Nikolan Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2093
Komentari (4)
Igrališta
  • Slučaj postavljen: 14-08-2019
  • Obnavljanje dečijeg igrališta
Stojana Aralice 147 - Novi Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Poštovani,

Zamolio bih nadležne službe da obnove dečije igralište koje se nalazi na uglu ulica Stojana Aralice i Nikole Dobrovića. Kao što možete videti na priloženoj fotografiji, ovo igralište je nekad bio košarkaški teren, ali s obzirom da je u blizini osnovna školica sa nekoliko takvih terena, nije nužno da to opet bude.
Napomenuo bih da se ovde danas baca šut i višak građevinskom materijala, te bi se ovakvim potezom preuređenja ovog igrališta, doprinelo pravljenju humanijeg i zdravijeg okruženja, a posebno deci.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспекцијски надзор
X-02 бр. 355-3096/2019
Датум: 21.08.2019 год.
СВ
27.марта 43-45
11000 Београд
тел.011 3309-191, факс 3345-882
е-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање упућено преко Интернета Секретаријату за инспекцијске послове

ПИТАЊЕ: Tim Moja inicijativa

Обнављање дечијег игралишта
Поштовани, замолио бух надлежне службе да обнове дечије игралиште које се налази на углу улица Стојана Аралице и Николе Добровића ....................................................

ОДГОВОР: Овом Секретаријату је достављено путем интернета питање, иницијатива 2093, Тима моја иницијатива, које смо цитирали.

У вези са Вашом представком од 14.08.2019. године, која се односи на обнову дечијег игралишта на углу улица Стојана Аралице и Николе Добровића, обавештавамо Вас да предметно игралиште није у редовном програму одржавања ЈКП ''Зеленило Београд'', већ се ради о неурђеном грађевинском земљишту, о којем се стара власник, односно корисник, односно непосредни држалац тог земљишта.

Сходно одредбама Одлуке о комуналном реду (''Службени лист града Београда'', бр.10/11, 60/12.......26/19 и 52/19) и Одлуке о одржавању чистоће (''Службени лист града Београда'', бр.27/02, 11/05......и 19/17), пријава је прослеђена ГО Нови Београд, Одељењу за инспекцијске послове, Одсеку за комуналну инспекцију, на даљу надлежност."
29-08-2019 17:03:26
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да се некадашњи а сада запуштен кошаркашки терен налази
на катастарској парцели на којој право коришћења има више физичких
лица и на којој нису решени сви имовинско-правни односи. С обзиром да
се ради о неуређном грађевинском земљишту и површини од интереса за
грађене Ваш предлог за уређење овог простора упутили смо Одељењу за
грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање ГО Нови
Београд како би се покренула иницијатива за комунално уређење.

С поштовањем,
Комунална инспекција ГО Нови Београд. "
15-08-2019 19:49:16
Dobili smo odgovor od JKP "Zelenilo Beograd":

"Пoштoвaни,

Oбaвeштaвaмo Вaс дa нaвeдeнa пoвршинa ниje у Прoгрaму рeдoвнoг oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa JКП „Зeлeнилo-Бeoгрaд“. Зa инфoрмaциje o тoмe кo je у oбaвeзи дa врши oдржaвaњe прeдмeтнe пoвршинe, пoтрeбнo je дa сe oбрaтитe Рeпубличкoм гeoдeтскoм зaвoду, Служби зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти, кaкo бистe утврдили кo имa прaвo кoришћeњa и oбaвeзу oдржaвaњa нaвeдeнoг прoстoрa.

Зaхвaљуjeмo нa рaзумeвaњу,
Центар за информисање
Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
тел/факс: 011/2630-506
cc
e-mail: info@zelenilo.rs
website: www.zelenilo.rs"

Čekamo odgovore ostalih nadležnih organa.
15-08-2019 19:48:16
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JKP Zelenilo Beograd.
14-08-2019 19:29:24
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 21. februara 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"