PravilaKorisničko uputstvo

Prijavljivanje, preuzimanje i rešavanje inicijativa

Izaberite grupu kojoj pripadate, pažljivo pročitajte pravila i započnite promene na bolje.

Koliko će grad, opština, kraj u kome živite biti bolje mesto, zavisi od četiri grupe koje su međusobno povezane.

Dosta smo se divili drugim uređenim državama, vreme je da uzmemo stvar u svoje ruke i sredimo svoj dom.

 • Gradjani
 • Uputstvo za građane Primarna uloga grupe GRAĐANI je prijavljivanje inicijativa i praćenje kako se one rešavaju. Proces postavljanja inicijativa je vrlo jednostavan...
 • Saznajte više
 • Organizacije
 • Uputstvo za organizacije Pored primarne uloge - preuzimanja inicijativa od grupe GRAĐANI i njihovog rešavanja, ORGANIZACIJE mogu da prijavljuju svoje inicijative...
 • Saznajte više
 • Mediji
 • Uputstvo za medije Pored primarne uloge - preuzimanja inicijativa od grupa GRAĐANI i ORGANIZACIJE i njihovog rešavanja, MEDIJI mogu da prijavljuju svoje inicijative...
 • Saznajte više
 • Državne institucije
 • Uputstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Primarni cilj grupe DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE je da preuzima i rešava inicijative prijavljene od strane GRAĐANA, MEDIJA i ORGANIZACIJA...
 • Saznajte više
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 16. aprila 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"