O NAMA

Entuzijazam i inicijativa

Web portal „Moja inicijativa“ je prvi program Udruženja građana „KLIKNI GLASNO".

Cilj udruženja je unapređenje životnog okruženja, rešavanjem problema građana u vezi sa kvalitetom života, uz podizanje svesti o civilnom društvu.

Ono što je za Udruženje građana „KLIKNI GLASNO" specifično je neposredan način delovanja zasnovan na mogućnostima koje pružaju informacione tehnologije i savremena sredstva komunikacije.

Portal “Moja inicijativa” nastao je kao ideja grupe entuzijasta koji su ranije bili lideri i/ili aktivisti u sličnim organizacijama.

Program predstavlja svojevrsnu vezu između građana i državne uprave i lokalne samouprave - objedinjeno mesto gde građani prijavljuju probleme sa kojima se svakodnevno susreću, a državna uprava i lokalna samouprava dobijaju brz i lak uvid u inicijative koje treba da reše.

Za građane, ovo je jednostavno i intuitivno sredstvo za uključivanje u civilno društvo i doprinos boljem životu svih nas.

Svoju ulogu u procesu rešavanja problema imaju, pored državne uprave i lokalne samouprave, organizacije i mediji.

Zajedničkim delovanjem svih grupa kompletira se proces rešavanja problema u državi i društvu.