Državne institucije

Uputstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Preuzimanje i rešavanje inicijativa

1Preuzimanje inicijativa

Primarni cilj grupe DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA je da preuzima i rešava inicijative prijavljene od strane GRAĐANA, MEDIJA i ORGANIZACIJA, u skladu sa svojim nadležnostima.

Prilikom otvaranja naloga na MOJOJ INICIJATIVI, izaberite kategorije i opštine koje su u vašoj nadležnosti, kako biste ispratili odgovarajuće inicijative.

Lista kategorija:

 • Beskućnici
 • Bicikli (problemi)
 • Buka
 • Diskriminacija
 • Fontane
 • Garaže i parkirališta
 • Grafiti
 • Grejanje
 • Igrališta
 • Javni prevoz
 • Korupcija
 • Krađa
 • Kulturna dobra
 • Liftovi
 • Mobing
 • Mostovi
 • Motori
 • Nasilje
 • Nasilje u porodici
 • Nelegalna gradnja
 • Nepropisno parkiranje
 • Neprijatan miris
 • Pešački prelaz
 • Poplava
 • Požar
 • Prava potrošača
 • Problemi pešaka
 • Problemi u saobraćaju
 • Prodaja narkotika
 • Prostitucija
 • Prosveta
 • Rupa na putu
 • Saobraćajna signalizacija
 • Smeće
 • Sneg / Led
 • Stajališta
 • Stambeni prostor
 • Šume
 • Trotoari
 • Ulična rasveta
 • Vodene površine
 • Vodovod i kanalizacija
 • Zdravstvo
 • Zelene površine / Parkovi
 • Zloupotreba službenog položaja
 • Životna sredina
 • Životinje - zlostavljanje
 • Životinje - problemi
 • Ostalo

U vašem kontrolnom panelu, na strani „Pošta“ prikazivaće se inicijative za koje ste zainteresovani. Takođe, imate mogućnost da koristite alate preko kojih ćete u realnom vremenu biti obaveštavani o novim pristiglim inicijativama.

Da biste preuzeli prijavljenu inicijativu od strane GRAĐANA, MEDIJA i ORGANIZACIJA, na raspolaganju vam je alat za određivanje statusa inicijativa koji se nalazi u delu Komentari.

Preuzeta inicijativa nalaziće se u vašem kontrolnom panelu na strani „Moje inicijative“ u rubrici „Preuzete inicijative“.

Inicijativu koju ste preuzeli ne može dalje niko da preuzme (nije moguće preuzeti već preuzetu inicijativu). Takođe, niste u mogućnosti da menjate izvorni sadržaj preuzete inicijative, već kroz komentare možete da menjate njen status.

Preuzimanje inicijative
Zatvaranje inicijative

2Zatvaranje (rešavanje) inicijativa

Da biste zatvorili svoje inicijative ili inicijative koje ste preuzeli od drugih grupa iskoristite opciju za određivanje statusa inicijativa preko komentara uz tekst i dokazni materijal – fotografije i video koji nisu obavezni.

Zatvaranje inicijative

3Komentari

Veoma važna alatka na portalu su KOMENTARI, preko kojih se određuje status svih inicijativa. Putem komentara možete da preuzimate inicijative, zatvarate inicijative koje ste preuzeli od grupa GRAĐANI, MEDIJI i ORGANIZACIJE ali i da ponovo, uz dokazni materijal, pokrenete inicijativu koju je neka od grupa zatvorila iako slučaj nije rešen. U isto vreme, preko komentara možete da komunicirate sa svima koji su se uključili i prate vašu inicijativu - nadležne službe, mediji, organizacije, građani.

Svaki novi komentar prati obaveštenje u vašem kontrolnom panelu.

Komentari
Pratite inicijativu

4Pratite inicijativu

U desnom meniju na strani inicijative nalazi se link „Pratite ovu inicijativu“. Klikom na ovaj link možete da ispratite kako se rešava slučaj koji vas interesuje, iako ne želite da ga preuzmete.

Pratite inicijativu

5Prijavljivanje inicijativa koje nemaju osnova

Ukoliko možete da dokažete da određena inicijativa nije tačna, predložite da se ista ukloni. Prijavite inicijativu koja nema osnova klikom na link „Inicijativa bez osnova“ koji se nalazi u desnom meniju strane prijavljene inicijative.

Inicijativa bez osnova
Ponovo pokretanje inicijative

6Ponovno pokretanje zatvorene inicijative koja nije rešena

Ponovo pokrenite inicijativu koju je neka od grupa (DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA, MEDIJI, ORGANIZACIJE, GRAĐANI) zatvorila i označila kao rešenu. Jednostavno, u komentarima zatvorene inicijative priložite dokazni materijal (fotografije, video) koji je obavezan i koji pokazuje da slučaj nije rešen. Uz dokazni materijal prokomentarišite slučaj i reaktivirajte ga.

Na taj način ponovo ćete pokrenuti inicijativu koja će se nalaziti u vašoj bazi i proces rešavanja kreće ispočetka dok se inicijativa ne reši.

Ponovo pokretanje inicijative
Iskoristite program za jednostavnije i brže rešavanje problema.