Dzaba Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2117
Komentari (4)
Nepropisno parkiranje
  • Slučaj postavljen: 01-09-2019
  • Parkiranje na trotoaru
Ace joksimovica 20 - Čukarica - Beograd
  • Model aparata: Redmi Go
  • Marka aparata: Xiaomi
  • Originalni datum slike: 2019:09:01 18:24:27
  • Obrada slike:
Nije ni auto,nego kamion koji je zauzeo vise od polovine trotoara te se sa kolicima ne moze proci.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03.15.4 Број: 747/19
Дана 23.10.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашeг дописа којим сте нам се обратили, у коме износите проблем непоштовања саобраћајних прописа у Ул. Аце Јоксимовића, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Југ", у периоду од 18.09.2019. до 15.10.2019. године, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисали 4 возача за учињене прекршаје и специјалним возилом ЈКП "Паркинг сервис" уклонили 3 возила из прекршаја.

Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
23-10-2019 19:07:01
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Oдељење за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-58841/2019-XXXIII-02
25.09.2019. године

Београд,
Макензијева број 31

Тим моја иницијатива-број иницијативе 2117

Предмет: обавештење

Поводом Ваше електронске пријаве заведене у Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда под бројем 037-1-3483/19 дана 17.09.2019. године, у вези са проблемом непрописног паркирања у Аце Јоксимовића 20, ГО Чукарица, извршена је контрола комуналног реда на локацији из пријаве, дана 23.09.2019. године у 09:30 часова и у моменту контроле патрола није затекла наводе из пријаве.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, можете упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа."
30-09-2019 13:29:38
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Čukarica:

"Поштовани,

Поводом Ваше електронске представкe од 16.09. 2019. године, обавештавамо Вас да ће комунални инспектор овог Одељења, сагласно одредбичлана15. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18), извршити прикупљање података од значаја за инспекцијски надзор по наводима исте и уколико постоји правни основ за поступање, покренути поступак инспекцијског надзора по службеној дужности и у складу са датим овлашћењимa предузети мере из оквира своје надлежности.

С поштовањем,
Комунална инспекција Управе градске општине Чукарица"
18-09-2019 21:55:23
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Čukarica, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije i Uprava saobraćajne policije za grad Beograd.
01-09-2019 19:38:12
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI