Organizacije

Uputstvo za organizacije

Pokretanje, preuzimanje i rešavanje inicijativa

1Prijavljivanje inicijativa

Pored primarne uloge - preuzimanja inicijativa od grupe GRAĐANI i njihovog rešavanja, ORGANIZACIJE mogu da prijavljuju svoje inicijative i da prate kako se one rešavaju. Proces postavljanja inicijativa je vrlo jednostavan:

Prijavljivanje inicijativa
Naslov i tekst

Naslov i tekst inicijative

Upišite naslov inicijative i tekst koji opisuje slučaj koji treba da se reši. Tekst treba da bude sažet i precizan.

Naslov i tekst

Mapiranje inicijative

Odredite na mapi poziciju inicijative upisivanjem ulice i broja u pretragu koja se nalazi iznad mape. Na mapi će se pojaviti čioda koju nakon upisa možete da pomerate i detaljnije odredite mesto slučaja.

Mapiranje inicijative
Opstine i kategorije

Postavljanje opštine na kojoj se nalazi slučaj i određivanje kategorije pod kojom će se voditi slučaj

Čekirajte opštinu na kojoj prijavljujete slučaj klikom na listu opština. Isti postupak uradite i kod liste kategorija. Bitno je da izaberete pravu kategoriju pod kojom će se voditi slučaj kako bi Vaša inicijativa otišla na pravu adresu, nadležnoj instituciji koja će rešiti slučaj.

Možete da postavite inicijativu iz sledećih kategorija:

 • Beskućnici
 • Bicikli (problemi)
 • Buka
 • Diskriminacija
 • Fontane
 • Garaže i parkirališta
 • Grafiti
 • Grejanje
 • Igrališta
 • Javni prevoz
 • Korupcija
 • Krađa
 • Kulturna dobra
 • Liftovi
 • Mobing
 • Mostovi
 • Motori
 • Nasilje
 • Nasilje u porodici
 • Nelegalna gradnja
 • Nepropisno parkiranje
 • Neprijatan miris
 • Pešački prelaz
 • Poplava
 • Požar
 • Prava potrošača
 • Problemi pešaka
 • Problemi u saobraćaju
 • Prodaja narkotika
 • Prostitucija
 • Prosveta
 • Rupa na putu
 • Saobraćajna signalizacija
 • Smeće
 • Sneg / Led
 • Stajališta
 • Stambeni prostor
 • Šume
 • Trotoari
 • Ulična rasveta
 • Vodene površine
 • Vodovod i kanalizacija
 • Zdravstvo
 • Zelene površine / Parkovi
 • Zloupotreba službenog položaja
 • Životna sredina
 • Životinje - zlostavljanje
 • Životinje - problemi
 • Ostalo

Opstine i kategorije

Postavljanje dokaznog materijala – slike, video, PDF

Kada postavljate novu inicijativu jako je važno da imate fotografiju ili video zapis kao dokazni materijal slučaja koji treba da se reši, kako bi se DRŽAVNA UPRAVA ILI LOKALNA SAMOUPRAVA i MEDIJI uključili u proces rešavanja. Dokazni materijal treba da bude istinit i originalan, priložen bez izmena. Postavljanje dokaznog materijala prilikom postavljanja inicijative je obavezan, da bi se nadležne institucije uverile u istinitost prijavljene inicijative.

Ako postavljate fotografije kao dokazni materijal, poželjno je da imate više fotografija na kojima se jasno vidi slučaj iz više uglova i sa različitih udaljenosti. Npr: Ukoliko slikate samo jednu fotografiju na kojoj je prikazana zumirana rupa na putu, verovatno nadležne institucije neće ni reagovati. Ali ako budete napravili fotografije iz više uglova i sa raznih udaljenosti, kako bi se video još neki objekat, to će biti pravi dokaz da se na mestu na kome ste prijavili slučaj, zaista nalazi rupa na putu.

Kada prilažete video kao dokazni materijal, jako je bitno da se slučaj koji prijavljujete jasno vidi na snimku.

PDF kao dokazni materijal nije obavezan prilikom prijavljivanja inicijative, ali možete da ga koristite kao prilog uz video ili fotografije. Ukoliko imate raniju prijavu ili zahtev koji ste podneli nadležnim institucijamaza slučaj koji nije rešen, možete ga postaviti kao prilog.

Dokazni materijal
Preuzimanje inicijative

2Preuzimanje inicijativa

Preuzimanje inicijativa od GRAĐANA

Primarni cilj ORGANIZACIJA je da preuzimaju inicijative od grupe GRAĐANI, iskoriste svoj društveni uticaj za njihovo rešavanje i promovišu svoje aktivnosti.

Prilikom otvaranja naloga na MOJOJ INICIJATIVI, odredićete kategorije i opštine na kojima želite da pratite inicijative. U vašem kontrolnom panelu na strani „Pošta“ prikazivaće se inicijative za koje ste zainteresovani. Takođe, imate mogućnost da koristite alate preko kojih ćete u realnom vremenu biti obaveštavani o novim pristiglim inicijativama.

Da biste preuzeli prijavljenu inicijativu od strane GRAĐANA, na raspolaganju vam je alat za određivanje statusa inicijativa koji se nalazi u delu Komentari.

Preuzeta inicijativa nalaziće se u vašem kontrolnom panelu na strani „Moje inicijative“ u rubrici „Preuzete inicijative“.

Inicijativu koju ste preuzeli ne može dalje niko da preuzme (nije moguće preuzeti već preuzetu inicijativu). Takođe, niste u mogućnosti da menjate izvorni sadržaj preuzete inicijative, već kroz komentare možete da menjate njen status.

Preuzimanje inicijative

Preuzimanje vaše prijavljene inicijative od strane DRŽAVNIH INSTITUCIJA i MEDIJA

DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA i MEDIJI mogu da preuzimaju inicijative od ORGANIZACIJA. Nakon što DRŽAVNA UPRAVA, LOKALNA SAMOUPRAVA ili MEDIJ preuzme vaš slučaj, dobićete obaveštenje o tome ko je preuzeo vašu inicijativu.

Preuzeta inicijativa se tada briše iz vaše baze i prelazi u bazu DRŽAVNE UPRAVE, LOKALNE SAMOUPRAVE ili MEDIJA koji je zadužen da reši vaš slučaj. DRŽAVNA UPRAVA, LOKALNA SAMOUPRAVA ili MEDIJ tada ne može da menja tekst i dokazni materijal koji ste priložili prilikom postavljanja, već može kroz komentare da obaveštava i kontroliše status inicijative.

Na jednostavan način možete da ispratite rešavanje inicijative klikom na dugme „Pratite ovu inicijativu“ koje se nalazi na samoj stranici inicijative u desnom meniju.

Preuzimanje inicijative
Zatvaranje inicijative

3Zatvaranje (rešavanje) inicijativa

Da biste zatvorili svoje inicijative ili inicijative koje ste preuzeli od drugih grupa iskoristite opciju za određivanje statusa inicijativa preko komentara uz tekst i dokazni materijal – fotografije i video koji nisu obavezni.

Zatvaranje inicijative

4Komentari

Veoma važna alatka na portalu su KOMENTARI, preko kojih se određuje status svih inicijativa. Putem komentara možete da zatvarate svoje inicijative, ali i da ponovo, uz dokazni materijal, pokrenete inicijativu koju je neka od grupa zatvorila iako slučaj nije rešen. U isto vreme, preko komentara možete da komunicirate sa svima koji su se uključili i prate vašu inicijativu - nadležne službe, mediji, organizacije, građani.

Svaki novi komentar prati obaveštenje u vašem kontrolnom panelu.

Komentari
Pratite inicijativu

5Pratite inicijativu

U desnom meniju na strani inicijative nalazi se link „Pratite ovu inicijativu“. Klikom na ovaj link možete da ispratite kako se rešava slučaj koji vas interesuje, iako ne želite da ga preuzmete.

Pratite inicijativu

6Prijavljivanje inicijativa koje nemaju osnova

Ukoliko možete da dokažete da određena inicijativa nije tačna, predložite da se ista ukloni. Prijavite inicijativu koja nema osnova klikom na link „Inicijativa bez osnova“ koji se nalazi u desnom meniju strane prijavljene inicijative.

Inicijativa bez osnova
Ponovo pokretanje inicijative

7Ponovno pokretanje zatvorene inicijative koja nije rešena

Ponovo pokrenite inicijativu koju je neka od grupa (DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA, MEDIJI, ORGANIZACIJE, GRAĐANI) zatvorila i označila kao rešenu. Jednostavno, u komentarima zatvorene inicijative priložite dokazni materijal (fotografije, video) koji je obavezan i koji pokazuje da slučaj nije rešen. Uz dokazni materijal prokomentarišite slučaj i reaktivirajte ga.

Na taj način ponovo ćete pokrenuti inicijativu koja će se nalaziti u vašoj bazi i proces rešavanja kreće ispočetka dok se inicijativa ne reši.

Ponovo pokretanje inicijative

8Sankcionisanje nepoštovanja pravila

Strogo je zabranjeno i biće sankcionisano svako:

 • Postavljanje neistinitih inicijativa, kao i lažiranje dokaznog materijala,
 • Postavljanje materijala neprikladnog sadržaja,
 • Svako vređanje, uznemiravanje i ometanje u radu.

MOJA INICIJATIVA ima pravo da korisnike koji ne poštuju pravila isključi sa sajta.

Sankcionisanje nepoštovanja pravila
Iskoristite program i promovišite svoje aktivnosti kroz rešavanje problema.