Državna uprava i lokalna samouprava

Program za dobru upravu.
Jednostavnije i brže rešavanje problema građana.

Zahtev za korišćenje programa
Grupa alata za rešavanje inicijativa
Filtriranje opština i kategorija
Opštine i kategorije
Izabirete opštine i kategorije koje su u vašoj nadležnosti. U vašu bazu podataka stizaće i sortiraće se prijavljene inicijative koje ste definisali u ovim listama. Prijavljene inicijative na jednostavan način možete da preuzimate i da započnete proces rešavanja istih. Više o preuzimanju i rešavanju inicijativa, možete pogledati u korisničkom uputstvu.
Vizuelni prikaz liste inicijativa na mapi
Mapa inicijativa
Pored prikaza liste inicijativa imate mogućnost da na mapi vizuelno pratite prijavljene, inicijative koje ste preuzeli i koje su rešene.
Statistički pregled inicijativa
Statistički podaci
Trenutni i godišnji statistički pregled priavljenih, preuzetih i zatvorenih inicijativa koje su u vašoj nadležnosti, kao i statistički pregled svih inicijativa na portalu.
Proširite svoj tim
Proširite svoj tim
Mogućnost da proširite tim i da svakom članu tima dodelite opštine i kategorije koje će voditi. Svaki član tima će biti zadužen za rešavanje inicijativa koje mu pripadaju.