Organizacije

Iskoristite potencijal programa i promovišite svoje aktivnosti kroz rešavanje problema i inicijativa

Pridružite nam se
Grupa alata za promociju akcija i rešavanje inicijativa
Filtriranje opština i kategorija
Opštine i kategorije
Izaberite opštine i kategorije u kojima želite da pratite inicijative u domenu vašeg delovanja. U vašu bazu podataka stizaće i sortiraće se prijavljene inicijative koje ste definisali u ovim listama.
Prijavljivanje, preuzimanje i rešavanje inicijativa
Prijavljivanje, preuzimanje i rešavanje inicijativa
Prijavite svoje inicijative, pratite kako se rešavaju i ko ih rešava. Takođe, imate mogućnost da inicijative prijavljene od strane građana na jednostavan način i vi preuzimate i svojim uticajem ubrzate rešavanje istih. Više o preuzimanju i rešavanju inicijativa, možete pogledati u korisničkom uputstvu.
Vizuelni prikaz liste inicijativa na mapi
Mapa inicijativa
Pored prikaza liste inicijativa imate mogućnost da na mapi vizuelno pratite prijavljene, inicijative koje ste preuzeli i koje ste rešili.
Statistički pregled inicijativa
Statistički podaci
Trenutni i godišnji statistički pregled priavljenih, preuzetih i rešenih inicijativa, kao i statistički pregled svih inicijativa na portalu.
Proširite svoj tim
Proširite svoj tim
Mogućnost da proširite tim i da svakom članu tima dodelite opštine i kategorije koje će voditi. Na taj način lakše ćete moći da pratite nove inicijative.