boeing Super heroj


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1975
Komentari (2)
Saobraćajna signalizacija
  • Slučaj postavljen: 28-05-2019
  • Nedostaje deo znaka
Jovana Subotica - Voždovac - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Na razdelnom ostrvu u ulici Jovana Subotica, posle Dusanovackog mosta je saobracajni znak na banderi koji dozvoljava skretanje levo, u Ustanicku samo vozilima taksija i javnog prevoza (vidi se na fotografiji sa Google maps). Medjutim u stvarnosti donji deo znaka koji pokazuje ko sme da skrene je otpao (nema ga) i po tome su svi u prekrsaju koji skrenu levo posle semafora. Valjalo bi da se ovaj saobracajni znak proprati i adekvatnom horizontalnom signalizacijom (zuta leva strelica na asfaltu) jer se malo ko pridrzava zabrane skretanja levo i prave se bespotrebne haoticne guzve na samoj raskrsnici ili da se jednostavno ukine zabrana i da svima bude dozvoljeno levo skretanje..

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (2)
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Пoштoвaни, с oбзирoм дa стe сe вeћ oбрaтили нaдлeжнoм oргaну, Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe нeћe узeти Вaшу представку у рaзмaтрaњe.

Срдaчaн пoздрaв.
Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe."
29-05-2019 15:21:28
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: JP Putevi Beograda, JKP Beograd put, Sekretarijat za saobraćaj i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
28-05-2019 21:03:52
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
  • Ambrozija
  • Objavio ms10
  • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI