Daysleeper Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2014
Komentari (4)
Garaže i parkirališta
 • Slučaj postavljen: 20-06-2019
 • Neregistrovano vozilo na javnom parkingu
Pana Đukića kod vrtića Biseri - Palilula - Beograd
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:06:20 09:47:48
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.5.0.PFGMIXM release-keys
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:06:20 09:48:02
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.5.0.PFGMIXM release-keys
Vozilo nije registrovano, a zauzima parking mesto drugima.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Palilula:

"РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д Б е о г р а д
Градска општина Палилула
Општинскa управa
- Одељење за инспекцијске послове -
Комунална инспекција
број: 4 - 4Б - 355 – 1162/2019
датум: 07.08.2019.године
Београд , Таковска 12

Тим моја иницијатива

Одговор
Број иницијативе 2014

Поводом ваше пријаве – иницијативе, у вези са остављеним нерегистрованим возилом у улици Пана Ђукића бб, код вртића "Бисери", обавештавамо вас да приликом инспекцијске контроле дана 23.07.2019.године на поменутој адреси нису затечени наводи из пријаве."
11-08-2019 21:43:01
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Oдељење за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-40758/2019-XXXIII-02
09.07.2019. године
ДД
Београд,
Макензијева број 31

Tim Moja inicijativa

Предмет: обавештење

Поводом Ваше електронске пријаве од дана 22.06.2019. године, заведене дана у Секретаријату за послове комуналне полиције у списима предмета број 355-40758/2019, обавештавамо Вас да је дана 02.07.2019. године, патрола Секретаријата за послове комуналне полиције извршила контролу комуналног реда у Београду, Пана Ђукића и Срнетичка ( код вртића „Бисери“), ГО Палилула, и том приликом није затекла наводе, односно нерегистровано моторно возило на површини у јавном коришћењу-паркиралишту, а затечено чињенично стање је констатовано службеном белешком бр.355-40758/2019."
16-07-2019 11:58:52
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
24-06-2019 21:02:03
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Palilula, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije.
20-06-2019 13:54:02
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI