mita7 Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2046
Komentari (5)
Trotoari
 • Slučaj postavljen: 10-07-2019
 • Bespravno postavljena mobilna reklama
Despota Stefana - Palilula - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
Da li ova prikolica sa reklamom sme da se postavi na javnu povrsinu, i to jos i trotoar?

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (5)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-42736/19-XXXIII-02
07.08.2019. године

Београд
Макензијева број 31

ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

037-1-1222/19

Веза: иницијатива број 2046
Предмет: реклама на прикључном возилу, Булевар деспота Стефана, ГО Палилула

Поступајући по пријави грађана која је дана 10.07.2019. године прослеђена Секретаријату за послове комуналне полиције, а у вези бесправно постављене мобилне рекламе односно прикључног возила на коме се налази реклама, обавештавамо вас да је патрола овог Секретаријата дана 19.07.2019. године извршила контролу комуналног реда када је затекла наводе из пријаве. На јавној површини, тротоару остављено је прикључно возило, приколица регистарских ознака BG138BD, на којој се налази рекламни пано димензија 3,5 x1,8 метара. С обзиром да је чланом 23.став 1.тачка 4. Одлуке о комуналном реду забрањено на јавним површинама остављати прикључна возила, исто је од стране патроле фотографисано и санкционисано.

Како је чланом 57. став 2. Одлуке о оглашавању на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 86/2016, 126/2016, 36/2017, 96/2017, 109/2018 и 26/2019) прописано да инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши комунална инспекција градске општине, а чланом 58. да је у вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор овлашћен да изриче мере за отклањање незаконитости и посебне мере у складу са законом као и да наложи уклањање средства за оглашавање када се средство за оглашавање постави или користи без дозволе, Секретаријат за послове комуналне полиције проследио је списе предмета Одељењу за инспекцијске послове Управе ГО Палилула на даљу надлежност и поступање.

С поштовањем"
13-08-2019 19:49:57
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
11-07-2019 20:00:26
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Секретаријат за инспекцијске послове"
11-07-2019 19:59:45
Isti slučaj je na raskrsnici ulica Đorđa Stanojevića i Omladinskih brigada na Novom Beogradu i na mnogim drugim lokacijama u gradu (i tako stoji godinama).
10-07-2019 15:27:33
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Palilula, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije.
10-07-2019 12:10:09
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI