Daysleeper Savesni građanin


Zatvorena inicijativa
Inicijativa broj 1933
Komentari (7)
Nepropisno parkiranje
 • Slučaj postavljen: 12-05-2019
 • Neregistrovano vozilo na javnoj površini
Vojvode Micka Krstića 1i - Palilula - Beograd
 • Model aparata: LG-D855
 • Marka aparata: LG Electronics
 • Originalni datum slike: 2019:05:12 21:34:57
 • Obrada slike:
 • Model aparata: LG-D855
 • Marka aparata: LG Electronics
 • Originalni datum slike: 2019:05:12 21:35:07
 • Obrada slike:
Već mesecima na trotoaru ispred zgrade se nalazi parkiran neregistrovani auto, čak mu fali jedan točak.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (7)
Hvala što ste zatvorili inicijativu.
Problem u vezi sa postavljanjem blokova poslali smo na adrese: Sekretarijat za poslove komunalne policije i komunalna inspekcija GO Palilula.
24-09-2019 16:35:27
Vozilo uklonjeno, ali ista osoba postavlja blokove kako bi blokirao koriscenje tog trotoara. Vec postoji inicijativa za te blokove i dve godine nije resena!
24-09-2019 02:58:54
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове
комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-30573/19-XXXIII-02
Датум: 31.05.2019. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

Поштовани,

Поводом Вашег поднеска упућеног електронским путем Секретаријату за послове комуналне полиције дана 12.05.2019. године, заведеног под бројем 037-1-1400/19, везано за остављено нерегистровано возило на јавној површини на адреси Војводе Мицка Крстића 1и, ГО Палилула, oбавештавамо Вас да је патрола дана 28.05.2019. године у 11.35 часова поново извршила контролу комуналног реда али у моменту контроле није затекла остављено нерегистровано возило на површини јавне намене. Исто се налази у дворишту приватне куће те патрола није имала основа за даље поступање.

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа."
05-06-2019 19:16:15
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Palilula:

"Репупблика Србија
Град Београд
Градска Општина Палилула
Општинска управа
Одељење за инспекцијске послове
Број: 355-793/19
Датум: 23.05.2019. године

Тим моја иницијатива,

предмет: Одговор

Обавештавамо Вас да је комунална инспекција ГО Палилула, а по Вашој пријави заведеној под горњим бројем, дана 22.05.2019. године, извршила инспекцијску контролу у Улици војводе Мицка Крстића 1 и том приликом нису уочени наводи из пријаве (није затечено паркирано, нерегистровано возило без 1 точка) па је поступак обустављен."
24-05-2019 13:46:30
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
Број: 355-30573/19-XXXIII-02
Датум: 20.05.2019. године
НР
Београд
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Предмет: Обавештење

Поштовани,

Поводом Вашег поднеска упућеног електронским путем Секретаријату за послове комуналне полиције дана 12.05.2019. године, заведеног под бројем 037-1-1400/19, везано за остављено нерегистровано возило на јавној површини на адреси Војводе Мицка Крстића 1и, ГО Палилула, oбавештавамо Вас да је патрола дана 15.05.2019. године у 09.05 часова извршила контролу комуналног реда и у моменту контроле затекла остављено нерегистровано возило на тротоару те ће власнику возила бити издат прекршајни налог у складу са Законом о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС).

Имајући у виду да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу комуналног реда на овој локацији и поводом затечених пријава и лица која нарушавају комунални ред, предузимати мере из оквира своје надлежности.

Такође, пријаву нарушавања прописаног комуналног реда, ради правовременог и ефикасног поступања, грађани могу упутити сваког дана бесплатним позивом са фиксних мрежа на број телефона 0800/110-011 и за позиве са мобилних мрежа на број 011/30-90-007, у времену од 00-24 часа."
24-05-2019 13:05:19
Dobili smo odgovor od Komunalne inspekcije GO Palilula:

"Поштовани,

Обавештавамо Вас да је ваша пријава прослеђена комуналној инспекцији ГО Палилула.Надлежни комунални инспектор ће благовремено доставити одговор о поступању у предмету по окончању поступка.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ГО ПАЛИЛУЛА"
13-05-2019 15:01:12
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Palilula, Sekretarijat za poslove komunalne policije i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
12-05-2019 23:00:49
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI