todomil Gradski krstaš

Mapa inicijativa

Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2148
Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2147
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2107
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2106
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2103
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2082
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2073
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2072
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2071
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2060
Prijavljena inicijativa: todomil
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2049
Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2040
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2002
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2001
Prijavljena inicijativa: todomil
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1992
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1986
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1974
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1956
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 16. aprila 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"