todomil Gradski krstaš

Mapa inicijativa

Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2148
Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2147
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2107
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2106
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2103
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2082
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2073
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2072
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2071
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2060
Prijavljena inicijativa: todomil
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2049
Prijavljena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2040
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2002
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 2001
Prijavljena inicijativa: todomil
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1992
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1986
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1974
Zatvorena inicijativa: todomil
Inicijativa broj 1956