Mile_od_ocaja Savesni građanin


Prijavljena inicijativa
Inicijativa broj 1870
Komentari (20)
Rupa na putu
  • Slučaj postavljen: 11-04-2019
  • Usporivači saobraćaja u ul. Pavla Vuisića
Pavla Vuisića 60 - Zemun - Beograd
  • Model aparata:
  • Marka aparata:
  • Originalni datum slike:
  • Obrada slike:
Ulica Pavla Vuisića je jedna od glavnih u naselju Altina kojom prolaze i vozila gradskog saobraćaja. Ona je u toliko lošem stanju da svako kretanje brzinom većom od 20 km/h ugrožava bezbednost saobraćaja.

Pored katastrfalnog stanja kolovoza problem su i usporivači saobraćaja (tzv. ležeći policajajci) koji su u raspadnutom stanju. Gumeni delovi su otpali i vozila prolaze preko vrlo visokih i oštrih prepreka koje oštećuju vozila i ugrožavaju bezbednost.

Ovakvo stanje traje veoma dugo. Javna preduzeća ne održavaju ulice u ovom naselju, a opština i grad ništa ne preduzimaju da se nešto promeni.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (20)
Dobili smo odgovor od JP "Putevi Beograda":

"Поштовани,

Поводом Вашег захтева за обнављање физичке препреке за успоравање саобраћаја на коловозу у Улици Павла Вујисића, на територији ГО Земун, обавештавамо Вас следеће:

Надзорни орган ЈП „Путеви Београда“ је већ издао налог и упутио две ургенције извођачу радова да се на предметној локацији обнови наведена саобраћајна сигнализација и врати у прописно стање у складу са решењима за техничко регулисање саобраћаја и евиденцијом ЈКП “Београд пут”, на терет средстава редовног одржавања ЈП “Путеви Београда”.

С поштовањем
ЈП „Путеви Београда“ "
25-07-2019 18:32:03
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
24-07-2019 18:25:49
Inicijativu sa novim dopisom poslali smo na adrese: JKP "Beograd put", JP "Putevi Beograda", Sekretarijat za inspekcijske poslove i Sekretarijat za informisanje.
22-07-2019 19:21:14
Из изнетог се може закључити да је проблем у томе како ЈП Путеви Београда и ЈКП Београд пут обављају свој посао. Данас је 22. јул, више месеци је прошло од поднетог иницијалног обавештења и, на жалост ништа није урађено.

Поставља се питање шта раде градоначелник, заменик градоначелника и друге надлежне службе града уколико не могу да санирају оштећења на коловозу. Улица Павла Вујисића је у веома лошем стању и захтева хитно санирање.

Молим све надлежне органе и јавна предузећа да буду у служби грађана. Ово како се односе према проблему који су грађани пријавили је пример како се не треба односити.
22-07-2019 08:48:05
Inicijativu sa novim dopisom poslali smo na adrese: JKP "Beograd put", JP "Putevi Beograda" i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
01-07-2019 18:40:50
Poštovani,

Za tri meseca JKP "Beograd put" nije postupilo po prijavi. To je nedopustivo. Ulica je u tako lošem stanju da ugrožava bezbednost saobraćaja. Molim nadležne organa grada i opštine da preduzmu mere i obezbede da JKP rade svoj posao.
01-07-2019 12:59:57
Dobili smo odgovor od JKP "Beograd put":

"Поштовани,

Ваша пријава је евидентирана и прослеђена надлежним службама ЈКП Београд пут, које ће изаћи на поменуту локацију и реаговати из своје надлежности у складу са планом рада и поштујући приоритете.

Срдачан поздрав
ЈКП "Београд пут"
Служба за техничку припрему
Одељење за планове, анализу и маркетинг
тел.011/2071-622"
24-06-2019 20:47:19
Dobili smo odgovor od JP "Putevi Beograda":

"Поштовани,

У вези са Вашим захтевом за обнављање физичке препреке за успоравање саобраћаја у Улици Павла Вуисића, на територији ГО Земун, обавештавамо Вас следеће:

Надзорни орган ЈП „Путеви Београда“ је већ издао налог и ургенцију извођачу радова да се на предметној локацији обнови наведена саобраћајна сигнализација и врати у прописно стање у складу са решењима за техничко регулисање саобраћаја и евиденцијом ЈКП “Београд пут”, на терет средстава редовног одржавања ЈП “Путеви Београда”.

С поштовањем
ЈП „Путеви Београда“ "
19-06-2019 19:28:55
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za saobraćaj:

"Поштовани,

Поводом питања у вези са обнављањем саобраћајне сигнализације потребно да се обратите директно ЈП „Путеви Београда“, на адресу info@putevibeograda.rs

Срдачан поздрав
Секретаријат за саобраћај
Одељење за информисање"

Čekamo odgovor pomenutog nadležnog organa.
18-06-2019 23:17:31
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
17-06-2019 19:22:34
Inicijativu sa dopisom poslali smo na adrese: JKP "Beograd put", JP "Putevi Beograda" i Sekretarijat za inspekcijske poslove.
16-06-2019 20:44:43
Poštovani,

Obaveštavam vas da u protekla skoro dva i po meseca ništa nije urađeno na saniranju oštećenja. Molim nadležne da preduzmu mere iz svoje nadležnosti. Ovo nije korektno prema građanima.
14-06-2019 07:38:05
Dobili smo odgovor od komunalne inspekcije GO Zemun:

"Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекција-
Број: 355-773/2019
Дана: 25.04.2019. године
Земун, Магистратски трг бр. 1

Предмет: Обавештење иницијатива 1870

Поступајући по Вашој иницијативи а у вези лошег стања улице Павла Вујисића као и „лежећих полицајаца ” који су у распаднутом стању, обавештавамо Вас да смо исту проследили надлежном Секретаријату за инспекцијске послове-Сектору саобраћајног инспекцијског надзора у Београду 27. Марта 43-45."
06-05-2019 21:33:58
Dobili smo odgovor od JP "Putevi Beograda":

"Поштовани,

У вези са Вашим захтевом за обнављање физичке препреке за успоравање саобраћаја у Улици Павла Вуисића, код броја 60, на територији ГО Земун, обавештавамо Вас следеће:

Надзорни орган ЈП „Путеви Београда“ је издао налог извођачу радова да се на предметној локацији обнови наведена саобраћајна сигнализација и врати у прописно стање у складу са решењима за техничко регулисање саобраћаја и евиденцијом ЈКП “Београд пут”, на терет средстава редовног одржавања ЈП “Путеви Београда”.

С поштовањем
ЈП „Путеви Београда“ "
25-04-2019 14:45:43
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
25-04-2019 12:50:45
Inicijativu sa opisom poslali smo na adrese: JP "Putevi Beograda", Sekretarijata za inspekcijske poslove i Sekretarijat za saobraćaj.
24-04-2019 13:26:36
Poštovani,

Ništa nije urađeno za rešavanje problema. Vozila gradskog prevoza, kao i ostala vozila se vrlo otežano keću usled lošeg stanja kolovoza.
24-04-2019 12:04:23
Dobili smo obaveštenje od JP "Putevi Beograda":

"Поштовани,

У вези са Вашим питањем које се односи на обнављање хоризонталних препрека за успоравање саобраћаја у Улици Павла Вуисића, обавештавамо Вас следеће:

Надзорни орган ЈП „Путеви Београда“ ће након провере на терену, уколико је захтев оправдан, дати налог извођачу радова да се на предметној локацији обнови наведена саобраћајна сигнализација и врати у прописно стање у складу са решењем за техничко регулисање саобраћаја и евиденцијом ЈКП “Београд пут”, на терет средстава редовног одржавања ЈП “Путеви Београда”.

С поштовањем
ЈП „Путеви Београда“ "
16-04-2019 14:51:49
Dobili smo odgovor od Sekretarijata za inspekcijske poslove:

"Поштовани,

Ваша представка ће бити размотрена у складу са надлежностима Секретаријата за инспекцијске послове.

Срдачан поздрав.
Секретаријат за инспекцијске послове"
12-04-2019 12:28:10
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: GO Zemun, Sekretarijat za saobraćaj, JP "Putevi Beograda".
11-04-2019 11:30:39
  
INICIJATIVE U KOMŠILUKU
INICIJATIVU PRATI