boeing Super heroj


Zatvorena inicijativa
Inicijativa broj 1916
Komentari (4)
Saobraćajna signalizacija
  • Slučaj postavljen: 06-05-2019
  • Semafor
Miska Jovanovica - Voždovac - Beograd
  • Model aparata: LND-L29
  • Marka aparata: HUAWEI
  • Originalni datum slike: 2019:05:06 07:39:12
  • Obrada slike: LND-L29 8.0.0.146(C432)
Da li se planira iskljucenje semafora na raskrsnici ulica Miska Jovanovica i Husove, s obzirom da je Husova ulica zatvorena za saobracaj zbog radova koji nece bas kratko trajati i sada se, nepotrebno, na mostu i u suprotnom smeru stvaraju uzasne guzve zbog semafora koji ne sluzi trenutno svrsi....

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (4)
Odlično. Hvala na informaciji i zatvaranju inicijative.
07-05-2019 13:15:27
Iskljucen semafor!!!!
07-05-2019 13:13:14
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Пoштoвaни, с oбзирoм дa стe сe вeћ oбрaтили нaдлeжнoм oргaну, Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe нeћe узeти Вaшу представку у рaзмaтрaњe.

Срдaчaн пoздрaв.
Сeкрeтaриjaт зa инспeкциjскe пoслoвe."
07-05-2019 13:04:09
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Voždovac, Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JP Putevi Beograda, JKP Beograd put.
06-05-2019 09:52:39
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI