Nikolan Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2093
Komentari (3)
Igrališta
  • Slučaj postavljen: 14-08-2019
  • Obnavljanje dečijeg igrališta
Stojana Aralice 147 - Novi Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Poštovani,

Zamolio bih nadležne službe da obnove dečije igralište koje se nalazi na uglu ulica Stojana Aralice i Nikole Dobrovića. Kao što možete videti na priloženoj fotografiji, ovo igralište je nekad bio košarkaški teren, ali s obzirom da je u blizini osnovna školica sa nekoliko takvih terena, nije nužno da to opet bude.
Napomenuo bih da se ovde danas baca šut i višak građevinskom materijala, te bi se ovakvim potezom preuređenja ovog igrališta, doprinelo pravljenju humanijeg i zdravijeg okruženja, a posebno deci.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (3)
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да се некадашњи а сада запуштен кошаркашки терен налази
на катастарској парцели на којој право коришћења има више физичких
лица и на којој нису решени сви имовинско-правни односи. С обзиром да
се ради о неуређном грађевинском земљишту и површини од интереса за
грађене Ваш предлог за уређење овог простора упутили смо Одељењу за
грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање ГО Нови
Београд како би се покренула иницијатива за комунално уређење.

С поштовањем,
Комунална инспекција ГО Нови Београд. "
15-08-2019 19:49:16
Dobili smo odgovor od JKP "Zelenilo Beograd":

"Пoштoвaни,

Oбaвeштaвaмo Вaс дa нaвeдeнa пoвршинa ниje у Прoгрaму рeдoвнoг oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa JКП „Зeлeнилo-Бeoгрaд“. Зa инфoрмaциje o тoмe кo je у oбaвeзи дa врши oдржaвaњe прeдмeтнe пoвршинe, пoтрeбнo je дa сe oбрaтитe Рeпубличкoм гeoдeтскoм зaвoду, Служби зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти, кaкo бистe утврдили кo имa прaвo кoришћeњa и oбaвeзу oдржaвaњa нaвeдeнoг прoстoрa.

Зaхвaљуjeмo нa рaзумeвaњу,
Центар за информисање
Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
тел/факс: 011/2630-506
cc
e-mail: info@zelenilo.rs
website: www.zelenilo.rs"

Čekamo odgovore ostalih nadležnih organa.
15-08-2019 19:48:16
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JKP Zelenilo Beograd.
14-08-2019 19:29:24
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI