AlGe Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2153
Komentari (9)
Igrališta
  • Slučaj postavljen: 24-09-2019
  • Čišćenje parka, javne površine, između zgrada oivičenog ulicama Tomaša Ježa, Mileševska, Sinđelićeva, Požarevačka
Tomaša Ježa 13 - Vračar - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Stanje higijene parka, javne površine, koja se nalazi na Vračaru, oivičenog ulicama Tomaša Ježa, Mileševska, Sinđelićeva, Požarevačka, je više nego tužno i potpuno neadekvatno. Mi, kao stanari koji gravitiramo ovom parku, razumemo da se ovaj park evidentno nalazi u najnižoj kategoriji prioriteta za čišćenje i redovno održavanje, ali apelujemo da nadležni (Gradsko zelenilo, u čijoj je nadležnosti održavanje), izvrše čišćenje ovog parka hitno, a kasnije najmanje dva puta godišnje. Čitavo dvorište je puno đubreta, lišća od prethodnih godina koje nije odneto, ima upotrebljenih špriceva, kondoma, a o ambalažama pića. Stanje postavljenih ljuljaški, tobogana i klackalica je očigledno zapušteno. U "renoviranom" delu parka, konkretno na dečijem igralištu, na više mesta je guma iskidana, a nije ulivena nova (kao zakrpa), takođe, kombinovana sprava (tobogan, penjalica), imala je dva mala tobogana i jedan veći. Dva mala tobogana su i dalje tu, u funkciji, dok je veći uklonjen radi popravke, ali nikada nije vraćen. Zanimljivo je da je umesto većeg tobogana samo postavljena tabla koja zatvara rupu i onemogućava deci da padnu sa dva metra visine, što je kao privremeno rešenje u redu, ali gde je tobogan? Molimo da se i ova sprava kao i ostale održava, farba, čisti, da bude cela i funkcionalna.
S obzirom da ne postoji racionalan pristup i formiranje posebne ograđene površine za šetnju pasa, gde bi oni vršili nuždu, a kako istovremeno nema komunalnih policajaca koji bi redovno, više puta dnevno, prolazili kroz ovaj park i kažnjavali vlasnike pasa koji ih ovde dovode da vrše nuždu, zahtevamo da se prostor ograđenog dečijeg igrališta tretirra sredstvima za odbijanje pasa i mačaka, kako bi se na taj način oni sprečili da tu vrše nuždu. Ovo ne govorimo napamet, više dece se razboljevalo u više navrata usled infekcija dobijenih u ovom parku.
Nije nam jasno šta se dešava, zato što je ranijih godina Zelenilo to održavalo više manje prihvatljivo, farbane su ljuljaške, klackalice i sve ostalo, a sada od svega toga nema ništa. Niko iz Zelenila nije ni slučajno prošao kroz ovaj park mesecima. Jedino su pre par meseci poslali jednog momka koji je sa vazdušnim topom premestio suvo lišće sa jedne gomile na drugu, što se ne može nazvati čišćenjem.
U ovom dvorištu se igra veliki broj dece, kako iz okolnih zgrada, tako i iz drugih delova Vračara i okoline. Mi kao roditelji i stanari smatramo da je potrebno hitno čišćenje. Smatramo da je sve navedeno dovoljan motiv za Zelenilo, da izvrši svoje obaveze i vrši čišćenje i održavanje ovog parka.
Apelujemo na nadležne da čistoću ovog parka shvate zaista ozbiljno, verujemo da oni rade savesno svoj posao, ali da je ovde samo došlo do previda. Unapred zahvalni roditelji i stanari, nas 17.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (9)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспекцијски надзор
у Београду,
14.10.2019. године
X –02 Број: 355-3686/19
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-191
факс: 011/ 3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење
Поводом Ваше представке упућене електронским путем, заведене у предмету X-02 Број:355-3686/2019, обавештавамо Вас да је комунални инспектор извршио инспекцијски надзор у парку између улица Томаша Јежа, Милешевске, Синђелићеве и Пожаревачке, и да је решењем наложио да ЈКП "Зеленило-Београд" изврши радње чишћења, поправке и уклањања на предметној површини.

Секретаријат за инспекцијске послове"
18-10-2019 13:05:57
Inicijativu sa novim dopisom i dokaznim materijalom poslali smo na adresu JKP "Zelenilo Beograd".
18-10-2019 12:42:52
Poštovani, u odgovoru na odgovor iz JKP "Zelenilo Beograd":
Hvala na odgovoru. Ljubazno molim za pojašnjenje 5. kategorije održavanja, šta to znači u smislu dinamike? U prilogu dostavljam još jednu fotografiju kao ilustraciju o stanju parka u kome se deca igraju.
Lišće koje je slikano je od prošle godine, ne samo od ove. Znači, da godinu dana nije uklonjeno staro otpalo lišće. Tobogan koji je uklonjen, znamo da je uklonjen iz bezbednosnih razloga, ali je pitanje zašto nije postavljen novi? Da li je moguće da je to toliko skupo?
Kauč koji pominjete nije uklonjen, već premešten,sada se nalazi u dvorištu između zgrada, između Hadži Ruvimove, Požarevačke i Sinđelićeve. Što se tiče neodgovornih građana, samo bih apelovao da se postave sigurnosne kamere za takve slučajeve, ali to ispada iz vaših nadležnosti.
Hvala i pozdrav
16-10-2019 11:20:07
Dobili smo odgovor od JKP "Zelenilo Beograd":

"Пoштoвaни,

Нaвeдeнa зeлeнa пoвршиaн je oбухвaћeнa Прeглeдoм пoвршинa кoje oдржaвa JКП"Зeлeнилo-Бeoгрaд", Бeoгрaд и припaдa oбjeктимa 5.кaтeгoриje oдрзaвaњe, и врши сe у склaду сa динaмикoм кoja усвojeнa зa oву кaтeгoриjу. Лишћe кoje je oпaлo je oд кeстeнe , пoстo кeстeн први oдбaциje лишцe зa рaзлику oд других врстa кoje су joс у листу тe гoмилу су oд нaшeг чисћeњe у прeдхoднoм пeриoду. Стo сe тићe oштeћeнe гумe o тoмe смo сaчинили приjaву и прoслeдили нaдлeжним институциjaмa. Toбoгaн кojи je уклoњeн, je пoлoмљeн и уклoњeн je из бeзбeднoсних рaзлoгa.

Дaнa 07.10.2019 Уклoнили смo кaуч и циглe сa прeдмeтнe пoвршинe кojу су нeoдгoвoрни грaђaни дeпoнoвaли.

С пoштoвaњeм
Центар за информисање
Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
тел/факс: 011/2630-506
e-mail: info@zelenilo.rs
website: www.zelenilo.rs"
11-10-2019 10:34:47
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Vračar:

"Poštovani,

vaša predstavka biće prosleđena JKP Gradskom zelenilu."
11-10-2019 09:42:07
Dobili smo odgovor od JKP "Gradska čistoća":

"Поштовани,

Поводом мејла који сте упутили ЈКП "Градска чистоћа", а у вези чишћења
парка, обавештавамо Вас:

Разни отпад се налази на јавној зеленој површини, која није у надлежности
нашег предузећа за одржавање. С тим у вези, што је регулисано чланом 25.
Одлуке о одржавању чистоће ("Службени лист града Београда" бр. 44/2014) за
одржавање јавних површина из тачке 2-10. члана 4. ове одлуке, а које
представљају зелене површине, одговорни су непосредни корисници тих
површина, односно правна и физичка лица којима су те површине поверене на
управљање, коришћење или одржавање, уколико за поједине површине није
одредбама ове одлуке или посебним прописима другачије одређено.

Предметни парк на наведеној локацији није у надлежности ЈКП „Градска
чистоћа“ за одржавање. С тим у вези, што је регулисано чланом 25. Одлуке о
одржавању чистоће ("Службени лист града Београда" бр. 44/2014) за
одржавање јавних површина из тачке 2-10. члана 4. ове одлуке, а које
представљају шеталишта, кејови и изграђене речне обале, одговорни су
непосредни корисници тих површина, односно правна и физичка лица којима су
те површине поверене на управљање, коришћење или одржавање, уколико за
поједине површине није одредбама ове одлуке или посебним прописима
другачије одређено."

Čekamo odgovore ostalih nadležnih organa.
30-09-2019 13:12:46
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Vračar, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JKP Zelenilo Beograd, JKP Gradska čistoća.
24-09-2019 10:14:48
Još jedna dodatna slika
24-09-2019 09:51:55
Dodatna slika
24-09-2019 09:44:04
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 16. aprila 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"