Katarina12 Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2129
Komentari (5)
Smeće
  • Slučaj postavljen: 15-09-2019
  • Cerak vinogradi - novi buvljak
  • Model aparata: Mi A2 Lite
  • Marka aparata: Xiaomi
  • Originalni datum slike: 2019:09:15 15:50:58
  • Obrada slike: daisy-user 9 PKQ1.180917.001 V10.0.13.0.PDLMIXM release-keys
Oko okretnice autobusa 52 i 534 na Ceraku formirana je ulicna preprodaja starih stvari i otpada. Nelegalni prodavci su zauzeli zelenu površinu i trotoare, na putu ka osnovnoj školi kuda svakodnevno prolaze deca. Za prodavcima ostaje djubre i haos. Komunalna policija opštine Rakovica resila je da te nelegalne prodavce izmesti sa svoje opštine, molila bih i komunalnu ili bilo koju drugu policiju sa opstine Cukarica da urade isto.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (5)
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Поштовани,
поводом ваше пријаве обавештавамо Вас да већ месец дана Комунална инспекција ГО Чукарица предузима све потребне радње како би уклонили нелегалну уличну продају свакодневним дежурством од 07:30 часова до 13,00 часова, касније од 13, 00 часова дежура Комунална полиција, а такође имамо и заједничку акцију са Комуналном полицијом, Полицијском станицом Чукарица и Градском чистоћом где одузимамо робу од нелегалних продаваца и иста се депонује на отпаде који су предвиђени за рециклажу. Надамо се да ћемо заједничком акцијом успети да решимо овај велики проблем.

С поштовањем,
Комунална инспекција ГО Чукарица"
11-10-2019 09:28:22
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za komunalne i stambene poslove:

"Одговор:

Поводом прослеђеног питања које се односи на уличну продају на тротоарима и зеленим површинама код окретнице јавног превоза у сн Церак, обавештавамо вас да смо питање проследили ЈКП,,Зеленило Београд“ и да нам је предузеће доставило одговор у ком се наводи да су упутили допис комуналној инспекцији ГО Чукарица и комуналној полицији ради предузимања мера у оквиру њихових надлежности.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Градска управа града Београда
Република Србија
Краљице Марије 1/XIII-XIV
11000 Београд
+381(11)715 72 78
Fax:011 3376-324
komunalno.stambeno@beograd.gov.rs
www.beograd.rs"
25-09-2019 16:32:12
Dobili smo odgovor od JKP "Zelenilo-Beograd":

"Пoштoвaни,

Oбaвeштaвaмo Вaс дa je JКП “Зeлeнилo-Бeoгрaд”, Бeoгрaд упутилo Moлбу зa интeрвeнциjу кoмунaлнe инспeкциje ГO Чукaрицa и aсистeнциjу кoмунaлнe пoлициje рaди рeшaвaњa пoмeнутoг прoблeмa.

С пoштoвaњeм
Центар за информисање
Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
тел/факс: 011/2630-506
e-mail: info@zelenilo.rs
website: www.zelenilo.rs"
18-09-2019 21:58:53
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Поштовани,

Поводом Ваше електронске представкe од 17.09. 2019. године, обавештавамо Вас да ће комунални инспектор овог Одељења, сагласно одредбичлана15. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18), извршити прикупљање података од значаја за инспекцијски надзор по наводима исте и уколико постоји правни основ за поступање, покренути поступак инспекцијског надзора по службеној дужности и у складу са датим овлашћењимa предузети мере из оквира своје надлежности.

С поштовањем,
Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"
18-09-2019 21:57:31
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Čukarica, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije.
15-09-2019 20:59:38
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI