todomil Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 2000
Komentari (3)
Zelene površine/Parkovi
 • Slučaj postavljen: 12-06-2019
 • Проблем са травом на зеленој површини која није у надлежности ЈКП „Зеленила Београд“
Др ивана Рибара 125 - Novi Beograd
 • Model aparata: iPhone 6
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2019:06:11 16:47:51
 • Obrada slike: 10.2.1
 • Model aparata: iPhone 6
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2019:06:11 16:48:04
 • Obrada slike: 10.2.1
 • Model aparata: iPhone 6
 • Marka aparata: Apple
 • Originalni datum slike: 2019:06:11 16:48:25
 • Obrada slike: 10.2.1
Поштовани,
на зеленој површини у улици Др Ивана Рибара испред зграда са бројем 125, 123, 117, 115, па све до шеталишта "Лазаро Карденеса" и Института за стране језик, налази се зелена површина на којој је трава у висини више од 1/2 метра. Проблем је у томе што се поменута зелена површина не налази се у Програму одржавања ЈКП „Зеленила Београд“. Увидом у званични сајт Републичог геодетског завода, утврђено је да се предметна површина налази на катастарској парцели КП 4920/1, КО Нови Београд, на којој је имаоц права Република Србија. Обзиром да је сам градоначелник у више наврата нагласио да су ове године средства за сузбијање амброзије три пута већа него претходних, сматрам да би овај проблеме требало да се реши систематски, те одреди ко ће бити надлежан за кошење ове парцеле и трава уклони што пре, јер не само што је проблематична и погодна за развој амброзије, већ педставља и станиште за разне инсекте, пре свега комарце.
Хвала

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (3)
Nismo dobili odgovore od nadležnih organa. Inicijativu smo ponovo poslali na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove i JKP "Zelenilo Beograd".
16-06-2019 20:25:06
Otkud da je to površina koja nije u programu održavanja Zelenila? Ne deluje da postoji razlog za tako nešto...
16-06-2019 18:52:42
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove i JKP "Zelenilo Beograd".
12-06-2019 17:49:03
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI