dule05bgd Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1881
Komentari (11)
Smeće
  • Slučaj postavljen: 15-04-2019
  • Nesavesni čistači ulica i šetači pasa
Интернационалних бригада 74 - Vračar - Beograd
Поштовани, ово је већ други пут да пријављујем несавесне грађане који шетају кучиће и њихову велику нужду остављају испред моје капије. Разлика је овог пута што ме је мрзело да мотам камере и видим ко је извршио прекршај остављања нужде испред, па само пријављујем господина који чисти улице, а који је уредно то исто говно са улице једним замахом метле убацио у моје двориште. Рекло би се намерно, јер му није ни у једном моменту пало на памет да то врати на улицу, тј почисти (ако је грешком учинио).
Обраћам се градској управи са захтевом да се хитно уведе нови правилник који ће решити проблем несавесних шетача паса (макар и методом днк утврђивања порекла измета, која би била најучинковитија, па кад казна буде пар хиљада евра, можда се смањи број прекршаја).
Такође, обраћам се Градској чистоћи са захтевом да ми достави информације о томе каква је санкција предузета против дотичног господина који је дана 15.априла 2019. године у јутарњим часовима чистио улицу Интернационалних бригада (потез од Јанка Веселиновића до Петра Кочића), као и да пошаље екипу која ће предметно говно уклонити из мог дворишта у року од 24 сата. У супротном ћу контактирати адвоката и даље ћемо комуницирати преко суда.


Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (11)
Власници паса су велико зло Београда
05-07-2019 22:37:53
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Број: 355-32091/19-XXXIII-02
Датум: 23.05.2019. године
ВР
Б е о г р а д
Макензијева 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Tим Моја иницијатива
Иницијатива број 1881

Предмет: обавештење

У Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда, дана 10.05.2019. године, примљена је путем електронске поште, ваша Иницијатива број 1881 – несавесни чистачи улица и шетачи паса – Врачар – Београд, упућена због постојања одређених комуналних проблема, како суграђанин наводи, у улици Интернационалних бригада 74, територија општине Врачар, Београд, те Вас с тим у вези обавештавамо следеће:

Патроле Секретаријата за послове комуналне полиције су дана 14.05.2019. године, у 10.30 часова, извршиле контролу комуналног реда на наведеној адреси, којом приликом нису затечени наводи из поднете пријаве, у улици Интернационалних бригада, на потезу између улица Јанка Веселиновића и Петра Кочића, није уочен комунални неред који би потицао од животиња, како на тротоару тако ни на коловозу. Приликом контроле комуналног реда нису затечени пси на улици, о чему је сачињена службена белешка број: 355-32091/2019-XXXIII-02 од 14.05.2019. године.

Што се тиче дела иницијативе која се односи на евентуално доношење новог правилника који би уредио област која се односи на несавесне шетаче паса као и део иницијативе који се односи на санкционисање, како наводите, господина који је дана 15.04.2019. године у јутарњим часовима чистио улицу Интернационалних бригада (потез од улице Јанка Веселиновића до улице Петра Кочића), обавештавамо вас да у овом делу није утврђена надлежност Секретаријата за послове комуналне полиције.

Такође Вас обавештавамо да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима, само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда, те уколико у наредном периоду уочите нарушавање комуналног реда, ради ефикаснијег и правовременог поступања комуналних полицајаца, пријаву можете упутити Секретаријату за послове комуналне полиције града Београда телефонским путем на број 0800/110-011, који је отворен за грађане 24 сата дневно сваког радног дана, викендом и у дане државних и верских празника, по којима ће комунални полицајци у складу са својим овлашћењима поступити у најкраћем могућем року и у складу са затеченим стањем предузимати мере на које су овлашћени. Наведени број телефона је за позиве из фиксне мреже. Уколико се ради о позивима из мобилне мреже, пријаве се упућују на телефон 011-309-007.

С поштовањем"
27-05-2019 15:50:06
Dobili smo obaveštenje od JKP "Gradska čistoća":

"Поштовани,

Поводом мејла који сте проследили ЈКП "Градска чистоћа", који се односи на
уклањање фекалија животињског порекла, у улици Интернационалних бригада
број 74, ГО Врачар, а у складу са одговором надлежног погона обавештавамо
Вас:

Као што сте и сами закључили, на предметној локацији постоји велики проблем
који настаје због непажње несавесних суграђана који своје кућне љубимце
шетају, услед чега долази до остављања фекалија што нарушава комуналну
хигијену.
Напомињемо да наше предузеће не може да утиче на понашање несавесних
појединаца на које би требало да се примени оштрија казнена политика, па
Вас молимо да се обратите надлежним инспекцијским службама, како би исти
били санкционисани.
Такође Вас обавештавамо да екипе нашег предузећа редовно врше услугу
чишћења саобраћајница и тротоара уз саобраћајнице, као и да ће поменути
запослени бити опоменути како се сличне ситуације не би понављале.

Захваљујемо се на разумевању и сугестији.

Н.Р
Срдачан поздрав,
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
СЛУЖБА "ИНФО ЦЕНТАР"
Мије Ковачевића бр.4, 11000 Београд
infocentar@gradskacistoca.rs
www.gradskacistoca.rs"

Inicijativu sa linkom stranice i dopisom (26-04-2019 00:07:51) poslali smo na adrese: Sekretarijat za poslove komunalne policije i komunalna inspekcija GO Vračar.
13-05-2019 14:49:42
Inicijativu sa linkom stranice i novim dopisom poslali smo na adrese: Sekretarijat za poslove komunalne policije i JKP "Gradska čistoća".
30-04-2019 15:13:53
Веома је интересантно то да свака контрола комуналне полиције/инспекције заврши са истим закључком - ''нису затечене нечистоће''. Ја бих волео да ми се приликом следеће контроле јаве и замоле ме да им покажем све нечистоће, које они не виде. На путу од вртића до куће, који је дугачак око 60 метара, моје дете и ја морамо да гледамо искључиво у тротоар да не бисмо угазили у неку нечистоћу животињског порекла. Само на том потезу их има око 2-4 у просеку, а често и по 6-7. Остатак улице нећу ни да помињем.
Ја верујем да инспектори/комунални полицајци не желе да виде нечистоће, јер је у извештају лакше написати да их није било, али они су видљиви свакоме ко на очи види. Ок је да напишете да нисте затекли никога у вршењу прекршаја, то је логично и врло вероватно, јер се господа скрива вешто, али заиста је ВРЕЂАЊЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ И МОЈЕ ЛИЧНОСТИ кад напишете да није затечена ни једна нечистоћа. Заиста вређа. Ја нечистоћу видим, сви је виде, само је органи ''реда'' не виде. Немојте, молим вас.
26-04-2019 00:07:51
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
број: 355-23268/19-XXXIII - 02 23.04.2019. године
НЈ
Београд
Макензијева број 31
тел: 2430-102
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Поводом електронске пријаве број: 037-1-1142/19 од 15.04.2019. године, коју сте упутили Секретаријату за послове комуналне полиције која се односи на несавесно шетање власничких паса, који остављају нечистоћу, а њихови власници је не уклањају у улици Интернационалних бригада број 74, ГО Врачар, oбавештавамо Вас да је патрола Секретаријата по вашој пријави извршила контролу комуналног реда дана 17.04.2019. године у 11.50 часова и у моменту контроле патрола није затекла наводе из пријаве. Патрола је обишла целу улицу и нигде није затекла нечистоћу, нити је било нарушавања комуналног реда.

Напомињемо да Секретаријат за послове комуналне полиције може предузимати мере сходно својим овлашћењима само ако у моменту контроле затекне нарушавање комуналног реда.

Секретаријат ће и у наредном периоду вршити контролу на овој локацији како би поводом затечених појава и лица која нарушавају комунални ред предузео мере из своје надлежности.

Како је чланом 31. ст. 2.Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 37/2011, 55/2011, 34/2014, 114/2016-др. одлука, 19/2017 и 109/2018) прописано да надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши организациона јединица управе градске општине надлежна за послове комуналне инспекције, обавештавамо вас да се убудуће можете обратити и Комуналној инспекцији градске општине Врачар, која се налази у улици Његошева бр.77.

С поштовањем,
Секретаријат за инспекцијске послове"
25-04-2019 12:59:16
Odgovor komunalne je zaista uvreda zdravog razuma. Kažu nisu zatekli osobe koje šetaju pse. Ko uopšte od njih traži da zatiču bilo koga kako šeta psa? Oni treba da kažnjavaju one koji ne čiste iza svojih kućnih ljubimaca, a ne da zatiču bilo koga kako šeta psa. Pored toga, svako normalnog koeficijenta inteligencije razume da ako neko učini neki komunalni prekršaj ovog tipa sigurno neće ostati na licu mesta satima i danima i čekati da ga komunalna zatekne tu na licu mesta gde je učinio prekršaj. Iz tog razloga, u ovakvim slučajevima reagovanje na prijavu nema nikakvog smisla, kao što nema smisla ni kod ispisivanja grafita, već komunalna mora delovati u realnom vremenu i kažnjavati nesavesne vlasnike pasa, crtače grafita i sl. Na snimku se takođe jasno vidi postupak čistača ulice i isti bi morao biti sankcionisan.
25-04-2019 09:25:12
Nov dopis smo poslali na adresu inspekcije GO Vračar.

Inicijativu sa linkom stranice poslali smo na adrese: Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i JKP "Gradska čistoća".
19-04-2019 14:59:39
Чиста ЛАЖ је да није наведен навод из пријаве! Измет и даље стоји испод моје капије, само је требало да погледају снимак и видели би га. А што се градске чистоће тиче, с обзиром на то да нису ни одговорили на пријаву, осим моје личне тужбе, да ли нека инспекција контролише њихов рад?
19-04-2019 14:46:46
Dobili smo obaveštenje od inspekcije GO Vračar:

"Odmah po dobijanju prijave prosleđene preko Komunalne Policije i izlaskom na lice mesta nisu zatečeni navodi iz prijave, nisu zatečene ni osobe koje šetaju pse. Ulica je bila u urednom stanju. Komunalna inspekcija može reagovati samo u slučaju da lice zatekne u činjenju prekršaja . U narednom periodu i dalje će se vršiti pojačana kontrola ulice Internacionalnih brigada kao i okolnih ulica a o eventualnim rezultatima će mo Vas naknadno obavestiti.

Prilog:fotografija Internacionalnih brigada ispred broja 74"
19-04-2019 14:41:09
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI
Obaveštavamo vas da portal Moja inicijativa, jedinstveno mesto za prijem predstavki građana i njihovu distribuciju nadležnima, prestaje sa radom 21. februara 2020. godine.
S obzirom na to da nakon više od 4 godine transparentnosti, entuzijazma i volontiranja nismo uspeli da zainteresujemo relevantne fondacije i institucije za podršku našem programu, prinuđeni smo na ovaj korak.
Pomenuta podrška je u ovoj situaciji neophodna kako bismo mogli da se na adekvatan način posvetimo unapređenju funkcionisanja aplikacije mojainicijativa.com, i, na taj način, rešavanju problema hiljada građana i organizacija kroz njihovu vidljivost za nadležne organe.
Zahvaljujemo se svima na učešću, pomoći i angažovanju u radu građanskog portala mojainicijativa.com, sa zajedničkim ciljem da svoje okruženje učinimo boljim mestom za život i rad.

Tim Moja inicijativa
Udruženje građana "Klikni glasno"