Dragana Zrnzevic Savesni građanin

Mapa inicijativa

Prijavljena inicijativa: Dragana Zrnzevic
Inicijativa broj 1823
Prijavljena inicijativa: Dragana Zrnzevic
Inicijativa broj 1801
 • Izlivanje kanalizacije
 • Vojvode Dobrnjca 12 - Palilula - Beograd
 • Iza zgrade u Ulici vojvode Dobrnjca broj 12 u Beogradu izliva se fekalni otpad. Pukla je kanalizaciona cev. Kvar je...
 • Slučaj postavljen: 15-03-2019 01:03:12
Prijavljena inicijativa: Dragana Zrnzevic
Inicijativa broj 1378
 • javni wc
 • Vojvode Dobrnjca 12 - Palilula - Beograd
 • Nema trajnog rešenja, a situacija je sve gora. Vojvode Dobrnjca 12, Beograd, zaleđe zgrade, je leglo zaraze, insekata...
 • Slučaj postavljen: 08-06-2018 10:06:45
Prijavljena inicijativa: Dragana Zrnzevic
Inicijativa broj 1092
 • Pogled kroz prozor
 • Vojvode Dobrnjca 12 - Palilula - Beograd
 • Molim da se reši problem čišćenja ničije zemlje i sklanjanje kiselog drveća ispod prozora zgrade u Ulici vojvode...
 • Slučaj postavljen: 02-02-2018 11:02:19
Prijavljena inicijativa: Dragana Zrnzevic
Inicijativa broj 667
Prijavljena inicijativa: Dragana Zrnzevic
Inicijativa broj 655