Mira87 Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1984
Komentari (4)
Problemi pešaka
  • Slučaj postavljen: 03-06-2019
  • Rredovno parkiran na stazi za pešake
Bulevar Arsenija Čarnojevića 169 - Novi Beograd
  • Model aparata: VTR-L09
  • Marka aparata: HUAWEI
  • Originalni datum slike: 2019:06:03 12:19:04
  • Obrada slike: VTR-L09 9.0.1.185(C432E1R1P9)
Vozilo sa slike je redovno parkirano na istom mestu na pešačkoj stazi

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-35070/19-XXXIII-02
02.07.2019. године

Београд
Макензијева број 31

ТИМ МОЈА ИНИЦИЈАТИВА

037-1-1918/19
037-1-2274/19

Поштовани,

Дана 04.06.2019. године упутили сте Секретаријату за послове комуналне полиције пријаву (иницијатива број 1984) која се односи на непрописно паркирање возила на стази за пешаке у Булевару Арсенија Чарнојевића 169, ГО Нови Београд. Поступајуђи по пријави патрола овог Секретаријата је дана 07.06.2019. године извршила контролу комуналног реда када је затекла наводе из пријаве, возило је фотографисано, а учиниоцу прекршаја биће издат прекршајни налог.

Патроле Секретаријата за послове комуналне полиције ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на локацији из пријаве, а поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из своје надлежности."
03-07-2019 16:46:17
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd:

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03.15.4 Број: 498/19
Дана 28.06.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашeг дописа којим сте нам се обратили, у коме износте проблем непоштовања саобраћајних прописа од стране возача моторних возила у Булевару Арсенија Чарнојевића број 169, на Новом Београду, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Запад" , у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају санкционисали 2 возача за учињене прекршаје, док је уз помоћ ЈКП Паркинг сервис уклоњено 3 возила која су била у прекршају.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
01-07-2019 18:20:33
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Poštovani,

Inicijativa neće biti uzeta u razmatranje s obzirom da ste se obratili nadležnom organu, Sekretarijatu za poslove komunalne policije.

Srdačan pozdrav
Sekretarijat za inspekcijske poslove"
05-06-2019 19:10:24
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije, JKP Parking servis (Zeleni pauk), USP za grad Beograd.
03-06-2019 13:57:42
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI