Gradjani

Uputstvo za građane

Pokretanje, preuzimanje i rešavanje inicijativa

1Prijavljivanje inicijativa

Primarna uloga grupe GRAĐANI je prijavljivanje inicijativa i praćenje kako se one rešavaju. Najbitnije je da inicijativa koju prijavljujete bude istinita. Proces postavljanja inicijativa je vrlo jednostavan.

Prijavljivanje inicijativa
Naslov i tekst

Naslov i tekst inicijative

Upišite naslov inicijative i tekst koji opisuje slučaj koji treba da se reši. Tekst treba da bude sažet i precizan.

Naslov i tekst

Mapiranje inicijative

Odredite na mapi poziciju inicijative upisivanjem ulice i broja u pretragu koja se nalazi iznad mape. Na mapi će se pojaviti čioda koju nakon upisa možete da pomerate i detaljnije odredite mesto slučaja.

Mapiranje inicijative
Opstine i kategorije

Postavljanje opštine na kojoj se nalazi slučaj i određivanje kategorije pod kojom će se voditi slučaj

Čekirajte opštinu na kojoj prijavljujete slučaj klikom na listu opština. Isti postupak uradite i kod liste kategorija. Bitno je da izaberete pravu kategoriju pod kojom će se voditi slučaj kako bi Vaša inicijativa otišla na pravu adresu, nadležnoj instituciji koja će rešiti slučaj.

Možete da postavite inicijativu iz sledećih kategorija:

 • Beskućnici
 • Bicikli (problemi)
 • Buka
 • Diskriminacija
 • Fontane
 • Garaže i parkirališta
 • Grafiti
 • Grejanje
 • Igrališta
 • Javni prevoz
 • Korupcija
 • Krađa
 • Kulturna dobra
 • Liftovi
 • Mobing
 • Mostovi
 • Motori
 • Nasilje
 • Nasilje u porodici
 • Nelegalna gradnja
 • Nepropisno parkiranje
 • Neprijatan miris
 • Pešački prelaz
 • Poplava
 • Požar
 • Prava potrošača
 • Problemi pešaka
 • Problemi u saobraćaju
 • Prodaja narkotika
 • Prostitucija
 • Prosveta
 • Rupa na putu
 • Saobraćajna signalizacija
 • Smeće
 • Sneg / Led
 • Stajališta
 • Stambeni prostor
 • Šume
 • Trotoari
 • Ulična rasveta
 • Vodene površine
 • Vodovod i kanalizacija
 • Zdravstvo
 • Zelene površine / Parkovi
 • Zloupotreba službenog položaja
 • Životna sredina
 • Životinje - zlostavljanje
 • Životinje - problemi
 • Ostalo

Opstine i kategorije

Postavljanje dokaznog materijala – slike, video, PDF

Kada postavljate novu inicijativu jako je važno da imate fotografiju ili video zapis kao dokazni materijal slučaja koji treba da se reši, kako bi se državna uprava i lokalna samouprava, mediji ili organizacije uključili u proces rešavanja. Dokazni materijal treba da bude istinit i originalan, priložen bez izmena.

Dokazni materijal prilikom postavljanja inicijative je obavezan, da bi se nadležne institucije uverile u istinitost prijavljene inicijative.

Ako postavljate fotografije kao dokazni materijal, poželjno je da imate više fotografija na kojima se jasno vidi slučaj iz više uglova i sa različitih udaljenosti. Npr: Ukoliko slikate samo jednu fotografiju na kojoj je prikazana zumirana rupa na putu, verovatno nadležne institucije neće ni reagovati. Ali ako budete napravili fotografije iz više uglova i sa raznih udaljenosti, kako bi se video još neki objekat, to će biti pravi dokaz da se na mestu na kome ste prijavili slučaj, zaista nalazi rupa na putu.

Kada prilažete video kao dokazni materijal, jako je bitno da se slučaj koji prijavljujete jasno vidi na snimku.

PDF kao dokazni materijal nije obavezan prilikom prijavljivanja inicijative, ali možete da ga koristite kao prilog uz video ili fotografije. Ukoliko imate raniju prijavu ili zahtev koji ste podneli nadležnim institucijama za slučaj koji nije rešen, možete ga postaviti kao prilog.

Dokazni materijal
Opcija da se slucaj ne vidi

Opcija da se vaš slučaj ne vidi na portalu MOJA INICIJATIVA

Kada je reč o specifičnim slučajevima (nasilje u porodici...) možete da izaberete opciju da se vaša inicijativa ne vidi na portalu kako ne biste javno eksponirali učesnike događaja, već da se samo prosledi nadležnim institucijama koje će rešiti slučaj.

Opcija da se slucaj ne vidi

2Preuzimanje inicijativa

Grupa GRAĐANI nema pravo da preuzima i rešava inicijative ostalih grupa. Opciju preuzimanje inicijativa imaju grupe DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA, MEDIJI i ORGANIZACIJE. Vama kao građaninu je u interesu da neko iz navedenih grupa preuzme vašu inicijativu i da je reši.

Nakon što neko iz navedenih grupa preuzme vaš slučaj, inicijativa se briše iz vaše baze i prelazi u bazu onog ko je preuzeo inicijativu.

Kada DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA, MEDIJ ili ORGANIZACIJA preuzme vaš slučaj, niko ne može da menja tekst i dokazni materijal koji ste priložili prilikom postavljanja inicijative, već samo kroz komentare može da obaveštava i kontroliše status inicijative.

Na jednostavan način možete da ispratite rešavanje inicijative klikom na dugme „Pratite ovu inicijativu“ koje se nalazi na samoj stranici inicijative u desnom meniju.

Preuzimanje inicijative
Zatvaranje inicijative

3Zatvaranje (rešavanje) inicijativa

Nakon što ste prijavili inicijativu, ispratite na licu mesta kako se vaš slučaj rešava. Ukoliko su nadležne službe rešile vaš slučaj, a nisu prethodno preko portala preuzele slučaj, možete sami da zatvorite inicijativu preko komentara uz tekst i dokazni materijal – fotografije i video koji nisu obavezni.

Zatvaranje inicijative

4Komentari

Veoma važna alatka na portalu su KOMENTARI, preko kojih se određuje status svih inicijativa.

Putem komentara možete da zatvarate svoje inicijative, ali i da ponovo, uz dokazni materijal, pokrenete inicijativu koju je neka od grupa zatvorila iako slučaj nije rešen. U isto vreme, preko komentara možete da komunicirate sa svima koji su se uključili i prate vašu inicijativu - nadležne službe, mediji, organizacije, građani.

Svaki novi komentar prati obaveštenje u vašem kontrolnom panelu.

Komentari
Pratite inicijativu

5Pratite inicijativu

U desnom meniju na strani inicijative nalazi se link „Pratite ovu inicijativu“. Klikom na ovaj link možete da ispratite kako se rešava slučaj koji vas interesuje.

Pratite inicijativu

6Prijavljivanje inicijativa koje nemaju osnova

Kao savesni građanin možete da predložite da se neka inicijativa ukloni ukoliko nije tačna. Prijavite inicijativu koja nema osnova klikom na link „Inicijativa bez osnova“ koji se nalazi u desnom meniju strane prijavljene inicijative.

Inicijativa bez osnova
Ponovo pokretanje inicijative

7Ponovno pokretanje zatvorene inicijative koja nije rešena

Ponovo pokrenite inicijativu koju je neka od grupa (GRAĐANI, DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA, MEDIJI, ORGANIZACIJE) zatvorila i označila kao rešenu.

Jednostavno, u komentarima zatvorene inicijative priložite dokazni materijal (fotografije, video) koji je obavezan i koji pokazuje da slučaj nije rešen. Uz dokazni materijal prokomentarišite slučaj i reaktivirajte ga. Na taj način ponovo ćete pokrenuti inicijativu koja će se nalaziti u vašoj bazi i proces rešavanja kreće ispočetka dok se inicijativa ne reši.

Ponovo pokretanje inicijative

8Napredovanje i rangiranje korisnika

Kao u svakoj igri, i u ovoj GRAĐANI mogu da napreduju i prelaze na više nivoe. Pored imena svakog od korisnika nalazi se zvanje koje se vremenom, kroz učešće i prijavljivanje inicijativa, menja tj. prelazi na viši nivo.

Nivo zavisi od broja prijavljenih inicijativa i prikazani su od početnog do najvišeg:

Korisnik

Korisnik

Nemi posmatrač.

0 pokrenutih inicijativa

Građanin

Građanin

Stalo mu je da nešto promeni na bolje.

1 pokrenuta inicijativa

Savesni građanin

Savesni građanin

Želi da pomogne i drugima.

5 pokrenutih inicijativa

Gradski krstaš

Gradski krstaš

Patrolira gradom, nadgleda i prijavljuje.

25 pokrenutih inicijativa

Gradski osvetnik

Gradski osvetnik

Uzima stvar u svoje ruke i ne čeka druge.

50 pokrenutih inicijativa

Velegrađanin

Velegrađanin

Priznanje za dela i rad od opšteg značaja.

100 pokrenutih inicijativa

Super heroj

Super heroj

Hrabrost i plemenitost su mu srednje ime.

250 pokrenutih inicijativa

Tata-mata

Tata-mata

Odlično razume kako funkcioniše njegov grad.

500 pokrenutih inicijativa

Predsednik

Za predsednika

Svojim zalaganjem zaslužio je naše poverenje.

1000 pokrenutih inicijativa

img01

9Sankcionisanje nepoštovanja pravila

Strogo je zabranjeno i biće sankcionisano svako:

 • Postavljanje neistinitih inicijativa, kao i lažiranje dokaznog materijala,
 • Postavljanje materijala neprikladnog sadržaja,
 • Svako vređanje, uznemiravanje i ometanje u radu.

MOJA INICIJATIVA ima pravo da korisnike koji ne poštuju pravila isključi sa sajta.

img01
Uključite se.