Leontina Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1979
Komentari (8)
Prava potrošača
  • Slučaj postavljen: 30-05-2019
  • ORION Lopovska firma
Gandijeva - Novi Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Imala sam ugovor sa ORIONOM za internet, bez ikakvih akcija normalno sam mesecno placala racune, juce smo prodali stan i otisla sam da vratim opremu i da raskinem ugovor ,jer sada nemam stan gde bih preselila opremu, (za ovo vreme jako los internet slab protok, koci i bar jednom nedeljno nemam signal ceo dan) devojka na prijemu bez pardona kaze moracu da platim 50.000din. Ostetu ORIONU za raskid ugovora, jer on moze da se raskine samo sa UMRLICOM!!! Znaci samo mrtva mogu da raskinem ugovor,
Ja se vama sada obracam za pomoc,
Znaci oni mogu da uopste ne isporucuju signal ja moram to da placam jer imam potpisan ugovor!!!
U nadi dacete mi pomovi unapred se zahvaljujem
PS .masa ljudi tamo dolazi revoltirana ali nemaju ljudi kome da se obrate

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (8)
Dobili smo obaveštenje od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija:

"Поштовани,

У прилогу меила се налази обавештење о обављеној инспекцијској контроли по Вашој представци број 1979, а односи се на госпођу Пантовић Гордану.

С поштовањем

------------------------

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА
И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Сектор тржишне инспекције
Одељење Београд
Одсек за контролу промета робе
Број: 334-00-03591/2019-06
05.07.2019. године
Б е о г р а д

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
За Тим Моја иницијатива

Mинистарству трговине, туризма и телекомуникација , тржишној инспекцији, доставили сте поднесак иницијативу број 1979 са захтевом за поступак инспекцијског надзора предузећа ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о. са пословним седиштем у Земун Пољу, улица Мале пруге бр.8, а у вези могућности раскида уговора пре истека уговорене обавезе.

Сагласно одредбама чл.18.Закона о инспекцијском надзору(Сл.Гласник РС бр.35/15) обавештавамо Вас да је тржишна инспекција покренула поступак инспекцијског надзора по службеној дужности узимајући у обзир наводе из Вашег захтева.

У поступку инспекцијског надзора који је инициран Вашом пријавом , инспектор је извршио увид у пословну документацију контролисаног правног лица ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о. и том приликом констатовао да је ОРИОН ТЕЛЕКОМ изменио 2018.године Опште услове пружања и коришћења електронских комуникационих услуга , а који су јавно доступни на интернет страници ОРИОН ТЕЛЕКОМА.У тренутно важећим Општим условима пословања, одредбе које се односе на престанак уговора прописане су члановима од 24 до 30 . У Вашој представци је наведено да је корисница услуга продала стан и да је покушала да раскине уговор са ОРИОН ТЕЛЕКОМОМ, али да јој је речено да мора да плати казну у износу од 50.000,00 динара или да прикаже умрлицу.

У документацији коју је инспектору предочио пружалац услуга је Уговор бр.77-18-10167141-гагакарабурма од 16.10.2018.године у којем је у тачки 6. наведено да се корисник обавезује да накнаду за успостављање- прикључење плати 20.000,00 динара. Такође је наведено да се корисник ослобађа од плаћања ове надокнаде под условом минималног трајања претплатничког уговора. Ова надокнада се умањује сваких шест месеци сразмерно трајању уговора, па је тако госпођи Пантовић фактурисано 15.000,00 динара умањено за претлату од 119,13 динара, односно фактурисано је 14.880,87 динара на име трошкова прикључења .
Увидом у пословну документацију која се односи на рекламације, констатовано је да је госпођа Пантовић у току коришћења услуга ОРИОН ТЕЛЕКОМА дана 10,05,2019, године уложила рекламацију и да је сметња отклоњена истог дана.
У евиденцији рекламација контролисаног пружаоца услуга нема других евидентираних рекламација.

Такође Вас обавештаамо да, сходно одредби члана 67.Закона о трговини(Сл.Гл.РС.53/10 и 10/13) и чл.158.став2.Закона о заштити потрошача(Сл.Гл.РС.62/2014) поднесци и захтеви поднети ради предузимања инспекцијског надзораимају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство странке у поступку којисе може покренути на основу те иницијативе."
07-07-2019 13:47:30
Inicijativu sa novim dopisom poslali smo na adresu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Ministarstvo možete da kontaktirate preko mejl adrese trzisna.beograd@mtt.gov.rs ili broja telefona 011/2699 610.
01-07-2019 18:39:59
Danas 1.o7.2019. Poslali su mi racun od 14.880 din. Da odmah danas platim, neznam zasto ,opremu sam vratila i nisam mogla da koristim nista vise. Uz pretnju da ce predati naplatu uterivacima dugova.
Pa sam htela da vas zamolim za kontakt trzisne inspektorke koja je predmet preuzela, dostavite joj i ovaj iznos koji traze da im platim za nista!!!
01-07-2019 12:06:10
Inicijativu sa novim dopisom poslali smo na adresu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.
19-06-2019 19:40:45
Nista nije anonimno, ja sam Pantovic Gordana ul.Pattisa Lumumbe br.53 Karaburma moj tel061/220-7-999
Nikakve pogodnosti i popuste nisam imala, normalno sam uzela internet ali nisam bila zadovoljna, svdke nedelje bar jedan dan nisym imala internet, zvala sam tamo telefonom da bi mi onaj dan zena koja radi tamo rekla umnjicemo racun za 50din.
Medjuvremeno sam stan prodala i vratila opremu.Onda mi je ta njihova na salteru rekla da mogu samo sa umrlicom da raskinem ugovor.
Sve se desava na Novom Beogradu
19-06-2019 06:30:19
Dobili smo obaveštenje od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija:

"Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Сектор тржишне инспекције
Одељење Београд
Број: 334-00-03435/2019-06
17.06.2019. године
Б е о г р а д

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
За Тим Моја иницијатива

Mинистарству трговине, туризма и телекомуникација , тржишној инспекцији, доставили сте поднесак иницијативу број 1979 са захтевом за поступак инспекцијског надзора предузећа ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о. са пословним седиштем у Земун Пољу, улица Мале пруге бр.8, а у вези могућности раскида уговора пре истека уговорене обавезе.

Сагласно одредбама чл.18.Закона о инспекцијском надзору(Сл.Гласник РС бр.35/15) обавештавамо Вас да је тржишна инспекција покренула поступак инспекцијског надзора по службеној дужности узимајући у обзир наводе из Вашег захтева.

У поступку инспекцијског надзора који је инициран Вашом пријавом , инспектор је извршио увид у пословну документацију контролисаног правног лица ОРИОН ТЕЛЕКОМ д.о.о. и том приликом констатовао да је ОРИОН ТЕЛЕКОМ изменио 2018.године Опште услове пружања и коришћења електронских комуникационих услуга , а који су јавно доступни на интернет страници ОРИОН ТЕЛЕКОМА.У тренутно важећим Општим условима пословања, одредбе које се односе на престанак уговора прописане су члановима од 24 до 30 . У Вашој представци је наведено да је корисница услуга продала стан и да је покушала да раскине уговор са ОРИОН ТЕЛЕКОМОМ, али да јој је речено да мора да плати казну у износу од 50.000,00 динара или да прикаже умрлицу.

Обзиром да се ради о анонимној пријави у смислу да није могуће установити о ком се кориснику ради и на ком продајном месту је добила наведену информацију, одговорно лице из ОРИОН ТЕЛЕКОМА је у писаној изјави навео да по Општим условима уговора у тачки 26 је наведено да уговор може престати и једностраним раскидом било које уговорне стране у случају накнадно настале правне или техничке немогућности пружања услуге.

У случају који је описан У Вашој представци управо се ради о правној и техничкој немогућности пружања, односно примања услуга обзиром да је наведено да је корисница продала стан.

Такође је наведено у тачки 27. да ако су кориснику под условом минималног коришћења уговора одобрене одређене погодности , оне могу бити наплаћене од корисника уколико је раскидом уговора пружаоцу услуга проузрокована штета.

У Вашој представци не могу бити индентификоване наведене околности , односно да ли је корисница имала одређене погодности утврђене уговором при његовом закључењу, те је раскидом уговора начињена штета пружаоцу услуга, на ком продајном месту је корисница покушала да раскине уговор, да ли је у току коришћења услуга ОРИОН ТЕЛЕКОМА улагала рекламације на услугу и сл.

У инспекцијској контроли је методом случајног узорка контролисан један уговор који је закључен без додатних погодности и који је потраживања раскинут.

Уколико будете имали додатних информација о кориснику и продајном месту на којем се догодио описани проблем, молим Вас да нам се обратите позивом на број предмета како би утврдили описане чињенице у наставку инспекцијске контроле.

Такође Вас обавештаамо да, сходно одредби члана 67.Закона о трговини(Сл.Гл.РС.53/10 и 10/13) и чл.158.став2. Закона о заштити потрошача(Сл.Гл.РС.62/2014) поднесци и захтеви поднети ради предузимања инспекцијског надзора имају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство странке у поступку којисе може покренути на основу те иницијативе."
18-06-2019 23:07:02
Iako je ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija još prošle godine zauzelo stav da se prilikom raskida ugovora sa pružaocima mobilnih, kablovskih ili internet usluga ne mogu naplaćivati penali, to se u praksi ne poštuje. Ista situacija je sa Vip-om koji i dalje korisnicima naplaćuje penale ukoliko žele da pre vremena raskinu ugovor. Ranije su tražili da se plate sve preostale pretplate do kraja ugovora iako za taj period nisu pružili uslugu, a sada smišljaju druge načine za to i pozivaju se na potpisani ugovor. U svakom slučaju ovo je veliki probem i sve ovakve zahteve treba slati direktno ministarstvu.
31-05-2019 13:11:47
Inicijativu sa linkom stranice poslali smo na adrese: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nacionalna organizacija potrošača Srbije, Centar potrošača Srbije i Orion Telekom.
30-05-2019 16:52:01
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI