Daysleeper Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2061
Komentari (2)
Nepropisno parkiranje
 • Slučaj postavljen: 22-07-2019
 • Neregistrovano vozilo na javnom parkingu
Marijane Gregoran 29, Srnetička - Palilula - Beograd
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:07:22 09:54:41
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.6.0.PFGMIXM release-keys
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:07:22 09:54:50
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.6.0.PFGMIXM release-keys
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:07:22 09:54:54
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.6.0.PFGMIXM release-keys
Još jedno neregistrovano vozilo koje truli i zauzima mesto ljudima koji zaista imaju potrebu za kolima. Molim nadležne da reaguju.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (2)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-49010/2019- ХХХIII-02
01.08.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 26.07.2019. године у 20:25 часова, поступајући по вашој e-mail пријави број 037-1-2677/19, извршила контролу комуналног реда у улици Маријане Грегоран број 29, општина Палилула, те је том приликом затекла хаварисано путничко моторно возило марке Opel, регистарских ознака BG 634-FĆ паркирано на површини која припада дворишту стамбене зграде, коме је регистрациона налепница истекла дана 31.07.2017.године.

Сходно горе наведеном, предмет је прослеђен комуналној инспекцији општине Палилула, ради предузимања потребних мера и радњи из оквира њихове надлежности.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"

Inicijativu sa slikama prikazanog vozila ponovo smo uputili na adrese: GO Palilula i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
12-08-2019 22:53:18
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Palilula, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije.
22-07-2019 15:40:23
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI