Daysleeper Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2062
Komentari (2)
Nepropisno parkiranje
 • Slučaj postavljen: 22-07-2019
 • Neregistrovano vozilo na zelenoj površini
Srnetička 12 - Palilula - Beograd
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:07:22 09:57:22
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.6.0.PFGMIXM release-keys
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:07:22 09:57:31
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.6.0.PFGMIXM release-keys
Neregistrovano.vozilo parkiranog na uzvišenju ispod drveta na zelenoj površini.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (2)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije upućeno komunalnoj inspekciji GO Palilula:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-49009/2019- ХХХIII-02
01.08.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 26.07.2019. године у 20:50 часова, поступајући по вашој e-mail пријави број 037-1-2678/19 извршила контролу комуналног реда у улици Срнетичка број 12, општина Палилула, те је том приликом затекла хаварисано путничко моторно возило марке Yugo, регистарских ознака BG 318-CD, коме је регистрациона налепница истекла дана 26.07.2018. године.

Утврђено чињенично стање констатовано је службеном белешком број: 355-49009/2019 - ХХХIII-02 од 26.07.2019.године и фотодокументацијом, коју вам у прилогу акта прослеђујемо ради евентуалног предузимања потребних мера и радњи из оквира ваше надлежности, с обзиром да je сходно Одлуци о комуналном реду (''Службени лист града Београда'', бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15 и 61/15); прописано да инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке које се односе на уклањање нерегистрованих возила као и хаварисаних или одбачених возила врши комунални инспектор градске општине.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
12-08-2019 22:44:17
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Palilula, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije.
22-07-2019 16:22:04
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI