dule05bgd Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2081
Komentari (3)
Problemi pešaka
  • Slučaj postavljen: 01-08-2019
  • Поново цуре климе
Цео Београд - Stari grad - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Шта се десило са оном уредбом да је сваки власник клима уређаја мора спровести конденз тако да исти не угрожава фасаде и тротоаре?
Ево, 2019. година је, лето већ увелико у току, а ја буквално ГДЕ ГОД МРДНЕМ покиснем од конденза из клима уређаја. Има ли то ко да санкционише и жели ли комунална назови полиција да ради свој посао?
МОЛИМ ВАС, немојте ми одговарати да нема пријава и слично, нека се господа прошета и сами ће у року од пола сата написати барем 20 пријава по службенику комуналне инспекције/полиције. Ако је потребна пријава, ево - пријављујем овом приликом цео Београд - све адресе на којима зграде излазе фасадом на тротоар. У свакој згради (нарочито старијој) барем једна клима капље слободно по тротоару.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (3)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Број: 037-1-2831/19-XXXIII-01
15.08.2019. године
МР
Макензијева број 31
11000 Београд
Тел. 011/2430-102

У вези Вашег поднеска – иницијатива бр.2081, примљеног путем електронске поште у Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда дана 04.08.2019. године, обавештавамо Вас о следећем:
Одлуком о комуналном реду („Сл.лист града Београда“ бр.10/2011...60/2019) прописано је да се клима уређај може поставити на спољни део зграде, под условима и поступку којима се уређује извођење радова на уградњи инсталација и опреме.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши и општинска и градска комунална инспекција чији су инспектори овлашћени да нареде уклањање уређаја као и да предузму друге мере у складу са законом и прописима града. Секретаријат за послове комуналне полиције цени сваки напор грађана који указује на повреду порписа. Свакој пријави се посвећује дужна пажња и по истима поступа у складу са бројем расположивих патрола и приоритетима у раду.

Грађани могу упутити пријаве за нарушавање комуналног реда, бесплатним позивом на број 0800/110-011 из фиксне мреже или позивом на 011/30-90-007 из мобилне мреже, који су отворени за грађане 24 сата дневно сваког радног дана, викендом и у дане државних и верских празника, по којима ће комунални м поступити у најкраћем могућем року.

С поштовањем"

Čekamo odgovore ostalih nadležnih organa.
19-08-2019 19:51:09
Nismo dobili odgovor od nadležnih organa. Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: GO Stari grad, Grad Beograd (kabinet gradonačelnika), Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije.
13-08-2019 19:58:42
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Stari grad, Grad Beograd (kabinet gradonačelnika), Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije.
01-08-2019 16:04:20
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
  • Ruglo
  • Objavio Edelman
  • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 21. februara 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"