dejandma Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1957
Komentari (13)
Garaže i parkirališta
  • Slučaj postavljen: 22-05-2019
  • Nelegalne garaze na javnom parkingu
Beograd, Sremskih boraca 75 - Zemun - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Na javnom parkingu ispred ulaza 71-75 u ulici Sremskih boraca u Zemunu postavljeno je oko 7 garaza bez dozvole koje onemogucavaju stanarima parkiranje na javnom parkingu. Molim Vas da pokrenemo inicijativu da se ovaj slucaj proveri i garaze uklone.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (13)
U celom naselju oko nove crkve je totalni komunalni haos i sv se ponašaju kao da im je javna površina ostala od predaka
01-09-2019 15:16:53
Inicijativu sa obaveštenjem komunalne inspekcije GO Zemun (21-07-2019 08:45:27) poslali smo Sekretarijatu za inspekcijske poslove.
29-08-2019 17:13:36
Znaci 10 godina te garaze stoje tu gde jesu a komsije koje ne nadju mesto za parking parkiraju po trotoarima i po ulici. Na kraju ce izgleda narod i mirati da pocne da uzima stvar u svoje ruke.
29-08-2019 13:55:33
I na kraju, zakljucak je, slobodno postavite garaze. I pored resenja o njihovom uklanjanju niko ne zeli/nema vremena/para da ih ukloni, iliti, dzaba se bunite. Kada neko uzme stvar u svoje ruke bude kasno.

Posto ocigledno niko ne moze da ustanovi cije su garaze, izgleda da komsije cije nisu i kojima smetaju trebaju da angazuju nekoga da ih ukloni pa posto su nicije, niko nece ni da se buni.

Sakupljaci sekundarnih sirovina bi se bas obradovali sa toliko besplatnog lima.
28-08-2019 22:10:13
Dobili smo obaveštenje od komunalne inspekcije GO Zemun:

"Поштовани,

Сагласно Вашем обраћању путем мејла Секретаријату за послове комуналне послове Градске управе Града Београда у вези преузимања потребних мера у циљу уклањања лимених гаража у Земуну, ул.Сремских бораца, испред бројева 71 и 73, обавештавамо Вас следеће:

Комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове-Комунална инспекција Управе градске Земун је у периоду од јуна до августа месеца.2009 године у потпуности спровео управни поступак сагласно Одлуци о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду („Сл.лист града Београда“ бр.31/02-пречишћен текст, 11/05, 29/07, 61/09) и Закону о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/10), у вези са бесправно постављених 17 лимених гаража, чији су власници Н.Н.лица, а које су се налазиле у Земуну, ул. Сремских бораца, испред бројева 71 и 73. Инвеститори су сами уклонили 9 лимених гаража, док се сада на наведеној локацији налази још 8 лимених гаража које би требано уклонити.

Чланом 25. тачка 9. Статута града Београда („Сл.лист града Београда“ бр.39/08, 6/10 и 23/13), утврђено је да Град преко својих органа, у складу са Уставом и законом, образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Града. Средства за извршења решења комуналних инспектора Одељења за инспекцијске послове обезбеђује Град, тако да се

Одељење за инспекцијске послове Управе градске општине Земун сваке године обраћа Секретаријату за инспекцијске послове, Сектору за извшни поступак и инспекцијски надзор Градске управе града Београда молбом да се Одељењу за инспекцијске послове ГО Земун-Комунална инспекција определе средства у циљу спровођења извршења преко другог лица према Плану извршења. У Плану извршења се налази преко 300 предмета у којима су завршени управни поступци и који чекају на извршење преко другог лица.

С поштовањем"
21-07-2019 08:45:27
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-32735/2019- ХХХIII-02
18.06.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 01.06.2019. године у 10:00 часова, поступајући по вашој e-mail пријави која се односи на проблем нелегално постављених гаража, извршила контролу комуналног реда у улици Сремских бораца број 71-75, општина Земун, те је том приликом затекла монтажне гараже.

Сходно горе наведеном, предмет је прослеђен комуналној инспекцији општине Земун, ради предузимања потребних мера и радњи из оквира њихове надлежности.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем"
19-06-2019 19:33:28
Takvih garaža je na stotine po Beogradu i prigradskim naseljima
08-06-2019 20:59:22
Dobili smo obaveštenje od inspekcije GO Zemun:

"Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекција-
Број: 355-920/2019
Дана: 29.05.2018. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ

У вези Ваше пријаве - иницијативе број 1957, којa се односи на гараже постављене на паркингу без одобрења надлежног органа у Земуну у улици Сремских бораца бр. 71-75, обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске општине Земун спровео управни поступак.

С обзиром на напред наведено предмет је предат Одсеку за управно правне послове и послове извршења у оквиру Одељења за инспекцијске послове Градске општине Земун, ради предузимања мера из њихове надлежностил.

С поштовањем"
30-05-2019 16:44:54
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za saobraćaj:

"Поштовани,

Потребно је да се поводом предметног питања обратите Секретаријату за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав
Секретаријат за саобраћај"

Čekamo odgovor pomenutog nadležnog organa.
29-05-2019 15:29:09
Nismo dobili odgovor od nadležnih organa. Inicijativu sa linkom stranice ponovo smo poslali na adrese: GO Zemun, Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za inspekcijske poslove i Sekretarijat za komunalne i stambene poslove.
28-05-2019 11:01:48
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI