shmurt Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1978
Komentari (6)
Igrališta
  • Slučaj postavljen: 29-05-2019
  • Postavka ljuljaski
Jurija Gagarina 127 - Novi Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Uredjenje decijeg igralista, vracanje skinutih ljuljaski ispred zgrada gde su ranije bile postavljene.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (6)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za komunalne i stambene poslove:

"ОДГОВОР:

Поштовани поводом прослеђеног питања Секретаријату за комуналне и стамбене послове у вези уређења дечијег игралишта у улици Јурија Гагарина код броја 127, обавештавамо вас следеће:

Проследили смо питање странке које сте нам упутили надлежној служби ЈКП „Зеленило Београд“. Одговор ЈКП „Зеленило Београд“ достављамо вам у мејлу.

С поштовањем,
Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Градска управа града Београда
Република Србија
Краљице Марије 1/XIII-XIV
11000 Београд
+381(11)715 72 78
Fax:011 3376-324
komunalno.stambeno@beograd.gov.rs
www.beograd.rs"
24-07-2019 18:29:30
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za komunalne i stambene poslove:

"ОДГОВОР:

Поштовани,

У вези прослеђеног дописа странке са молбом у вези враћања мобилијара који је склоњен пре 2 гоине у улици Јурија Гагарина код броја 127, на територији Градске општине Нови Београд, обавештавамо вас следеће:

Реквизити за игру деце на предметној површини уклоњени су од стране Службе за атестирање и контролу дечијих реквизита ЈКП „Зеленило Београд“. Враћање мобилијара једино је могуће кроз програм санације парка за децу. Предметни захтев прослеђен је надлежној служби, како би се размотрили приоритети, обим и врста неопходних радова.

Након израде одговарајуће техничке документације за уређење дечијег игралишта од стране стручне службе ЈКП „Зеленило Београд“, и достављања овом Секретаријату на разматрање и сагласност, реализација одобрених радова на уређењу предметног простора зависиће од расподеле средстава у Буџету града за ове намене.

У међувремену ЈКП „Зеленило Београд“ ће наставити да изводи радове текућег одржавања у оквиру предметне зелене површине.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове
Градска управа града Београда
Република Србија
Краљице Марије 1/XIII-XIV
11000 Београд
+381(11)715 72 78
Fax:011 3376-324
komunalno.stambeno@beograd.gov.rs
www.beograd.rs"
05-06-2019 19:20:34
Dobili smo odgovor od JKP "Zelenilo Beograd":

"Пoштoвaни,

Oбaвeштaвaмo Вaс дa су нa прeдмeтнoj лoкaциjи љуљaшкe уклoњeнe из бeзбeднoснх рaзлoгa. Укoликo жeлитe сaнaциjу пoмeнутoг игрaлиштa , пoтрeбнo je дa сe oбрaтитe JКП „Зeлeнилo-Бeoгрaд“, Бeoгрaд писaним зaхтeвoм нa eмaил aдрeсу: info@zelenilo.rs.

С пoштoвaњeм
Центар за информисање
Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
тел/факс: 011/2630-506
e-mail: info@zelenilo.rs
website: www.zelenilo.rs"
04-06-2019 19:07:43
Dobili smo obaveštenje od inspekcije GO Novi Beograd:

"Поштовани,

Одржавање мобилијара и објеката (дечијих игралишта, спортских терена) у надлежности је ЈКП „Зеленило Београд“ . Инспекцијски надзор врши Секретаријат за инспекцијске послове-сектор за комунални инспекцијски надзор.

С поштовањем,
Комунална инспекција ГО Нови Београд"

Čekamo odgovore pomenutih nadležnih službi.
30-05-2019 16:49:20
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Novi Beograd, Sekretarijat za inspekcijske poslove i JKP "Zelenilo Beograd".
30-05-2019 00:12:19
I Klackalica.
29-05-2019 22:37:55
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI