2211984710141 Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2155
Komentari (8)
Nelegalna gradnja
  • Slučaj postavljen: 24-09-2019
  • Ilegalna gradnja "nehigijenskog naselja"
Drage Spasic,ispod nadvoznjaka u podrucju potoka - Čukarica - Beograd
  • Model aparata: SM-J710F
  • Marka aparata: samsung
  • Originalni datum slike: 2019:07:20 19:50:40
  • Obrada slike: J710FXXU5CRJ8
U zoni potoka Paripovac,ispod nadvoznjaka u Trgovackoj ulici u Zarkovu,u poslednjih mesec dana je napravljeno nekoliko novih,ilegalnih objekata cime se iz dana u dan siri nehigijensko naselje u ovom delu Zarkova, a takodje "stanovnici" ovog naselja odlazu veliku kolicinu smeca i otpada u samom potoku.Problem je vise puta prijavljen kako bi se sprecilo dalje sirenje nehigijenskog naselja ali do danasnjeg dana niko nije reagovao pa se stanovnici ovog dela Zarkova plase da ce u skorije vreme naci u istoj situaciji kao zitelji Cukaricke padine koji ni prozore ne mogu da otvore od velike kolicine dima i smrada.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (8)
Inicijativu sa novim dopisom i materijalima poslali smo na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove, GO Čukarica i Sekretarijat za komunalne i stambene poslove.
21-10-2019 20:20:31
A sta cemo sa ilegalnim objektima koji svaki dan nicu,jel i za nije nadlezan Sekretarijat!?
18-10-2019 13:27:01
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
Х-02 Број: 355-3776/2019
Дана 11. 10. 2019. год.
ул. 27. Марта бр. 45
11000 Београд
телeфон: 011/3309569
факс: 011/ 3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Моја иницијатива

Предмет: Обавештење

Поводом Ваше представке упућене електронском поштом Секретаријату за комуналне и стамбене послове а примљене у овом Секретаријату дана 03. 10. 2019. године, у вези велике количине смећа и отпада, у зони потока Париповац, испод надвожњака, у улици Драге Спасић у Београду, обавештавамо Вас да овај Секретаријат неће покретати управни поступак, по овој ствари, обзиром да је комунална инспекција ГО Чукарица донела Решење о извршењу решења, којим је наложено уклањање депоније на напред наведеној локацији.

Напомињемо, да сходно члану 193. Закона о општем управном поступку (,, Сл. гласник РС", бр. 18/16, 95/18- аутентично тумачење), извршење спроводи орган који је донео првостепено решење.

Секретаријат за инспекцијске послове"
18-10-2019 12:58:12
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Поштовани, поводом ваше иницијативе која се односи на дивљу депонију у Улици Драге Спасић обавештавамо вас да је Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица донела Решење о извршењу решења којим је наложено уклањање депоније. Извршење ће бити спроведено принудним путем када Веће градске општине Чукарица обезбеди средства за његово спровођење. Приоритете и динамику уклањања дивљих депонија утврђује Веће градске општине Чукарица у сарадњи са Одсеком за извршења.

С поштовањем,
Комунална инспекција ГО Чукарица"
11-10-2019 09:49:37
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Поводом Ваше електронске представкe од 06.10. 2019. године, обавештавамо Вас да ће комунални инспектор овог Одељења, сагласно одредбичлана15. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18), извршити прикупљање података од значаја за инспекцијски надзор по наводима исте и уколико постоји правни основ за поступање, покренути поступак инспекцијског надзора по службеној дужности и у складу са датим овлашћењимa предузети мере из оквира своје надлежности.

С поштовањем,
Комунална инспекција ГО Чукарица"
11-10-2019 09:36:53
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za komunalne i stambene poslove:

"Поштовани,

Секретаријату за комуналне и стамбене послове, oбратили сте се у вези формирања дивље депоније и ширења нехигијенског насеља у зони потока Париповац, испод надвожњака у Трговачкој улици и с тим у вези, обавештавамо вас о следећем:

Одлуком о одржавању чистоће („Службени лист“ града Београда бр. 27/02, 11/05, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 19/17 и 71/19), прописано да одржавање чистоће јавних уређених површина (коловоз, тротоари, тргови, подземни пролази), на десет градских општина града Београда (Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица), обавља ЈКП „Градска чистоћа“.

Такође, истом Одлуком, прописано је да су за чишћење јавних површина, одговорни непосредни корисници тих површина, односно правна и физичка лица којима су те површине поверене на управљање, коришћење или одржавање.

Имајући у виду да Секретаријат за комуналне и стамбене послове не врши инспекцијски надзор над применом Одлуке о одржавању чистоће, већ да сходно Одлуци, послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши комунална инспекција општине, Секретаријат за комуналне и стамбене послове проследио је вашу пријаву Комуналној инспекцији ГО Чукарица и Секретаријату за инспекцијске послове, у вези решавања поменутог проблема.

Напомињемо да је ваша пријава прослеђена и Секретаријату за заштиту животне средине и Секретаријату за социјалну заштиту, како би предузели мере из својих надлежности.

С поштовањем,
Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Градска управа града Београда
Република Србија
Краљице Марије 1/XIII-XIV
11000 Београд
+381(11)715 72 78
Fax:011 3376-324
komunalno.stambeno@beograd.gov.rs
www.beograd.rs"
01-10-2019 16:14:30
Dobili smo odgovor od GO Čukarica:

"Поводом Ваше електронске представкe од 25.09. 2019. године, обавештавамо Вас да ће комунални инспектор овог Одељења, сагласно одредбичлана15. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18), извршити прикупљање података од значаја за инспекцијски надзор по наводима исте и уколико постоји правни основ за поступање, покренути поступак инспекцијског надзора по службеној дужности и у складу са датим овлашћењимa предузети мере из оквира своје надлежности.


С поштовањем,
Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"
30-09-2019 13:24:01
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Čukarica, Sekretarijat za inspekcijske poslove.
24-09-2019 19:42:59
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 21. februara 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"