Daysleeper Savesni građanin

Mapa inicijativa

Prijavljena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 2156
Prijavljena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 2152
Prijavljena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 2062
Prijavljena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 2061
Prijavljena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 2058
  • Neregistrovano vozilo
  • Višnjička 102a - Palilula - Beograd
  • Duž čitave Višnjičke ulice nalazi se parking na kom ima mnogo neregistrovanih automobila u lošem stanju. Uslikano...
  • Slučaj postavljen: 20-07-2019 05:07:31
Prijavljena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 2057
Prijavljena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 2014
Prijavljena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 2013
  • Veš razapet na trotoaru
  • Danteova 1 - Palilula - Beograd
  • Još bahatiji primer sušenja veša tačno na trotoaru preko puta Danteove 1. Molim nadležne da reaguju na ovakav...
  • Slučaj postavljen: 20-06-2019 11:06:09
Prijavljena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 2012
Zatvorena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 2011
Prijavljena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 2008
Zatvorena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 2007
Prijavljena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 1935
Prijavljena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 1934
Zatvorena inicijativa: Daysleeper
Inicijativa broj 1933