snele56 Gradski krstaš


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2020
Komentari (6)
Zelene površine/Parkovi
 • Slučaj postavljen: 24-06-2019
 • ЂУБРЕ НА ЗЕЛЕНОЈ ПОВРШИНИ
Нехруова 51 - Novi Beograd
 • Model aparata: SM-A750FN
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:06:23 12:29:47
 • Obrada slike: A750FNXXU1BSD6
 • Model aparata: SM-A750FN
 • Marka aparata: samsung
 • Originalni datum slike: 2019:06:23 12:29:57
 • Obrada slike: A750FNXXU1BSD6
Ђубре на зеленој површини код пијаце у блоку 45 које нико и никада не чисти.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (6)
Inicijativu sa novim dopisom i materijalima poslali smo na adresu GO Novi Beograd.
25-09-2019 13:03:51
На зеленој површини поред пијаце у блоку 44 и даље се налази велика количина
бачених ствари и ђубрета.
23-09-2019 18:41:37
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

достављамо одговор комуналног инспектора.

Одсек комуналне инспекције

Број: III-355-1876/2019
Дана: 01.07.2019. год.
Нови Београд
ГС

Tim Moja inicijativa
od 24.06.2019.god. 22:26

Предмет: Информација

У вези Ваше пријаве, која се односи на нечистоћу на зеленим површинама око ТЦ „Пирамида плус“ у ул.Нехруова бр.51 на Новом Београду, увидом у списе предмета утврђено је да се управни поступак поводом исте ствари већ води у предмету број III-355-658/2019."
02-07-2019 10:51:26
Dobili smo odgovor od JKP "Zelenilo Beograd":

"Пoштoвaни,

Oбaвeштaвaмo Вaс дa нaвeдeнa пoвршинa ниje у Прoгрaму рeдoвнoг oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa JКП „Зeлeнилo-Бeoгрaд“. Зa инфoрмaциje o тoмe кo je у oбaвeзи дa врши oдржaвaњe прeдмeтнe пoвршинe, пoтрeбнo je дa сe oбрaтитe Рeпубличкoм гeoдeтскoм зaвoду, Служби зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти, кaкo бистe утврдили кo имa прaвo кoришћeњa и oбaвeзу oдржaвaњa нaвeдeнoг прoстoрa.

Зaхвaљуjeмo нa рaзумeвaњу,

Центар за информисање
Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
тел/факс: 011/2630-506
cc
e-mail: info@zelenilo.rs
website: www.zelenilo.rs"

Čekamo odgovor od GO Novi Beograd.
25-06-2019 18:50:54
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

С обзиром да је пријава прослеђена надлежном органу, инспекције Секретаријата за инспекцијске послове неће поступати по пријави.

Секретаријат за инспекцијске послове"
25-06-2019 18:49:20
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove i JKP Zelenilo Beograd.
24-06-2019 21:32:46
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
 • Bankina
 • Objavio Tanakh
 • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI