Željko Afrić Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2038
Komentari (6)
Smeće
 • Slučaj postavljen: 01-07-2019
 • Divlja deponija
Banatska 37-39 Zemun - Zemun - Beograd
 • Model aparata: SM-J510FN
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:06:29 19:37:35
 • Obrada slike: J510FNXXU2BRJ4
 • Model aparata: SM-J510FN
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:06:29 19:37:48
 • Obrada slike: J510FNXXU2BRJ4
 • Model aparata: SM-J510FN
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:06:29 19:38:09
 • Obrada slike: J510FNXXU2BRJ4
Već nekoliko meseci moje komšije od javne zelene površine prave deponiju na kojoj ostavljaju uglavnom granje a ima i ostalog otpada.Gradska čistoća taj otpad ne odnosi.Gomila djubreta je sada poprimila zabrinjavajuću veličinu.Da li postoji služba koja bi ovaj problem rešila.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (6)
Inicijativu sa novim dopisima i dokaznim materijalima poslali smo na adrese: GO Zemun, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i JKP "Zelenilo Beograd".
16-07-2019 12:24:21
I dalje se ne pojavljuje niko ko je nadležan da reši ovaj problem.
Evo slika za uporedjenje prethodnog komentara.
12-07-2019 20:19:57
Danas 12.7.2019. se pojavio bager koji je svo granje koje je bilo uz ivičnjak gurnuo dublje na zelenu površinu. Praktično je napravio mesta za novi otpad.Možete uporediti slike.
12-07-2019 20:14:04
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекција-
Број: 355-1195/2019.
Дана: 09.07.2019. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

ПРЕДМЕТ: Обавештење

У вези Ваше е-маил пријаве, наш број 355-1195/2019 (инцијатива број 2038), обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове ГО Земун исту проследио Секретаријату за инспекцијске послове, Сектор за комунални инспекцијски надзор, Београд, улица 27.марта број 43-45, ради предузимања мера из њиховог делокруга рада.

С поштовањем"
09-07-2019 18:31:55
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Пoштoвaни, с oбзирoм дa стe сe вeћ oбрaтили нaдлeжнoм oргaну, Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe нeћe узeти Вaшу представку у рaзмaтрaњe.

Срдaчaн пoздрaв.
Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe."
02-07-2019 16:07:05
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Zemun, Sekretarijat za inspekcijske poslove i JKP "Zelenilo Beograd".
01-07-2019 21:19:40
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI