nbg_sava Gradski krstaš

Mapa inicijativa

Prijavljena inicijativa: nbg_sava
Inicijativa broj 1366
Zatvorena inicijativa: nbg_sava
Inicijativa broj 1330
  • Rupa na putu
  • Omladinskih brigada 126 - Novi Beograd
  • Rupa na putu solidne velicine, u neposrednoj blizini taksi stanice.
  • Slučaj postavljen: 18-05-2018 12:05:34
Prijavljena inicijativa: nbg_sava
Inicijativa broj 1315
Prijavljena inicijativa: nbg_sava
Inicijativa broj 1302
  • Nehigijensko divlje naselje
  • Dr Agostina Neta 68 - Novi Beograd
  • Nehigijensko divlje naselje na javnoj površini u Bloku 58 (Beogradske elektrane), nadomak stambenih zgrada u Bloku 70a,...
  • Slučaj postavljen: 07-05-2018 09:05:04