snele56 Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2022
Komentari (4)
Stajališta
  • Slučaj postavljen: 24-06-2019
  • ОГЛАС НА АУТОБУСКОМ СТАЈАЛИШТУ
Војвођанска бр.8 - Novi Beograd
  • Model aparata: SM-A750FN
  • Marka aparata: samsung
  • Originalni datum slike: 2019:06:24 14:28:22
  • Obrada slike: A750FNXXU1BSD6
Молим,да се позове особа која је залепила оглас на аутобуском стајалишту у Војвођанској улици код броја 8 и исти уклони.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-45946/2019-XXXIII-02
Датум: 05.08.2019. године
КС
Београд,
Макензијева број 31

Број иницијативе: 2022
Предмет: оглас на аутобуском стајалишту у Војвођанској улици број 8.

Поводом Ваше електронске пријаве бр. 037-1-2285/19 од 24.07.2019. године, заведене у Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, у спису предмета бр. 355-45946/2019-XXXIII-02, а везано за оглас на аутобуском стајалишту у Београду, ГО Нови Београд, у Војвођанској улици број 8 , обавештавамо Вас о следећем:

Дана 25.07.2019. године, патрола Секретаријата за послове комуналне полиције извршила је контролу комуналног реда на наведеној локацији и није затекла наводе из пријаве, а затечено чињенично стање је констатовано службеном белешком бр. 355-45946/2019-XXXIII-02.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности."
11-08-2019 21:39:12
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштована,

Огласно средство скинуто је са објекта аутобуског стајалишта.

С поштовањем,
Комунална инспекција ГО Нови Београд"
27-06-2019 18:51:28
Sve je ovo super, slažem se sa tim da oglas treba da se ukloni, jer je zabranjeno da se isti lepi po autobuskom stajalištu, ali pogledajte taj zid iza stajališta...
26-06-2019 20:31:08
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
24-06-2019 22:00:32
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
  • Bankina
  • Objavio Tanakh
  • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI