Tuta Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 819
Komentari (50)
Nepropisno parkiranje
  • Slučaj postavljen: 01-10-2017
  • Nepropisno parkiranje, haos u naselju
Potez od Kneza Višeslava 31g do Ilije Stojadinovića 61 - Čukarica - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Na lokaciji vec duzi niz godina postoji problem sa parkiranjem na ulici, duz celog naselja (Filmski grad). Problem je najvise izrazen na navedenoj lokaciji na ulazu u naselje iz ulice Kneza Viseslava. Nove zgrade i kafici/restorani koji se nalaze u prizemlju istih su samo pogorsali vec nedopustivu situaciju. Identican problem postoji i u tom celom delu ulice Kneza Viseslava i na raskrsnici sa ulicom Ratka Mitrovica, gde se vozila parkiraju na trotoaru i na autobuskom stajalistu.

Navedena lokacija bi trebala da se obilazi vise puta dnevno i da se kaznjavaju vozaci koji se parkiraju na trotoaru a i na samoj ulici jer je nemoguce mimoilazenje dva automobila.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (50)
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број: 921/18
Дана 19.02.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашeг дописа којим сте нам се обратили, у коме износте проблем непоштовања саобраћајних прописа у Ул. Кнеза Вишеслава, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Југ" у претходном периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисали 7 возача за учињене прекршаје и специјалним возилом ЈКП "Паркинг сервис" уклонили 4 возила из прекршаја.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
21-02-2019 18:44:59
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-1126/2019- ХХХIII-02
10.01.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 08.01.2019. године у 12:00 часова, поступајући по вашој e-mail пријави која се односи на проблем непрописног паркирања моторних возила, извршила контролу комуналног реда на углу улица Кнеза Вишеслава и Илије Стојадиновића, општина Чукарица, те је затекла 3 (три) непрописно паркирана моторна возила.
По добијању података о власницима моторних возила, истим ће бити издат прекршајни налог.
Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
14-01-2019 13:26:19
Nov materijal poslali smo na adrese: komunalna inspekcija GO Čukarica, Uprava saobraćajne policije Beograd i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
29-12-2018 19:11:22
Nikakve razlike nema.
29-12-2018 12:59:33
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број :690/18
Дана 07.11.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, а у коме грађани износе проблем непрописног паркирања на потезу од улице Кнеза Вишеслава 31г до улице Илије Стојадиновића, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Југ" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисли 8 возача за учињене прекршаје, док су специјалним возилом ЈКП "Паркинг сервис" уклонили 5 непрописно паркираних возила.

Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
08-11-2018 11:18:52
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijat za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-51252/18-XXXIII - 02
17.10.2018. године

Београд
Макензијева број 31

ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

Поштовани,

Поступајући по пријави коју сте упутили Секретаријату за послове комуналне полиције дана 07.10.2018. године, а у вези великог броја непрописно паркираних возила на потезу од Улице кнеза Вишеслава 31г до Улице Илије Стојадиновића 61, ГО Чукарица, обавештавамо Вас да је патрола овог Секретаријата дана 10.10.2018. године извршила контролу комуналног реда када је на лицу места затекла непрописно паркирано возило која је фотографисано, а лицу које је извршило прекршај биће издат прекршајни налог.

Секретаријат за послове комуналне полиције ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из своје надлежности.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
18-10-2018 20:49:11
Inicijativu sa novim opisom i dokaznim materijalima, poslali smo na adrese: komunalna inspekcija GO Čukarica, Uprava saobraćajne policije Beograd i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
07-10-2018 12:21:51
Situacija nepromenjena.

Saobracajna policija svoj posao radi polovicno, ako i toliko. Vise puta su navodno kontrolisali, nasli samo 3 vozila i 5 vozaca, evo na slikama napravljenim u prolazu se vidi 18 vozila u prekrsaju, i verovatno jos toliko koje nisu obuhvacene fotografijama. Stanje je ovakvo, SVAKI DAN, PO CEO DAN.
06-10-2018 11:26:28
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03/16/4 Број :493/18
Дана 30.08.2018. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Ваших дописа којим сте нам се обратили, а у којима грађани износе проблем непрописног паркирања на потезу од улице Кнеза Вишеслава 31г до улице Илије Стојадиновића, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Југ" у протеклом периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију и вршили појачану контролу непрописно паркираних возила у Пауновој улици, где су специјалним возилом ЈКП "Паркинг сервис" уклонили 3 непрописно паркирана возила и каѕнили 5 возача за непрописно паркирање.

Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
31-08-2018 12:58:27
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-44039/18-XXXIII-02
17.08.2018. године
ИБ
Београд
Макензијева број 31

Тим Моја иницијатива

Предмет: одговор

Поводом Вашe пријавe упућене електронским путем дана 09.08.2018.године и заведене у Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда под бројем 037-1-643-d6/18, у којој износите проблем непрописно паркираних возила, на адреси – потез од Ул. Кнеза Вишеслава бр.31г до Ул.Илије Стојадиновића бр.61, Београд, Градска општина Чукарица, обавештавамо Вас следеће:

Патрола комуналне полиције вршила је контролу комуналног реда на датој локацији дана 15.08.2018.године у временском периоду од 12.30 до 12.45 часова и у моменту контроле затечена су непрописно паркирана возила на површини јавне намене - тротоару, те ће власницима возила затечених у прекршају бити издати прекршајни налози у складу са Законом о прекршајима.

Имајући у виду да је чланом 61. Одлуке о комуналном реду (“Сл.лист града Београда,” бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14,2/15, 11/15, 61/15, 75/16 и 19/17) прописано да је у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор овлашћен да нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака, у случају да предметни проблем и даље постоји можете се обратити и Одељењу за инспекцијске послове, Одсеку комуналне инспекције Управе Градске општине Чукарица, ради предузимања потребних мера из своје надлежности.

Такође Вас обавештавамо да уколико се понови нарушавање комуналног реда из Ваше пријаве, можете поднети пријаву и на број телефона 0800 110 011 или број 011/309 0007, како би комунални полицајци благовременим изласком утврдили чињенично стање и поступали у складу са својим надлежностима."
20-08-2018 15:23:42
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI