SAVESNI GRAĐANIN Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 775
Komentari (18)
Životinje - problemi
  • Slučaj postavljen: 11-09-2017
  • Psi i njihovi neodgovorni vlasnici
Kralja Uroša Prvog na kraju ulice su dečija igrališta - Zemun - Beograd
  • Model aparata: iPhone 5s
  • Marka aparata: Apple
  • Originalni datum slike: 2017:09:11 08:19:20
  • Obrada slike: 10.3.3
Svako jutro se vlasnici (žene i muškarci) zatvore se sa svojim ljubimcem na dva dečija igrališta u Batajnici i tu izvrše nuždu.Vlasnicima ne pada na pamet da to očiste.Bilo mi je odvratno da slikam to što je pas ostavio. Na slici se vidi "gospođa" sa psom.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (18)
Inicijativu sa novim dopisom poslali smo na adrese: Sekretarijat za poslove komunalne policije i komunalna inspekcija GO Zemun.
09-02-2019 10:19:05
Zašto komunalna policija ne dežura u našem parku pa bi sve verovatno bilo u redu?.Od kazni bi mogli da zarade dve svoje plate.Kakva je to komunalna policija koja sedi u kancelariji i čeka poziv na koji će da reaguju prekasno jer prekršioca tamo više neće biti
09-02-2019 09:12:16
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-78972/17-XXXIII - 02 05.02.2018. године
Београд
Макензијева број 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Поводом Вашe пријаве упућене Секретаријату за послове комуналне полиције која се односи на несавесно пуштање кућних љубимаца (паса) на ечјем игралишту у улици Краља Уроша Првог бб, ГО Земун, oбавештавамо Вас да је патрола Секретаријата по Вашој пријави извршила контролу комуналног реда дана 23.12.2017. године у 09.30 часова и дана 13.01.2018. године у 11.20 часова али у моменту контроле није затекла слободно пуштене псе у парку. Патрола се на лицу места задржала одређено време и том приликом није констатовала нарушавање комуналног реда.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође Вас обавештавамо да пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, можете упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ"
27-02-2018 14:34:27
Nov opis smo poslali na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove, komunalna inspekcija GO Zemun i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
25-02-2018 16:18:26
A zašto se komunalni policajci ne zateknu na površini na koju se prijava odnosi?Sede po kancelarijama i čekaju poziv.Na osnovu poziva policija izađe na lice mesta i posle 10 dana.Za deset dana prekršilac može da napravi put oko sveta.Uglavnom svi odgovori policije i inspekcije su za ljude sa veoma malim IQ.
25-02-2018 10:27:19
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
XXXIII-01 број: 037-1-455/2018
21.02.2018. године
ВР
Макензијева 31
11000 Београд
Тел. 011/2430-102

Тим МОЈА ИНИЦИЈАТИВА
ИНИЦИЈАТИВА 342 И 775

Предмет: Обавештење

Поводом Вашeг поднеска примљеног у Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, дана 20.02.2018. године и заведеног под горњим бројем, у којем указујете да поново покрећете иницијативу 342 „Шетају псе na дечијем игралишту – Земун, и у којем предлажете да се постави табла са ознаком забране увођења љубимаца на терен – адреса Краља Уроша Првог 16 – Земун, као и иницијативу 775: „Пси и њихови неодговорни власници“,
обавештавамо Вас да је одредбама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 37/2011, 55/2011 и 34/2014) у члану 20. предвиђено да се пас може пуштати са поводника да се слободно креће само у парку и на другој јавној зеленој површини и то у времену од 22.00 сата до 09.00 сата следећег дана, у периоду летлњег рачунања времена, односно, у времену од 20.00 сати до 10.00 сатi следећег дана, у периоду зимског рачунања времена, као и да је у непосредној близини школа, горе наведени временски периоди, ограничавају до 7.30 сати следећег дана, без обзира на период рачунања времена, осим за време школског распуста и нерадних дана.

Указујемо такође да је горе поменутим чланом предметне одлуке у ставу 3. истог члана одређено да је забрањено пуштати пса са поводника да се сободно креће у делу парка и друге јавне зелене површине, у којем се налази уређено дечије игралиште, као и у делу под цветним засадом.

Напомињемо да је ЈКП, односно привредно друштво, односно предузетник коме је град односно градска општина поверила обављање комуналне делатности уређења и одржавања јавних зелених површина (у даљем тексту предузеће), може одредити јавну зелену површину на којој је забрањено извођење паса, по претходно прибављеној сагласности организационе јединице Градске управе града Београда, односно управе градске општине надлежне за комуналне послове. Предузеће је дужно да у парку и другој јавној зеленој површини постави видне ознаке, на којима је назначено у ком временском периоду и у којим деловима је забрањено слободно кретање паса, односно на којим јавним зеленим површинама је забрањено извођење паса.

У члану 21. поменуте одлуке је одређено да у парку и на другој јавној зеленој површини, може да се одреди површина за неограничено слободно кретање паса (у даљем тексту: “парк за псе“), где је у ставу 2. истог члана предвиђено да предузеће одређује и уређује парк за псе, по претходно прибављеној сагласности организационе јединице градске управе града Београда, односно градске општине надлежне за комуналне послове.

Секретаријат за послове комуналне полиције у складу са чланом 31. Одлуке има надлежности, односно поступа, примењује овлашћења и врши контролу у случајевима када се ради о власничким псима, санкционишући неодговорне и несавесне власнике паса, у тренутку нарушавања комуналног реда односно поступању супротном одлуци, а све у циљу одржавања комуналног реда на територији града Београда. Када се неодговорни власници затекну у кршењу одредби наведене одлуке, комунални полицајац може на лицу места издати прекршајни налог, односно поднети захтев надлежном прекршајном суду за учињени прекршај, док надзор над спровођењем ове одлуке врши организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за комуналне послове.

С поштовањем,
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ"
23-02-2018 15:52:39
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Postovani,

S obzirom da ste inicijativu uputili nadleznom organu ovaj Sekretarijat za inspekcijske poslove nece postupati po istoj.

Sekretarijat za inspekcijske poslove"
21-02-2018 11:48:43
Inicijativu smo poslali na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, komunalna inspekcija GO Zemun i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
18-02-2018 18:42:14
Јавна предузећа и инспекције су држава за себе ,па се чудим себи што губим драгоцено време са пријавама
18-02-2018 09:43:15
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Postovani,

S obzirom da ste inicijativu uputili nadleznom organu ovaj Sekretarijat za inspekcijske poslove nece postupati po istoj.

Sekretarijat za inspekcijske poslove"
18-12-2017 14:46:56
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI