Daysleeper Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2012
Komentari (4)
Ostalo
  • Slučaj postavljen: 20-06-2019
  • Veš preko prolaza ka dečijem igralištu
Juhorska 8 - Palilula - Beograd
  • Model aparata: Redmi Note 7
  • Marka aparata: Xiaomi
  • Originalni datum slike: 2019:06:20 10:11:21
  • Obrada slike: lavender-user 9 PKQ1.180904.001 V10.3.5.0.PFGMIXM release-keys
Na prolazu ka igralištu i parkingu kod Juniorske 8 i Danteove 9, komšije iz oba ulaza su razvukle sajle do bandere i suše veš ljudima iznad glava. Ovo traje godinama. Molim nadležne da reaguju.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Република Србија
Град Београд
Градска општина Палилула
Управа градске општине
Одељење за инспекцијске послове
- Одсек комунална инспекција
број: 355- 1171/2019
датум: 10.10.2019. године
Београд, Таковска 12

Тим моја иницијатива
иницијатива бр. 2012

Предмет: Одговор на пријаву

Поводом Ваше иницијативе бр. 2012 од дана 25.06.2019. године која је заведена у Одељењу за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула - Одсек комунална инспекција под бр. 355-1171/2019, а у вези постављених сајли изнад пролаза ка дечијем игралишту на адреси Јухорска бр. 8 и Дантеова бр. 9, на којима се суши веш, обавештавамо вас да су пред овим одељењем покренути управни поступци у предметима бр. 355-1171/2019; 355-1909/2019 и 355-1942/2019, у којима су донета Решења за уклањање спорних сајли.

Након окончаних поступка предмети ће бити прослеђен одсеку извршења Одељења за инспекцијске послове Управе ГО Палилула, на даље поступање.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
11-10-2019 10:45:41
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Република Србија
Град Београд
Градска општина Палилула
Управа градске општине
Одељење за инспекцијске послове
- Одсек комунална инспекција
број: 355- 1171/2019
датум: 13.08.2019. године
Београд, Таковска 12

Тим моја иницијатива
иницијатива бр. 2012

Предмет: Одговор на пријаву

Поводом Ваше иницијативе бр. 2012 од дана 25.06.2019. године која је заведена у Одељењу за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула - Одсек комунална инспекција под бр. 355-1171/2019, те увидом у садржај поднеска и садржаја позитивноправних прописа, над чијом применом инспекцијски надзор врши комунална инспекција градске општине, утврђено је да ово одељење није надлежно за рад по поднеску. Пријава је прослеђена Секретаријату за инспекцијске послове градске управе града Београда - Сектор за комунални инспекцијски надзор ради поступања у складу са њиховим надлежностима.

На основу таквог чињеничног стања, а сходно члану 37. став 2. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, брoj 36/15) ово одељење је у предмету бр. 355-1171/2019 обуставило даљи инспекцијски надзор предметне локације.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"

Inicijativu sa obaveštenjem komunalne inspekcije GO Palilula poslali smo na adresu Sekretarijata za inspekcijske poslove.
13-08-2019 19:56:22
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
24-06-2019 21:01:34
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Palilula, Sekretarijat za inspekcijske poslove.
20-06-2019 11:08:25
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI