interana99 Građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1930
Komentari (4)
Nepropisno parkiranje
 • Slučaj postavljen: 12-05-2019
 • Bahato parkiranje u paku
Andrićev venac 12 - Stari grad - Beograd
 • Model aparata:
 • Marka aparata:
 • Originalni datum slike:
 • Obrada slike:
U Pionirskom parku, kod muzeja Ive Andrića i na 100 metara od sedišta predsednika Srbije skoro svako veče na zelenoj i parkovskoj površini nalaze se parkirana vozila. Stanari su prijavili više puta ovakve slučajeve ali su dobili odgovore da komunalna policija i parking servis nisu nadležni. Nisu znali da kažu ko je nadležan za vozila parkirana na zelenoj površini i u samom Pionirskom parku u najužem centru grada Beograda.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Dobili smo obaveštenje od Uprave saobraćajne policije za grad Beograd :

"Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Управа саобраћајне полиције
03.15.4 Број:387/19
Дана 17.06.2019. године
Љермонтова 12а
Београд

Поштовани,

У вези Вашег дописа којим сте нам се обратили, у коме износте проблем непрописног паркирања у ул. Андрићев венац 12, обавештавамо Вас да су полицијски службеници СПИ "Север" у претходном периоду, у различитим временским интервалима обилазили наведену локацију, при чему су у поступку контроле учесника у саобраћају нису уочена паркирана возила на зеленој површини.
Такође Вас обавештавамо да паркирање возила на зеленој површини није у нашој надлежности, већ у надлежности комуналне полиције.
Полицијски службеници Управе саобраћајне полиције, Полицијске управе за град Београд ће и у наредном периоду у складу са објективним могућностима и датим овлашћењима предузимати мере прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима према возачима који не поштују правила саобраћаја на наведеној локацији.

С поштовањем"
17-06-2019 19:27:53
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Сектор за нормативно правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-32129/2019- ХХХIII-02
24.05.2019. године
МГ
Београд
Макензијева број 31
тел. 2453 - 142

Обавештавамо вас да је патрола Секретаријата за послове комуналне полиције у обављању својих надлежности, дана 16.05.2019. године у 11:30 часова, поступајући по вашој e-mail пријави број 037-1-1399/19 која се односи на проблем непрописног паркирања моторних возила, извршила контролу комуналног реда у Пионирском парку, општина Стари град, те није затекла наводе из пријаве, тј. није затекла непрописно паркирана моторна возила на јавној површини.

Патрола је дана 19.05.2019.године у 02:05 часова поново извршила контролу комуналног реда у улици Андрићев венац број 12, општина Стари град, те није затекла наводе из пријаве. Патрола је детаљно обишла Андрићев венац и део Пионирског парка и том приликом није уочила непрописно паркирана моторна возила на јавној површини.

Такође напомињемо да у случајевима када дође до нарушавања комуналног реда, вашу пријаву упутите на број телефона 0800 110 011, како би патроле Секретаријата за послове комуналне полиције благовремено извршили контролу, утврдили чињенично стање и санкционисали прекршиоца.

С поштовањем,
Секретаријат за послове комуналне полиције"
24-05-2019 13:36:11
Поштовани,
Поводом Ваше иницијативе заведене под бројем 1930 обевештавамо Вас да је ГО Стари град информисана да је предметна пријава прослеђена надлежним градским Секретаријатима ради вршења инспекцијског надзора, као и надлежном одељењу комуналне полиције ради даљег поступања у циљу одржавања и поштовања комуналног реда.
Срдачан поздрав!
13-05-2019 14:09:38
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Stari grad, Sekretarijat za inspekcijske poslove, Sekretarijat za poslove komunalne policije, USP za grad Beograd.
12-05-2019 15:54:17
 
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
 • Ruglo
 • Objavio Edelman
 • Prijavljena inicijativa
 • Znak pao
 • Objavio Edelman
 • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI