boeing Super heroj


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1909
Komentari (5)
Kulturna dobra
  • Slučaj postavljen: 02-05-2019
  • Sramotno stanje zastave
  • Model aparata: LND-L29
  • Marka aparata: HUAWEI
  • Originalni datum slike: 2019:05:02 13:59:57
  • Obrada slike: LND-L29 8.0.0.145(C432)
Ispred spomenika Braniocima Beograda u spomen parku na setalistu pored Dunava, na jarbolu je zastava Srbije u nedopustivo ocajnom stanju, otkacena, izuvijana, pokidana..

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (5)
Inicijativu sa dopisom i dokaznim materijalom poslali smo na adrese: Sekretarijat za informisanje i Sekretarijat za poslove načelnika Gradske uprave.
16-09-2019 00:10:47
I posle 4 meseca zastava nije ni pipnuta! SRAMOTA!
15-09-2019 20:45:35
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за инспекцијске послове
Сектор за комунални инспекцијски надзор
Одељење за комунални инспекцијски надзор
Одсек за комунални инспекцијски надзор
Х-02 Бр: 355-1665/2019
24.6.2019. године
27. марта бр. 43-45
11000 Београд
телeфон: 011/3309-475
факс: 011/ 3309-301
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Предмет: обавештење

У вези са вашoм пријавом - иницијативом 1909, обавештавамо вас да овај орган није надлежан за поступање. У поступку инспекцијске контроле утврђено је да је испред Споменика „Браниоцима Београда“ постављен јарбол са истакнутом заставом Републике Србије. Употреба заставе РС прописана је одредбама Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне РС („Сл. Гласник РС“ број 36/2009), а надзор над спровођењем овог закона не врши комунална инспекција.

Одредбом члана 1. Одлуке о употреби имена, грба и заставе града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 37/2016) уређује се употреба грба и заставе Града Београда, а одредбом члана 62. цитиране одлуке прописано да инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши организациона јединица Градске управе надлежна за послове комуналне инспекције.

С поштовањем"

Inicijativu smo poslali na aderese: Sekretarijat za upravu i Sekretarijat za informisanje.
24-06-2019 21:21:01
Поштовани,
Поводом Ваше иницијативе заведене под бројем 1909 обевештавамо Вас да је ГО Стари град информисана да је предметна пријава прослеђена градском Секретаријату ради вршења инспекцијског надзора и даљег поступања имајући у виду да одржавање застава и других државних обележја на предметној локацији није у надлежности ГО Стари град.
Срдачан поздрав!
13-05-2019 14:14:31
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Stari grad, Sekretarijat za inspekcijske poslove, JKP Zelenilo Beograd.
03-05-2019 06:04:30
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
  • Znak pao
  • Objavio Edelman
  • Prijavljena inicijativa
INICIJATIVU PRATI