todomil Savesni građanin

Mapa inicijativa

Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2082
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2073
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2072
Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2071
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2060
Prijavljena inicijativa: todomil
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2049
Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2040
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2002
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2001
Prijavljena inicijativa: todomil
Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1992
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1986
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1974
Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1956
Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1905
Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1904
Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1903
Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1879
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1166