Cica Zemun Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2120
Komentari (3)
Nelegalna gradnja
 • Slučaj postavljen: 02-09-2019
 • Napuštena baraka u ul. Prvomajska 79, pored ulaza u školu "Petar Kočić" u Zemunu
Prvomajska 79, Zemun - Zemun - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Poštovani,
kod škole „Petar Kočić“ u Prvomajskoj ulici broj 79 u Zemunu, odmah do školskog ulaza nalazi se baraka o dasaka koja godinama ne radi, koja je napuštena, obijenih vrata, polupanih prozora i gde se sada okupljaju narkomani i pijanice. Već sam prijavila komunalnoj policiji da je baraka kao takva puna smeća, izlomljenog stakla, srče, pikavaca, praznih flaša, špriceva i naravno kao takva narušava bezbednost građana. Komunalna policija je izašla i potvrdila moje navode dokumentom koji ću vam u nastavku poslati. Prijavila sam nekoliko puta i Sekretarijatu za komunalne poslove. Od juna meseca 2019. godine do sada ništa rešeno, već baraka stoji u istom stanju. Jasno je da kao takva ugrožava prevashodno bezbednost dece koja svakodnevno tu prolaze da bi ušla u školu, a i ostalih građana.

S obzirom da je na površinama javne namene i u javnom korišćenju zabranjeno ostavljati i smeštati objekte kao što je ovaj tj. daščare, garaže, ostave, šupe i slične objekte,a članom 60. odluke o komunalnom redu (Sl. list grada Beograda. broj 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018, 26/2019 i 52/2019 propisano je da inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovih odluka naredi izvršenje i preduzimanje mera uklanjanja pomenute barake. Očigledno je da za ovaj objekat na osnovu gore navedenog ne postoji građevinska dozvola.

S o bzirom da je Sekretarijat za inspekcijske poslove u Zemunu, dobio bar desetine prijava zbog postojanja ove barake ( nekoliko prijava od mene i nekoliko prijava od direktora škole Petar Kočić ), na koje se Sekretarijat oglušio i nije reagovao u zakonskom roku, molim da se o ovom problemu obaveste i mediji i problem digne na viši i na javni nivo, jer bi nadležni za razrešenje ovakvih problema trebalo da snose odovornost.
Srdačan pozdrav iz Zemuna

Hvala Cica Zemun
Prateća dokumentacija

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (3)
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun u vezi sa inicijativom broj 2098:

"Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за имовинско-правне, стамбене и
послове комуналне инспекције и извршења
Одсек комуналне инспекције
Број: 355-1551/2019
Дана: 04.09.2019. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

Tim Moja inicijativa

Предмет: Обавештење веза иницијатива бр. 2098

Обавештавамо Вас да смо представку грађана у вези запуштене бараке у Земуну, Првомајска 79, која се налази испред ОШ “Петар Кочић”, у предмету бр.355-1366/2019 проследили дана 31.07.2019. год. Секретаријату за инспекцијске послове – Сектору грађевинског инспекцијског надзора у Београду, 27. Марта 43-45. За све даље информације обратите се наведеном органу."

Čekamo odgovor pomenutog nadležnog organa.
15-09-2019 20:32:01
Poštovani,
Pošto je moja inicijativa pod brojem 2098 pokrenuta kao cenzurisana za javnost i imam problem da joj pristupim sa mog službenog mejla, pokrenula sam istu inicijativu pod brojem 2120 kao javnu i molim vas da sva obaveštenja u vezi sa prijavljenom inicijativom budu na ovom mestu koje mogu da pratim i ja i javnost.
Hvala, srdačan pozdrav
02-09-2019 13:59:39
Poštovana,

Već je pokrenuta inicijativa povodom ove barake pod našim brojem 2098.
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Zemun, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.
02-09-2019 11:58:49
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI