2211984710141 Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2201
Komentari (4)
Nelegalna gradnja
 • Slučaj postavljen: 23-10-2019
 • Nelegalni objekti
Zarkovo,Drage Spasic,ispod nadvoznjaka - Čukarica - Beograd
 • Model aparata: SM-J710F
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:10:22 18:09:43
 • Obrada slike: J710FXXU6CSE1
 • Model aparata: SM-J710F
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:10:22 18:09:23
 • Obrada slike: J710FXXU6CSE1
 • Model aparata: SM-J710F
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:10:22 18:08:59
 • Obrada slike: J710FXXU6CSE1
 • Model aparata: SM-J710F
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:10:22 18:09:01
 • Obrada slike: J710FXXU6CSE1
Postovani,kao upravnik zgrade u ulici Drage Spasic 15 u Zarkovu,po ko zna koji put ukazujem na postojeci problem i molim nadlezne institucije da reaguju i na neki nacin rese problem stanara ove ulice.Naime,ispod nadvoznjaka u Zarkovu,u koritu potoka Paripovac,nalazi se nehigijensko naselje koje je sacinjavalo 4,5 manjih objekata.U poslednjih par meseci,svakodnevno se grade novi objekti cime se velikom brzinom siri ovo "naselje" i naseljavaju se lica uglavnom romske nacionalnosti.Obzirom da se opstina Cukarica izjasnila da nije nadlezna za ovaj problem obzirom da nemaju gradjevinsku inspekciju,molim nadlezne organe grada Beograda da uklone nelegalne objekte ili da sprece njihovo sirenje kako bi se stanarima ove ulice omogucio normalan zivot.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za socijalnu zaštitu:

"Поштовани,

Имајући у виду све наведено у вашем мејлу који нам је прослеђен преко Секретаријата за послове комуналне милиције, обавештавамо вас следеће:

Секретаријат за социјалну заштиту није надлежан за расељавање неформалних насеља према Одлуци о градској управи града Београда („Сл.гласник града Београда“ бр.126/15), Секретаријат учествује и прати реализацију збрињавања лица из неформалних насеља, учествује у изради стратешких докумената града у области унапређења положаја Рома и припадајућих акционих планова као и пружање подршке реализацији програма социјалног становања.

С поштовањем,
Градска управа града Београда
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта 43-45
11000 Београд
Телефон: 011/330-9085
Fax: 011/330-9251
E-mail: socijalna.zastita@beograd.gov.rs

-------------------------------------------

Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне милиције
број: 037-1-4031/2019 XXXIII-01
25.10.2019. године
Београд
Макензијева број 31
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
-Секретару-
27. марта број 43-45
socijalna.zastita@beograd.rs

У вези поднеска који је Секретаријату за послове комуналне милиције упућен путем електронске поште дана 23.10.2019. године, у којем се указује на проблем са нехигијенским Ромскимм насељем, у улици Драге Спасић, у кориту реке Париповац, испод надвожњака, Жарково, ГО Чукарица, у прилогу овог дописа достављамо вам фотокопију наведеног поднеска, како би испитали случај и предузели мере из оквира своје надлежности.

Странка је обавештена о надлежностима Секретаријата за послове комуналне полиције, као и да је предмет прослеђен вама, као и Секретаријату за инспекцијске послове ради предузимања мера из оквира ваше надлежности.
Молимо вас да о предузетим мерама обавестите подносиоца пријаве."
04-11-2019 16:20:29
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне милиције
број: 037-1-4031/2019 XXXIII - 01
25.10.2019. године
Макензијева бр.31
11000 Београд
Тел. 011/2430-102

Тим моја иницијатива

У вези поднеска који сте упутили путем електронске поште Секретаријату за послове комуналне милиције дана 23.10.2019. године и заведеног под број 037-1-4031/2019 XXXIII-01, у којем странка указује на проблем са нехигијенским објектима Рома у Жаркову, којих има све више, у кориту потока Париповац испод ндвожњака, ГО Чукарица, услед чега проблеме имају станари у улици Драге Спасић, обавештавамо вас да су надлежности Секретаријата за послове комуналне милиције прописане Законом о комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/19) и Одлуком о комуналној полицији („Службени лист града Београда“, број 6/10, 23/13, 118/2018 и 26/19).

С тим у вези, обавештавамо вас да Секретаријат за послове комуналне милиције у складу са прописаним овлашћењима, а у циљу заштите комуналног реда, предузима све мере на које је овлашћен. Комунални милиционари Града, 24 часа сваког радног рада, суботом, недељом и у дане државних и верских празника, поступају по службеној дужности (самосталним ангажовањем али и пружањем бројних асистенција комуналним инспекцијама Града и Градских општина којима је овај вид помоћи потребан) и по пријавама грађана на целој територији града, и у складу са својим овлашћењима поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред, предузимају мере у смислу новчаног кажњавања издавањем прекршајних налога и подношењем захтева надлежном судији за прекршаје.

Секретаријат за послове комуналне милиције није овлашћен да у управном поступку издаје решења за уклањање наведеног нехигијенског насеља, већ је у конкретном случају, за решавање наведеног проблема са Ромима, потребно учешће Секретаријата за социјалну заштиту, коме је овај Секретаријат дана 25.10.2019. године проследио Ваш поднесак. Поднесак странке прослеђен је, дана 25.10.2019. године, и Секретаријату за инспекцијске послове.

Уколико по оцени надлежних органа постоје претпоставке, да спровођење њихових извршних одлука, неће бити могуће без присуства комуналних милиционара, образложеним захтевом ће се обратити Секретаријату за послове комуналне милиције, који ће у складу са чланом 4. Закона о комуналној милицији, пружити помоћ надлежним органима града, као и предузећима, организацијама и установама које на основу одлуке скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Такође, овом приликом вас обавештавамо да, обзиром да се ради о проблему за чије трајно решавање је потребна сарадња више градских служби као и МУП-а, то се са другим надлежним службама предузимају заједничке активности у циљу решавања наведеног проблема.

С поштовањем"
04-11-2019 16:04:08
Dobili smo odgovor od GO Čukarica:

"Поштовани,

Поводом Ваше електронске представкe од 23.10. 2019. године, обавештавамо Вас да ће комунални инспектор овог Одељења, сагласно одредбичлана 15. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18, 95/18), извршити прикупљање података од значаја за инспекцијски надзор по наводима исте и уколико постоји правни основ за поступање, покренути поступак инспекцијског надзора по службеној дужности и у складу са датим овлашћењимa предузети мере из оквира своје надлежности.

С поштовањем,
Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"
04-11-2019 15:32:41
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Čukarica, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
23-10-2019 10:08:23
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 16. aprila 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"