Daysleeper Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2152
Komentari (3)
Nepropisno parkiranje
 • Slučaj postavljen: 24-09-2019
 • Neregistrovana vozila na javnom parkingu
Bulevar despota Stefana 59 - Stari grad - Beograd
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:09:23 17:19:06
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.6.0.PFGMIXM release-keys
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:09:23 17:19:13
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.6.0.PFGMIXM release-keys
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:09:23 17:19:40
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.6.0.PFGMIXM release-keys
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:09:23 17:19:45
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.6.0.PFGMIXM release-keys
U Bulevaru despota Stefana izmedju brojeva 59 i 61 nalaze se najmanje dva vozila koja nisu registrovana i zauzimaju drugima mesto za parking kojih u toj ulici baš nema mnogo. Molim nadležne da provere i ostala vozila u toj ulici i uklone.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (3)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне милиције
Сектор за нормативно - правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-60326/2019-ХХХIII-02
18.10.2019. године
Макензијева бр.31
11000 Београд

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне милиције Градске управе града Београда поступајући по вашој e-mail пријави број 037-1-3625/19 која се односи на проблем нерегистрованог моторног возила паркираног на јавном паркиралишту, дана 30.09.2019.године у 07:40 часова извршила контролу комуналног реда у Булевару Деспота Стефана број 59, општина Палилула, те је затекла 1. (једно) нерегистровано моторно возило на делу јавне површине-јавном паркиралишту.
Учиниоцу прекршаја ће бити издат прекршајни налог.
Патрола је дана 07.10.2019.године у 08:30 часова поново извршила контролу комуналног реда на наведеној локацији, те није затекла нерегистровано моторно возило паркирано на јавном паркиралишту.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне милиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем"
18-10-2019 12:52:09
Dobili smo odgovor od GO Palilula:

"РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д Б е о г р а д
Градска општина Палилула
Општински орган управе
- Одељење за инспекцијске послове -
број: 4 - 4Б - 355-2039/2019
датум: 01.10.2019.
Београд

Tim Moja inicijativa

Предмет:Одговор по пријави

У вези Ваше пријаве, а која се односи на нерегистрована возила остављена на паркингу у ул.Булевар деспота Стефана бр, 59 и 61, обавештавамо Вас да иста није на територији ГО Палилула, већ ГО Стари град.
Напомена: пријава прослеђена ГО Стари град."
06-10-2019 13:39:20
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Stari grad, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije.
24-09-2019 05:58:07
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
 • Ruglo
 • Objavio Edelman
 • Prijavljena inicijativa
 • Znak pao
 • Objavio Edelman
 • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI