Prava i uslovi korišćenja

PRIHVATANJE USLOVA

MOJA INICIJATIVA vam želi dobrodošlicu. MOJA INICIJATIVA vam pruža svoje usluge u skladu sa sledećim Pravima i uslovima korišćenja, koje mi možemo povremeno ažurirati, a da vi o tome ne budete obavešteni. Možete pregledati najnoviju verziju Prava i uslovi korišćenja bilo kada na našem internet sajtu https://www.mojainicijativa.com .

OPIS USLUGA

MOJA INICIJATIVA omogućava korisnicima pristup izveštavanju o javnim pitanjima, diskusijama i upravljanju kojima se može pristupiti putem različitih sredstava ili uređaja („Usluge“). Takođe, razumete i slažete se da se u Usluge može uključiti i reklame i da su ove reklame potrebne kako bi MOJA INICIJATIVA mogla pružati Usluge. Takođe, razumete i slažete se da se u Uslugu mogu uključiti određeni vid komunikacije od strane MOJA INICIJATIVA, kao što su servisna obaveštenja i administrativne poruke i da se ovaj vid komunikacije smatra sastavnim delom MOJA INICIJATIVA članstva kao i da nećete moći da isključite primanje istih. Osim ako nije eksplicitno navedeno drugačije, bilo kakve nove karakteristike koje povećavaju ili popravljaju funkcionisanje trenutnih Usluga biće podvrgnute Pravima i uslovima korišćenja. Razumete i slažete se da su Usluge omogućene „Takve, kakve jesu“ i da MOJA INICIJATIVA ne preuzima nikakvu odgovornost vezanu za pravovremenost, brisanje, pogrešnu dostavu ili neuspelo skladištenje bilo kakvog vida komunikacije ili ličnih podešavanja korisnika. Vi ste odgovorni za sticanje pristupa Uslugama i taj pristup može uključiti troškove trećeg lica (kao što je Internet provajder ili troškovi emitovanja). Vi ste odgovorni za te troškove, uključujući i troškove vezane za prikaz ili dostavu reklama. Pored toga, dužni ste da obezbedite i odgovorni ste za svu opremu neophodnu za pristup Uslugama.

OBAVEZE REGISTRACIJE

S obzirom na vaše korišćenje Usluga, izjavljujete da ste punoletni i da možete sklopiti obavezujući ugovor, kao i da niste osoba kojoj je zakonima države Republike Srbije ili drugih podesnih nadležnosti zabranjeno primanje Usluga. Takođe pristajete da: (a) date istinite, precizne, aktuelne i potpune informacije o sebi kao što je navedeno u obrascu za registraciju ili drugim obrascima Usluga ( „Podaci o registraciji“) i (b) održavate i na vreme ažurirate podatke o registraciji kako bi ih čuvali istinitim, preciznim, aktuelnim i potpunim. Ako date bilo koju informaciju koja je lažna, neprecizna, zastarela ili nepotpuna ili ako MOJA INICIJATIVA ima razumnih osnova da posumnja da su te informacije lažne, neprecizne, zastarele ili nepotpune, MOJA INICIJATIVA ima pravo da obustavi ili isključi vaš nalog i da odbije svaku sadašnju ili buduću upotrebu Usluga (ili bilo koji deo istog). MOJA INICIJATIVA brine o bezbednosti i privatnosti svih svojih korisnika, naročito dece. Iz tog razloga, roditelji dece uzrasta ispod 18 godina koji žele da dozvole deci pristup Uslugama moraju preuzeti odgovornost u odlučivanju da li je bilo koja oblast Usluga i/ili Sadržaja (kao što je definisano u Odeljku PONAŠANJE KORISNIKA) prikladan za njihovo dete.

MOJA INICIJATIVA POLITIKA PRIVATNOSTI

Podaci o registraciji i određene druge informacije o vama podležu našoj Politici Privatnosti. Mi nećemo deliti ili prodati vaš e-mail drugoj kompaniji bez vaše dozvole. Razumete da vašim korišćenjem Usluga vi dajete saglasnost za prikupljanje i upotrebu (kao što je utvrđeno ovom Politikom Privatnosti) ovih informacija, uključujući prenos ovih informacija u Republici Srbiji i/ili druge zemlje radi skladištenja, obrade i korišćenja od strane MOJA INICIJATIVA.

MOJA INICIJATIVA je kanal komunikacije između građana, medija, organizacija i državnih institucija odgovornih za rešavanje inicijativa. Ako predate problem direktno jednom od ovih tela, e-mail adresa koju unesete prilikom registracije na MOJA INICIJATIVA može biti prosleđena nadležnim institucijama za rešavanje takvih problema na lokaciji gde se taj problem javio. Vaša e-mail adresa može biti iskorišćena kao kontakt informacija za ta pitanja. S tim u vezi, treba razmotriti da e-mail adresa koju upotrebite bude ta koju ćete koristiti kako biste komunicirali direktno sa nadležnim institucijama o tom problemu.

KORISNIČKI NALOG, LOZINKA I BEZBEDNOST

Možete primiti lozinku i naziv naloga po završetku procesa registracije. Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti lozinke i naloga i potpuno odgovorni za sve aktivnosti koje se jave pod vašom lozinkom ili na vašem nalogu. Nalog je dovoljno kreirati samo jednom i moći ćete neograničeno da ga koriste. Pristajete da: (a) odmah obavestite administratora MOJA INICIJATIVA o bilo kakvoj neovlašćenoj upotrebi vaše lozinke ili naloga, ili bilo kakvog drugog narušavanja bezbednosti i (b) uverite se da izađete sa vašeg naloga na kraju svake aktivnosti. MOJA INICIJATIVA ne može i neće biti odgovorna ni za kakav gubitak ili štetu koja nastane ukoliko se vi ne pridržavate ovog odeljka KORISNIČKI NALOG, LOZINKA I BEZBEDNOST.

PONAŠANJE KORISNIKA

Razumete da sve informacije, podaci, tekstovi, softver, fotografije, video, grafika, poruke, oznake ili drugi materijal („Sadržaj“), bilo da su javno objavljeni ili lično prosleđeni, predstavljaju odgovornost jedino osobe od koje je takav Sadržaj potekao. To znači da ste vi, a ne MOJA INICIJATIVA, u potpunosti odgovorni za celokupan Sadržaj koji otpremite, objavite, pošaljete e-mailom, prenesete ili na bilo koji drugi način učinite dostupnim putem Usluge. MOJA INICIJATIVA ne kontroliše Sadržaj koji je objavljen putem Usluga i, kao takav, ne garantuje tačnost, integritet ili kvalitet takvog sadržaja. Razumete da korišćenjem Usluga, možete biti izloženi uvredljivom, nepristojnom ili neprijatnom Sadržaju. Ni pod kakvim okolnostima MOJA INICIJATIVA neće biti odgovorna za bilo kakav Sadržaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve greške ili izostavljanja u bilo kom Sadržaju, ili gubitak ili štetu bilo kakve vrste načinjenu kao rezultat upotrebe nekog objavljenog Sadržaja, poslatog e-mailom, prosleđenog ili na neki drugi način učinjenog dostupnim putem Usluga.

Slažete se da nećete koristiti Usluge da:

 1. otpremate, objavljujete, šaljete e-mailom, prosleđujete ili na neki drugi način učinite dostupnim bilo kakav Sadržaj koji je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemirujući, nepažljiv, klevetnički, vulgaran, nepristojan, pogrdan, nasrtljiv na nečiju privatnost, mrzak, ili rasno, etnički ili na neki drugi način neprimeren;
 2. naškodite maloletnicima na bilo koji način;
 3. se predstavljate kao neka druga osoba ili entitet, uključujući, ali ne ograničavajući se na službenika, pomoćnika ili domaćina MOJA INICIJATIVA, ili da lažno navodite ili se na neki drugi način lažno poistovećujete sa nekom osobom ili entitetom;
 4. falsifikujete zaglavlja ili na neki drugi način upravljate identifikatorima kako biste prikrili poreklo bilo kog Sadržaja prenetog putem Usluga;
 5. otpremate, objavljujete, šaljete e-mailom, prosleđujete ili na neki drugi način učinite dostupnim bilo kakav Sadržaj za koji nemate pravo da ga učinite dostupnim ni po kom zakonu niti pod ugovornim ili povereničkim vezama (kao što su unutrašnje informacije, vlasničke i poverljive informacije stečene ili otkrivene kao deo radnog odnosa ili pod sporazumima o neobjavljivanju);
 6. otpremate, objavljujete, šaljete e-mailom, prosleđujete ili na neki drugi način učinite dostupnim bilo kakav Sadržaj koji krši neki patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorsko pravo ili neka druga vlasnička prava („Prava“) bilo kog lica;
 7. otpremate, objavljujete, šaljete e-mailom, prosleđujete ili na neki drugi način učinite dostupnim bilo kakve neželjene ili neovlašćene reklame, promotivni materijal, „junk mail“, „spam“, lančana pisma, piramidalne šeme ili bilo kakav drugi oblik uznemiravanja osim u onim oblastima koja su predviđena za tu svrhu;
 8. otpremate, objavljujete, šaljete e-mailom, prosleđujete ili na neki drugi način učinite dostupnim bilo kakav materijal koji sadrži softverske viruse ili bilo kakav drugi kompjuterski kod, fajl ili program predviđen da prekida, uništi ili ograniči funkcionalnost kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme;
 9. ometate ili poremetite Usluge, servere ili mreže povezane na Usluge, ili da pokažete nepoštovanje bilo kakvih zahteva, procedura, politika ili regulativa onih mreža koje su povezane na Usluge;
 10. namerno ili nenamerno kršite neki lokalni, državni, narodni ili međunarodni zakon kao i regulative koje vrše funkciju zakona;
 11. „uhodite“ ili drugačije uznemiravate nekog;
 12. sakupljate ili skladištite lične podatke o drugim korisnicima u vezi sa zabranjenim ponašanjem i radnjama navedenim iznad.

Potvrđujete da MOJA INICIJATIVA može ili ne može unapred pregledati Sadržaj, ali da će MOJA INICIJATIVA i njegovi opunomoćeni službenici imati pravo (ali ne i obavezu) da u potpunoj diskreciji unapred pregledaju, odbiju ili uklone bilo kakav Sadržaj koji je dostupan putem Usluga. Bez ograničavanja prethodno pomenutog, MOJA INICIJATIVA i njegovi opunomoćeni službenici imaće pravo da uklone svaki Sadržaj koji krši Prava i uslove korišćenja ili je nekako drugačije neprimeren. Slažete se da morate proceniti i snositi celokupan rizik vezan za upotrebu bilo kakvog Sadržaja, uključujući i oslanjanje na tačnost, potpunost ili korisnost takvog Sadržaja. U tom smislu, potvrđujete da se ne možete osloniti ni na kakav Sadržaj kreiran od strane MOJA INICIJATIVA ili predat MOJA INICIJATIVA uključujući bez ograničenja informacije u MOJA INICIJATIVA pitanjima i u svim drugim delovima Usluga.

Povrđujete, saglasni ste i slažete se da MOJA INICIJATIVA može pristupiti, sačuvati i otkriti informacije o vašem nalogu i Sadržaju ako se to zahteva zakonom ili u opravdanom ubeđenju da je takvo očuvanje pristupa ili otkrivanje logično potrebno da bi se (a) bilo u skladu sa pravnim procesom; (b) ojačali Prava i uslovi korišćenja; (c) odgovorilo na tvrdnje da neki Sadržaj krši prava trećeg lica; (d) odgovorilo na vaš zahtev za uslugom korisnika; ili (e) zaštitila prava, svojina ili lična bezbednost sajta MOJA INICIJATIVA i njegovih korisnika i javnosti.

Razumete da tehnička obrada i prenos Usluga, uključujući i vaš Sadržaj, može obuhvatiti (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kojima bi se zadovoljili tehnički zahtevi za povezivanje mreža ili uređaja i prilagodilo istim.

Razumete da Usluge i softver uključen u Usluge mogu uključivati sigurnosne komponente koje omogućavaju zaštitu digitalnog materijala i da je upotreba ovih materijala podložna pravilima upotrebe određenih od strane MOJA INICIJATIVA i /ili pružaoca Sadržaja koji otpremaju Sadržaj u Usluge. Nećete pokušati da poništite ili izbegnete nijedno od pravila korišćenja uključenih u Uslugu. Svaka neovlašćena reprodukcija, objavljivanje, dalja distribucija ili javno izlaganje materijala predstavljenih na Uslugama, u celosti ili delimično, je strogo zabranjeno.

MEĐUNARODNA UPOTREBA

Prepoznajući globalnu prirodu interneta, slažete se da ćete se pridržavati svih lokanih pravila vezanih za online ponašanje i prihvatljivi Sadržaj. Konkretno, slažete se da ćete se povinovati svim primenljivim zakonima o prenosu tehničkih podataka izvezenih iz Republike Srbije ili iz zemlje u kojoj živite.

PREDAT SADRŽAJ ILI UČINJEN DOSTUPNIM ZA UKLJUČIVANJE U USLUGE

MOJA INICIJATIVA ne zahteva vlasništvo nad Sadržajem koji vi predate ili učinite dostupnim za uključivanje u Usluge. Ipak, u pogledu Sadržaja koji vi predate ili učinite dostupnim za uključivanje u javno dostupne oblasti Usluga, vi garantujete sajtu MOJA INICIJATIVA sledeću svetsku, neisključivu dozvolu(e) bez materijalnih obaveza:

 1. Što se tiče slika, grafike ili audio i video zapisa koji predate ili učinite dostupnim za uključivanje u javno dostupne oblasti Usluga, dozvolu da upotrebi, distribuira, reprodukuje, izmeni, prilagodi, javno izvede i javno prikaže takav Sadržaj na Uslugama jedino sa ciljem za koji je taj Sadržaj bio predat ili učinjen dostupnim.
 2. Što se tiče nekog drugog Sadržaja osim slika, grafike ili audio i video zapisa koji predate ili učinite dostupnim za uključivanje u javno dostupne oblasti Usluga van MOJA INICIJATIVA grupa, stalnu, neopozivu i potpuno podlicenciranu dozvolu da upotrebi, distribuira, reprodukuje, izmeni, prilagodi, objavi, prevede, javno izvede i javno prikaže takav Sadržaj (u celosti ili delimično) i da uključi taj Sadržaj u druge poslove u bilo kom formatu ili obliku koji je sada poznat ili kasnije razvijen.

MOJA INICIJATIVA - DOPRINOSI

Predavanjem ideja, sugestija, dokumenata i/ili predloga („Doprinosi”) MOJA INICIJATIVA putem feedback internet strana ili e-mailova, vi potvrđujete i slažete se da: (a) vaši prilozi ne sadrže poverljive ili vlasničke informacije; (b) MOJA INICIJATIVA nije ni u kakvoj obavezi po pitanju poverljivosti, eksplicitnoj ili podrazumevanoj, u pogledu Doprinosa; (c) MOJA INICIJATIVA će biti ovlašćen da koristi ili otkrije (ili da se opredeli da ne koristi i ne otkriva) te Doprinose ni u kakve svrhe, ni na koji način, ni u kakvim medijima širom sveta; (d) MOJA INICIJATIVA može imati nešto slično Doprinosima koji su već u procesu razmatranja ili razvijanja; (e) vaši prilozi automatski postaju vlasništvo MOJA INICIJATIVA, tako da MOJA INICIJATIVA nema nikakvu obavezu prema vama; i (f) nemate prava ni na kakvu kompenzaciju niti naknadu bilo kakve vrste od strane MOJA INICIJATIVA ni pod kakvim okolnostima.

ODŠTETA

Pristajete da osigurate i da se postarate da će MOJA INICIJATIVA i njeni pomoćnici, službenici, agenti, zaposleni, partneri ili davaoci licence ostati neoštećeni usled bilo kakvog zahteva ili potražnje, ukljućujući i razumne troškove pravnih zastupnika, načinjenih od strane bilo kog trećeg lica usled ili proizilazeći iz Sadržaja koji vi predajete, objavljujete, prenosite ili na neki drugi način učinite dostupnim putem Usluga, vaše upotrebe Usluga, vaše povezanosti sa Uslugom, vašeg kršenja Prava i uslova korišćenja ili vašeg kršenja bilo kakvih prava druge osobe.

NEMA PREPRODAJE USLUGA

Slažete se da nećete reprodukovati, duplirati, kopirati, prodavati, trgovati, preprodavati ili iskorišćavati neki deo Usluga (uključujući vaš MOJA INICIJATIVA korisnički nalog), korišćenje Usluga ili pristup Uslugama u bilo koje druge komercijalne svrhe.

OPŠTA PRAKSA VEZANA ZA KORIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

Potvrđujete da MOJA INICIJATIVA može utvrditi opšte prakse i ograničenja vezane za korišćenje Usluga, uključujući bez ograničenja maksimalni prostor na disku koji će biti dodeljen MOJA INICIJATIVA serverima u vaše ime i maksimalni broj puta (kao i maksimalno trajanje) koliko ćete pristupiti Uslugama u određenom vremenskom periodu. Slažete se da MOJA INICIJATIVA nije odgovorna za brisanje ili neuspelo čuvanje bilo kakvih legitimacija/ pitanja i drugih vidova komunikacije ili drugog Sadržaja koji se održava na Usluge ili prenosi putem istog. Potvrđujete da MOJA INICIJATIVA zadržava pravo da odjavi naloge koji su neaktivni tokom dužeg vremenskog perioda. Takođe potvrđujete da MOJA INICIJATIVA zadržava pravo da vrši izmene u ovim generalnim praksama i ograničenjima s vremena na vreme.

IZMENE USLUGA

MOJA INICIJATIVA zadržava pravo da povremeno i u bilo koje vreme menja ili prekida, privremeno ili trajno, rad Usluga (ili nekog njegovog dela) sa ili bez obaveštenja upućenog vama. Slažete se da MOJA INICIJATIVA neće odgovarati vama niti nekom trećem licu za bilo kakve izmene, obustave ili prekide Usluga.

ISKLJUČENJE

Slažete se da MOJA INICIJATIVA može, pod određenim okolnostima i bez prethodne najave, momentalno isključiti vaš MOJA INICIJATIVA nalog kao i pristup Uslugama. Uzrok takvom isključenju može biti (ali bez ograničenja): (a) narušavanje ili kršenje Prava i uslova korišćenja ili drugih sastavnih saglasnosti ili normi, (b) zahtevi koji nastaju usled sprovođenja zakona ili drugih vladinih delatnosti, (c) vaš zahtev ( samoinicijativno brisanje naloga), (d) prekid Usluge (ili nekog njegovog dela) ili izmene materijala, (e) neočekivani tehnički ili bezbednosni problemi, (f) produženi period neaktivnosti, (g) vaše učešće u prevarama ili kriminalnim radnjama i/ili (h) neplaćanje dugova koje imate vezanih za Usluge. Isključivanje vašeg MOJA INICIJATIVA naloga podrazumeva (a) zabrana pristupa svim Uslugama koje servis nudi, (b) brisanje vaše lozinke i svih informacija povezanih sa njom, fajlova i sadržaja koji su u vezi sa ili unutar vašeg naloga (ili nekog njegovog dela) i (c) zabrana daljeg korišćenja Usluga. Pored toga, saglasni ste da će svaki prekid iz opravdanih razloga biti izveden po sopstvenom nahođenju MOJA INICIJATIVA i da MOJA INICIJATIVA neće odgovarati vama niti nekom trećem licu za isključivanje vašeg naloga, prateće e-mail adrese ili pristupa Uslugama.

ODNOSI SA OGLAŠIVAČIMA

Vaše slaganje ili poslovni odnos sa oglašivačima koji se nalaze pod Uslugama ili putem Usluga kao i učestvovanje u promovisanju istih, uključujući i plaćanje i dostavu određene robe i usluga, kao i sve ostale stavke, uslovi, garancije i prikazi koji su u vezi sa prethodno pomenutim odnosom, postoje isključivo između vas i tog oglašivača. Saglasni ste da MOJA INICIJATIVA neće biti odgovoran ni za kakav gubitak ili štetu bilo kakve vrste koji su nastali kao rezultat takvih odnosa ili kao rezultat prisustva takvih oglašivača na Uslugama.

LINKOVI

Usluge ili neko treće lice mogu vam dati linkove ka drugim svetskim internet sajtovima ili izvorima. Kako MOJA INICIJATIVA nema kontrolu nad takvim sajtovima i izvorima, potvrđujete i slažete se da MOJA INICIJATIVA nije odgovorna za dostupnost tih spoljnih sajtova ili izvora tako da ne garantuje i ne odgovara ni za kakav Sadržaj, reklamiranje, proizvode ili drugi materijal dostupan na tim sajtovima i izvorima. Takođe potvrđujete i saglasni ste da MOJA INICIJATIVA neće biti odgovorna, direktno ili indirektno, ni za kakvu štetu ili gubitak izazvan ili navodno izazvan korišćenjem ili oslanjanjem na neki takav Sadržaj, robu ili usluge koji su dostupni na ili preko nekog takvog sajta ili izvora.

MOJA INICIJATIVA - PRAVO VLASNIŠTVA

Potvrđujete i saglasni ste da Usluge kao i bilo koji potrebni softver koji je povezan sa Servisom (“Softver”) sadrži vlasničke i poverljive informacije koje su zaštićene zakonom intelektualne svojine i drugim odgovarajučim zakonima. Takođe potvrđujete i slažete se da je Sadržaj sponzorskih reklama ili informacije koje su vam predstavljene putem Usluga ili od strane oglašivača zaštićen autorskim pravima, žigovima, uslužnim markama, patentima ili drugim vlasničkim pravima i zakonima. Osim ako nije eksplicitno odobreno zakonom ili ovlašćeno od strane MOJA INICIJATIVA ili oglašivača, slažete se da nećete menjati, iznajmljivati, dati pod zakup, pozajmiti, prodati, distribuirati ili stvarati izvedena dela na temelju Usluga ili Softvera, u celosti ili delimično.

MOJA INICIJATIVA vam garantuje lično, neprenosivo i neisključivo pravo i dozvolu za korišćenje objektnog koda svog Softvera na jednom kompjuteru; pod uslovom da nećete kopirati (I da nećete dozvoliti ni nekom trećem licu da kopira), menjati, stvarati izvedena dela, vršiti reverzni inženjering, reverzno asembliranje ili na neki drugi način pokušati da otkrijete neki izvorni kod, prodate, dodelite, podlicencirate, garantujete zaštitu interesa ili na neki drugi način prenesete bilo kakvo pravo na Softver. Saglasni ste da nećete menjati Softver ni na koji način i ni u kom obliku kao i da nećete koristiti izmenjene verzije Softvera, uključujući (bez ograničenja) i svrhu sticanja neovlašćenog pristupa Uslugama. Potvrđujete da nećete pristupati Uslugama nikakvim drugim sredstvima osim preko interfejsa koji je predviđen od strane MOJA INICIJATIVA za tu svrhu.

ODRICANJE OD GARANCIJE

IZRIČITO RAZUMETE I SLAŽETE SE DA:

 1. VAŠE KORIŠĆENJE USLUGA JE ISKLJUČIVO NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK. USLUGE SU OMOGUĆENE „TAKVE, KAKVE SU“ I TAKO KAKO SU DOSTUPNE. MOJA INICIJATIVA I NJIHOVI SARADNICI, FILIJALE, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI, AGENTI, PARTNERI I DAVAOCI LICENCI SE IZRIČITO ODRIČU GARANCIJA BILO KAKVE VRSTE, EKSPLICITNIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA IMPLICITNE GARANCIJE DA SU USLUGE PODESNE ZA TRGOVINU, POGODNE ZA ODREĐENU SVRHU I DA NE KRŠE AUTORSKA PRAVA.
 2. MOJA INICIJATIVA I NJIHOVI SARADNICI, ZASTUPNICI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI, IZVOĐAČI,PARTNERI I DAVAOCI LICENCI NE GARANTUJU DA ĆE (I) USLUGE ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE; (II) USLUGE FUNKCIONISATI BEZ PREKIDA, PRAVOVREMENO, BEZBEDNO I BEZ GREŠAKA; (III) REZULTATI KOJI SE MOGU DOBITI KORIŠĆENJEM USLUGA BITI TAČNI I POUZDANI; (IV) KVALITET BILO KOG PROIZVODA, USLUGE, INFORMACIJE ILI DRUGOG MATERIJALA KOJI KUPITE ILI DOBIJETE PUTEM USLUGA ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA; I (V) BILO KAKVE SOFTVERSKE GREŠKE BITI ISPRAVLJENE.
 3. ZA SVAKI MATERIJAL KOJI PREUZIMATE ILI NA NEKI DRUGI NAČIN DOBIJATE KROZ KORIŠĆENJE USLUGA SAMI SNOSITE RIZIK I PRISTUPATE MU PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU, TAKO DA ĆETE ISKLJUČIVO VI BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU NANETU VAŠEM KOMPJUTERSKOM SISTEMU ILI GUBITAK PODATAKA KOJI NASTAJU KAO POSLEDICA PREUZIMANJA TAKVOG MATERIJALA.
 4. NIJEDAN SAVET ILI INFORMACIJA, U USMENOM ILI PISMENOM OBLIKU, KOJU DOBIJETE OD SAJTA MOJA INICIJATIVA ILI PREKO ILI OD SERVISA NE SMATRA SE GARANCIJOM KOJA NIJE IZRIČITO NAVEDENA U PRAVIMA I USLOVIMA KORIŠĆENJA.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

IZRIČITO STE SAGLASNI I RAZUMETE DA MOJA INICIJATIVA I NJENI SARADNICI, ZASTUPNICI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI, AGENTI,PARTNERI I DAVAOCI LICENCI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SPECIJALNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ŠTETE GUBITKA PROFITA, GUBITKA UGLEDA, GUBITKA PODATAKA, OBUSTAVE RADA ILI OSTALIH NEMATERIJALNIH GUBITAKA (ČAK I AKO JE MOJA INICIJATIVA UPOZORENA O MOGUĆNOSTIMA TAKVIH ŠTETA), KOJI REZULTIRAJU IZ: (I) KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENA USLUGA; (II) TROŠKOVA NABAVKE ROBE ILI USLUGA KOJE SLUŽE KAO ZAMENA DO ČEGA DOLAZI USLED KUPOVINE ILI DOBIJANJA BILO KOJE ROBE, PODATAKA, INFORMACIJA, USLUGA, PRIMLJENIH PORUKA ILI TRANSAKCIJA U KOJE SE ULAZI PREKO ILI SA SERVISA; (III) NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA ILI PROMENE VAŠIH PODATAKA ILI PRENOSA; (IV) TVRDNJI ILI PONAŠANJA BILO KOG TREĆEG LICA NA USLUGAMA; ILI (V) BILO ČEGA DRUGOG VEZANOG ZA USLUGE.

ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA

NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ODREĐENIH GARANCIJA ILI OGRANIČAVANJE ILI ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE. PREMA TOME, NEKA OD OGRANIČENJA POMENUTIH IZNAD U ODELJCIMA (OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA) MOŽDA SE NEĆE PRIMENITI NA VAS.

NE POSTOJI TREĆE LICE KAO KORISNIK

Saglasni ste da, osim ako nije izričito utvrđeno Pravima i uslovima korišćenja, neće biti trećeg lica kao korisnika u ovom sporazumu.

OBAVEŠTENJE

MOJA INICIJATIVA vam može slati obaveštenja, uključujući ona koja se odnose na promene prava i uslova korišćenja e-mailom, regularnim mailom, objavljivanjem na Uslugama ili nekim drugim odgovarajućim sredstvom koje je sada aktuelno ili će u buduće biti razvijeno (bez ograničenja).

INFORMACIJE O ZAŠTITNOM ZNAKU

MOJA INICIJATIVA, logo MOJA INICIJATIVA, žigovi i uslužne marke kao i ostala MOJA INICIJATIVA obeležja i imena proizvoda i usluga predstavljaju zaštitni znak MOJA INICIJATIVA (“MOJA INICIJATIVA Obeležja”). Bez prethodne dozvole od strane MOJA INICIJATIVA, potvrđujete da nećete prikazivati niti koristiti MOJA INICIJATIVA obeležja ni na koji način.

DOPIS I PROCEDURA ZA PODIZANJE TUŽBE POVODOM AUTORSKIH ILI INTELEKTUALNIH PRAVA

KRŠENJE VLASNIČKOG PRAVA MOJA INICIJATIVA poštuje intelektualnu svojinu drugih i od naših korisnika zahtevamo isto. MOJA INICIJATIVA može, pod odgovarajućim okolnostima i po sopstvenom nahođenju, onemogućiti i/ili ukinuti naloge korisnika koji mogu biti višestruki kršioci prava. Ako smatrate da je vaš rad iskopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava ili da su vaša prava intelektualne svojine narušena, molimo dajte Agentu autorskih prava MOJA INICIJATIVA sledeće informacije:

 1. elektronski ili svojeručni potpis osobe ovlašćene da postupa u ime vlasnika autorskih prava ili druge intelektuale svojine;
 2. opis dela zaštićenog autorskim pravom ili druge intelektualne svojine za koju tvrdite da je bila narušena;
 3. opis lokacije na sajtu gde se nalazi materijal za koji tvrdite da se narušava;
 4. vašu adresu, broj telefona i e-mail adresu;
 5. izjavu u kojoj navodite da ste opravdano uvereni da sporna upotreba nije ovlašćena od strane vlasnika autorskih prava, njegovih izvršitelja ili zakona;
 6. izjavu u kojoj navodite, pod kaznenom odgovornošću za krivokletstvo, da su prethodne informacije u vašem Dopisu tačne i da ste vi vlasnik autorskih prava ili intelektualne svojine ili da ste ovlašćeni da postupate u ime vlasnika autorskih prava ili intelektualne svojine.

Agentu autorskih prava MOJA INICIJATIVA koji se bavi tužbama o kršenju autorskih ili prava intelektualne svojine možete kontaktirati na sledeći način:

Putem e-maila: agent@mojainicijativa.com

OPŠTE INFORMACIJE

Celokupan ugovor. Ova Prava i uslovi korišćenja predstavljaju celokupan ugovor između vas i MOJA INICIJATIVA i regulišu vašu upotrebu Usluga, zamenjujući sve prethodne ugovore između vas i MOJA INICIJATIVA vezanih za Usluge. U slučaju da se lokalni zakon ne slaže sa ovim MOJA INICIJATIVA Pravima i uslovima korišćenja s obzirom na to da se oni primenjuju na opštinske službenike, a postoji ugovor između MOJA INICIJATIVA i te opštine, gore pomenuti ugovor će diktirati sve izuzetke od Prava i uslova korišćenja kako se oni primenjuju na službenike te opštine. Takođe, možete biti podvrgnuti dodatnim odredbama i uslovima koji se mogu primenjivati kada koristite ili kupujete neke druge MOJA INICIJATIVA usluge, usluge saradnika, sadržaj trečeg lica ili softver trećeg lica.

Izbor zakona i suda. Prava i uslovi korišćenja i odnos između vas i MOJA INICIJATIVA regulisaće zakoni države Republike Srbije bez obzira na sukob zakonskih odredbi. Vi i MOJA INICIJATIVA saglasni ste da ćete se potčiniti ličnoj i isključivoj nadležnosti sudova smeštenih na teritoriji Republike Srbije.

Odricanje i izdvajanje uslova. U slučaju kada MOJA INICIJATIVA ne ispuni ili ne ostvari neko pravo ili odredbu iz Prava i uslova korišćenja, to ne predstavlja odricanje od tog prava ili odredbe. Ako sud iz odgovarajuće nadležnosti proglasi neku odredbu iz Prava i uslova korišćenja nevažećom, obe strane se u svakom slučaju slažu da sud treba nastojati da realizuje ciljeve obe strane kao što se i vidi iz odredbi, dok preostale odredbe Prava i uslova korišćenja ostaju na snazi.

Nema prava prenosa naloga. Saglasni ste da je vaš nalog na MOJA INICIJATIVA neprenosiv i da se sva prava na prijavljivanje na Uslugama MOJA INICIJATIVA ili prava na sadržaje u okviru vašeg naloga ukidaju nakon vaše smrti.

Zastarelost. Saglasni ste da bez obzira na eventualne suprotne odredbe, svaka tvrdnja ili uzrok ili postupak koji nastaju kao posledica korišćenja Usluga ili u vezi sa Uslugama ili Pravima i uslovima korišćenja moraju biti arhivirani u roku od jedne (1) godine nakon što je ta tvrdnja ili uzrok ili postupak nastao ili će biti zabranjeni zauvek.

Naslovi odeljaka u Pravima i uslovima korišćenja su isključivo radi bolje preglednosti i nemaju nikakvo pravno ili ugovorno dejstvo.

KRŠENJE USLOVA

Molimo prijavite svako kršenje Prava i uslova korišćenja korisničkom servisu na e-mail adresu: tim@mojainicijativa.com.