snele56 Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2160
Komentari (2)
Igrališta
 • Slučaj postavljen: 27-09-2019
 • ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ
Косте Главинића бр.3,Београд,Србија - Savski venac - Beograd
 • Model aparata: SM-A750FN
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:09:25 11:31:16
 • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
 • Model aparata: SM-A750FN
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:09:25 11:31:43
 • Obrada slike: Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
Дечије игралиште испред ДЗ "Савски венац "на Сењаку,Косте Главинића бр. 3.Корпе за отпатке су пуне,не празне се и гомила ђубрета око корпи.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (2)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Reпублика Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспекцијски надзор
X-02 бр: 355-3720/2019
18.10.2019. године
Н.T.
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телефон: 011/3309-463
факс: 011/ 3309-301
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање упућено путем електронске поште, дана 01.10.2019. године

ПИТАЊЕ: ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА
Питање се односи на чистоћу дечјег игралишта испред ДЗ “Савски венац” у улици Косте Главинића бр. 3

ОДГОВОР : У поступку инспекцијске контроле дана 04.10.2019. године комунални инспектор овог Секретаријата je утврдио да поменута зелена површина није у редовном програму одржавања ЈКП”Зеленило Београд” и да је Градска општина Савски венац инвеститор уређења предметне зелене површине. Сходно наведеном, Одељење за пројекте и развој у оквиру ове општине ће поступати по Вашој пријави . О току и исходу предмета бићете обавештени од овог органа.

Секретаријат за инспекцијске послове"
18-10-2019 12:08:00
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Savski venac, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JKP Zelenilo Beograd.
27-09-2019 19:43:59
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI