Cica Zemun Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2120
Komentari (6)
Nelegalna gradnja
 • Slučaj postavljen: 02-09-2019
 • Napuštena baraka u ul. Prvomajska 79, pored ulaza u školu "Petar Kočić" u Zemunu
Prvomajska 79, Zemun - Zemun - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Poštovani,
kod škole „Petar Kočić“ u Prvomajskoj ulici broj 79 u Zemunu, odmah do školskog ulaza nalazi se baraka o dasaka koja godinama ne radi, koja je napuštena, obijenih vrata, polupanih prozora i gde se sada okupljaju narkomani i pijanice. Već sam prijavila komunalnoj policiji da je baraka kao takva puna smeća, izlomljenog stakla, srče, pikavaca, praznih flaša, špriceva i naravno kao takva narušava bezbednost građana. Komunalna policija je izašla i potvrdila moje navode dokumentom koji ću vam u nastavku poslati. Prijavila sam nekoliko puta i Sekretarijatu za komunalne poslove. Od juna meseca 2019. godine do sada ništa rešeno, već baraka stoji u istom stanju. Jasno je da kao takva ugrožava prevashodno bezbednost dece koja svakodnevno tu prolaze da bi ušla u školu, a i ostalih građana.

S obzirom da je na površinama javne namene i u javnom korišćenju zabranjeno ostavljati i smeštati objekte kao što je ovaj tj. daščare, garaže, ostave, šupe i slične objekte,a članom 60. odluke o komunalnom redu (Sl. list grada Beograda. broj 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018, 26/2019 i 52/2019 propisano je da inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovih odluka naredi izvršenje i preduzimanje mera uklanjanja pomenute barake. Očigledno je da za ovaj objekat na osnovu gore navedenog ne postoji građevinska dozvola.

S o bzirom da je Sekretarijat za inspekcijske poslove u Zemunu, dobio bar desetine prijava zbog postojanja ove barake ( nekoliko prijava od mene i nekoliko prijava od direktora škole Petar Kočić ), na koje se Sekretarijat oglušio i nije reagovao u zakonskom roku, molim da se o ovom problemu obaveste i mediji i problem digne na viši i na javni nivo, jer bi nadležni za razrešenje ovakvih problema trebalo da snose odovornost.
Srdačan pozdrav iz Zemuna

Hvala Cica Zemun
Prateća dokumentacija

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (6)
Dobili smo odgovor od inspekcije GO Zemun:

"Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за имовинско правне, стамбене и
послове комуналне инспекције и извршења
-Одсек комуналне инспекције-
Број: 355-1705/2019
Дана: 02.10.2019. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

Предмет: Обавештење веза иницијатива бр. 2120

Поступајући по Вашој иницијативи бр. 2098, а у вези запуштене бараке у Земуну, Првомајска 79, обавештавамо Вас да је иста прослеђена надлежном Секретаријату за инспекцијске послове-Сектору грађевинског инспекцијског надзора у Београду, 27. Марта 43-45."
11-10-2019 09:40:26
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА
БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
Одсек надзора комуналних инспекција градских општина
Х – 02 Број: 355 – 3565/2019
Датум: 25.9.2019.
Д.Н.
Београд,
Ул. 27. марта бр.43-45
Телефон: 011/3309-191
Факс: 011/3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВA

Предмет: обавештење о представци

Поводом Ваше представке у вези са запуштеним привременим објектом у Првомајској улици број 79, код улаза у двориште ОШ „Петар Кочић“, у коме се годинама не обавља делатност (иницијатива бр. 2120), обавештавамо вас да је од Одељења за инспекцијске послове ГО Земун – Одсека за комуналну инспекцију затражено достављање извештаја и списа предмета у поступку по претходним пријавама, који као стварно и месно надлежан орган за поступање у првом степену има обавезу да Вас у законском року обавести о предузетим мерама из своје надлежности."
01-10-2019 16:08:03
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење надзора комуналних инспекција градских општина
Одсек надзора комуналних инспекција градских општина
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
Тел.(011)3309-238,
фах:3345-882
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Предмет:Обавештење

Поводом притужбе на рад комуналне инспекције Градске општине Земун, која је заведена у овом Секретаријату дана 30.08.2019, везано за напуштену бараку која се налази поред улаза у Основну школу „Петар Кочић“ у у.Првомајска бр.79, у Земуну, обавештавамо Вас да смо затражили извештај о предузетим мерама од Одељења за инспекцијске послове, Градске општине Земун која је стварно и месно надлежна и врши надзор у првом степену за ову врсту проблема, уз обавезу да у законском року, о исходу обавесте Вас као подносиоца пријаве."
24-09-2019 16:48:11
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun u vezi sa inicijativom broj 2098:

"Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за имовинско-правне, стамбене и
послове комуналне инспекције и извршења
Одсек комуналне инспекције
Број: 355-1551/2019
Дана: 04.09.2019. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

Tim Moja inicijativa

Предмет: Обавештење веза иницијатива бр. 2098

Обавештавамо Вас да смо представку грађана у вези запуштене бараке у Земуну, Првомајска 79, која се налази испред ОШ “Петар Кочић”, у предмету бр.355-1366/2019 проследили дана 31.07.2019. год. Секретаријату за инспекцијске послове – Сектору грађевинског инспекцијског надзора у Београду, 27. Марта 43-45. За све даље информације обратите се наведеном органу."

Čekamo odgovor pomenutog nadležnog organa.
15-09-2019 20:32:01
Poštovani,
Pošto je moja inicijativa pod brojem 2098 pokrenuta kao cenzurisana za javnost i imam problem da joj pristupim sa mog službenog mejla, pokrenula sam istu inicijativu pod brojem 2120 kao javnu i molim vas da sva obaveštenja u vezi sa prijavljenom inicijativom budu na ovom mestu koje mogu da pratim i ja i javnost.
Hvala, srdačan pozdrav
02-09-2019 13:59:39
Poštovana,

Već je pokrenuta inicijativa povodom ove barake pod našim brojem 2098.
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Zemun, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.
02-09-2019 11:58:49
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI