Daysleeper Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2013
Komentari (3)
Ostalo
 • Slučaj postavljen: 20-06-2019
 • Veš razapet na trotoaru
Danteova 1 - Palilula - Beograd
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:06:20 10:19:06
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.5.0.PFGMIXM release-keys
 • Model aparata: Redmi Note 7
 • Marka aparata: Xiaomi
 • Originalni datum slike: 2019:06:20 10:19:32
 • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.5.0.PFGMIXM release-keys
Još bahatiji primer sušenja veša tačno na trotoaru preko puta Danteove 1. Molim nadležne da reaguju na ovakav bezobrazluk.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (3)
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Република Србија
Град Београд
Градска општина Палилула
Управа градске општине Палилула
Одељење за инспекцијске послове
-одсек комунална инспекција
број: 355- 1163/2019
датум: 21.08.2019. године
Београд, Таковска 12

Тим Моја иницијатива

Предмет: Одговор - иницијатива бр. 2013

Поводом Вашег поднеска упућеног путем електронске поште tim@mojainicijativa.com, од дана 25.06.2019. године, који је заведена на писарници Управе градске општине Палилула у Београду под бројем 355- 1163/2019, обавештавамо Вас да је приликом ванредног и теренског инспекцијског надзора који је комунални инспектор овог одељења спровео на адреси Дантеова преко пута бр.1, Београд, утврђено непосредним увидом и записнички констатовано, да је између два стуба, на површини у јавном коришћењу, на горе наведеној адреси, постављен (у функцији сушења веша) канап. У тренутку вршења инспекцијског надзора није уочен веш на спорном канапу.

Сходно наведеном ово одељење је у предмету бр. 355-1163/2019 донело Решење и Решење о дозволи извршења, чиме је окончан управни поступак у одсеку комуналне инспекције, те се за уклањање предметног канапа можете обратити Одсеку извршења ГО Палилула ради извршења поменутог решења."
29-08-2019 17:00:56
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
24-06-2019 21:01:51
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Palilula, Sekretarijat za inspekcijske poslove.
20-06-2019 11:16:58
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI