Mediji

Koristan program za praćenje i izveštavanje o svakodnevnim dešavanjima u vašem okruženju

Pridružite nam se
Grupa alata za rešavanje inicijativa
Filtriranje opština i kategorija
Opštine i kategorije
Izaberite opštine i kategorije u kojima želite da pratite dešavanja i da dobijate informacije iz prve ruke. U vašu bazu podataka stizaće i sortiraće se prijavljene inicijative koje ste definisali u ovim listama.
Prijavljivanje, preuzimanje i rešavanje inicijativa
Prijavljivanje, preuzimanje i rešavanje inicijativa
Postavite svoje inicijative u obliku reportaža o bitnim događajima. Imate i mogućnost da inicijative prijavljene od strane građana i organizacija na jednostavan način preuzimate i svojim uticajem ubrzate rešavanje istih. Više o preuzimanju i rešavanju inicijativa, možete pogledati u korisničkom uputstvu.
Vizuelni prikaz liste inicijativa na mapi
Mapa inicijativa
Pored prikaza liste inicijativa imate mogućnost da na mapi vizuelno pratite prijavljene, inicijative koje ste preuzeli i koje ste rešili.
Statistički pregled inicijativa
Statistički podaci
Trenutni i godišnji statistički pregled priavljenih, preuzetih i rešenih inicijativa, kao i statistički pregled svih inicijativa na portalu.
Proširite svoj tim
Proširite svoj tim
Mogućnost da proširite tim i da svakom članu tima dodelite opštine i kategorije koje će voditi. Na taj način lakše ćete ispratiti nove inicijative i bićete efikasniji.