Cistunica Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1949
Komentari (8)
Smeće
 • Slučaj postavljen: 18-05-2019
 • Deponija na samom ulazu u stambenu zgradu
Mezijska 2b - Zvezdara - Beograd
 • Model aparata: NEM-L21
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2019:05:17 18:23:35
 • Obrada slike: NEM-L21C432B132
 • Model aparata: NEM-L21
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2019:05:17 18:23:35
 • Obrada slike: NEM-L21C432B132
 • Model aparata: NEM-L21
 • Marka aparata: HUAWEI
 • Originalni datum slike: 2019:05:17 18:23:47
 • Obrada slike: NEM-L21C432B132
Tik uz novu zgradu preko puta moje, nastala je deponija, sa koje se siri nesnosan smrad. Komsinica, vrata do mojih,izmedju ostalih, redovno baca smece.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (8)
Комшиница је дошла из шуме и то ће остати проблем
05-07-2019 22:22:03
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za zaštitu životne sredine u prilogu:

"Поштовани,

У прилогу мејла достављамо одговор Секретаријата за заштиту животне средине, везано за иницијативу број 1949 – „Депонија на самом улазу у стамбену зграду – Звездара – Београд“.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Адреса: Масарикова 5/11
11 000 Београд
тел: (011) 3616 191
E-mail: beoeko@beograd.gov.rs"
17-06-2019 19:36:14
Dobili smo odgovor od JKP "Zelenilo Beograd":

"Пoштoвaни,

Oбaвeштaвaмo Вaс дa нaвeдeнa пoвршинa ниje у Прoгрaму рeдoвнoг oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa JКП „Зeлeнилo-Бeoгрaд“. Зa инфoрмaциje o тoмe кo je у oбaвeзи дa врши oдржaвaњe прeдмeтнe пoвршинe, пoтрeбнo je дa сe oбрaтитe Рeпубличкoм гeoдeтскoм зaвoду, Служби зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти, кaкo бистe утврдили кo имa прaвo кoришћeњa и oбaвeзу oдржaвaњa нaвeдeнoг прoстoрa.

Зaхвaљуjeмo нa рaзумeвaњу,
Центар за информисање
Мали Калемегдан бр.8, 11000 Београд
тел/факс: 011/2630-506
e-mail: info@zelenilo.rs
website: www.zelenilo.rs"
17-06-2019 19:20:27
Dobili smo odgovor od GO Zvezdara upućen preko Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Postovani,

Dostavljamo vam odgovor komunalne inspekcije GO Zvezdara.

Sekretarijat za inspekcijske poslove

------------------------------------
Komunalna inspekcija GO Zvezdara:

Na osnovu konstatovanog u prijavi koja se odnosi na postojanje deponije na samom ulazu u stambenu zgradu u ul.Mezijska br.2b obaveštavamo vas da je komunalni inspector Gradske opštine Zvezdara izašao na teren dana 24.05.2019 godine u 10 časova I 5 minuta I u trenutku inspekcijske kontrole nisu zatečeni navodi u prijavi."
27-05-2019 15:40:25
Inicijativu sa novim opisom i materijalima poslali smo na adrese: Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i GO Zvezdara.
26-05-2019 21:25:17
Ovde prolazim svaki dan, pacovi su kao macke tu....
26-05-2019 14:27:12
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Postovani,

Vas podnesak je dostavljen na postupanje GO Zvezdara, uz napomenu da vas obaveste o ishodu.

Sekretarijat za inspekcijske poslove"
20-05-2019 18:00:27
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Zvezdara, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JKP Gradska čistoća, JKP Zelenilo Beograd.
18-05-2019 11:42:46
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 16. aprila 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"