SAVESNI GRAĐANIN Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 921
Komentari (21)
Smeće
  • Slučaj postavljen: 12-11-2017
  • НИЧЕ НОВА ДЕПОНИЈА У БАТАЈНИЦИ
44.890273, 20.306444 - Batajnički drum 324 - Novosadski put stari - Zemun - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
На означеној локацији у Батајници свакодневно се довози шут и отпад и тако настаје нова депонија уз прозоре немоћних грађана.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (21)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
X – 02 бр.355 - 11843/2018
Датум:13.06.2018. године
СА
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
Тел.011/3309-238,
фаx:011/3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

ПРЕДМЕТ: Обавештење

Поводом Вашег поднеска који је заведен дана 30.05.2018.године у овом Секретаријату , а у вези поновљене пријаве која се односи на дивљу депонију која се поново ствара у ул.Батајнички друм 324 - Новосадски пут стари, Земун, на територији Градске општине Земун, обавештавамо Вас да смо од Одељења за инспекцијске послове и комуналну инспекцију Градске општине Земун која је стварно и месно надлежна и врши надзор у првом степену, затражили извештај и списе предмета, са обавезом да о предузетим мерама обавесте вас као подносиоца пријаве."
18-06-2018 16:41:51
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"Обавештавамо Вас да смо Вашу пријаву у вези формирања дивље депоније између старог и новог пута за Нови Сад, прко пута МУБ-а, проследили Секретаријату за стамбене и комуналне послове, Београд, Краљице Марије бр. 1 и Секретаријату за заштиту животне средине , Београд, 27. Марта 43-45 под бројем 355-1305/2017."
12-06-2018 13:16:56
Inicijativu smo poslali na adresu Ministarstva zdravlja Republike Srbije (Sektor za inspekcijske poslove - Odeljenje za sanitarnu inspekciju za Grad Beograd).
02-06-2018 21:05:04
Pošaljite sanitarnoj inspekciji
02-06-2018 20:32:51
Inicijativu smo poslali na adrese: Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i komunalna inspekcija GO Zemun.
02-06-2018 18:18:56
Navikao sam ja na đubre na svim nivoima.Ne moraju ništa da rede
02-06-2018 14:52:01
Dobili smo obaveštenje od JKP "Gradska čistoća":

"Поштовани,

Поводом мејла који сте упутили ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" у вези проблема са
нагомилавањем комуналног отпада, при чему се прави депонија на предметној
локацији обавештавамо Вас:
Поменута депонија се налази на приватном поседу где постоји рампа при
уласку,тако да су за уклањање исте задужени корисници/власници поменуте
површине.

Срдачан поздрав,
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
СЛУЖБА "ИНФО ЦЕНТАР"
Мије Ковачевића бр.4, 11000 Београд
тел. 0800-110-011
www.gradskacistoca.rs"

Obaveštenje od JKP "Gradska čistoća", poslali smo na adrese: Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i inspekcija GO Zemun.
29-05-2018 15:26:09
Inicijativu sa novim opisom poslali na adrese: komunalna inspekcija GO Zemun i JKP "Gradska čistoća".
28-05-2018 23:33:42
Депонија се полако гоји
28-05-2018 19:51:09
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекција-
Број: 355-1613/2018
Дана: 30.03.2018. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

ПРЕДМЕТ: Обавештење

У вези Ваше е-маил пријаве, наш број 355-1613/2018 (инцијатива број 921), обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске општине Земун исту проследио Секретаријату за стамбено комуналне послове, Београд, улица Краљице Марија број 1 и Секретаријату за заштиту животне средине, Београд, улица 27.марта број 43-45, ради предузимања мера из њихове надлежности, по претходно добијеној пријави са истим предметом (број пријаве 355-1305/2017).

С поштовањем."
10-04-2018 12:38:44
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI