mravuljan Savesni građanin


Zatvorena inicijativa
Inicijativa broj 1862
Komentari (5)
Garaže i parkirališta
  • Slučaj postavljen: 08-04-2019
  • Napusteno vozilo na javnom parkingu
Bulevar zorana djindjica 45 - Novi Beograd
  • Model aparata: SM-G955F
  • Marka aparata: samsung
  • Originalni datum slike: 2019:04:08 09:05:04
  • Obrada slike: G955FXXS4DSC2
Vozilo je napusteno na javnom parkingu u ulici gde stanari imaju problem sa manjkom mesta. Registracija je istekla a gume su izdusene.

Postavite nov komentar
Uz komentar priložite:
Komentari (5)
Dobili smo obaveštenje od Sekretarijata za poslove komunalne policije:

"Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за послове комуналне полиције
Oдељење за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога
број: 355-24741/2019-XXXIII-02
24.04.2019. године

Београд,
Макензијева број 31

Иницијатива број 1862

Предмет: обавештење

Поводом Ваше електронске пријаве Секретаријату за послове комуналне полиције Градске управе града Београда од дана 25.03.2019. године, обавештавамо Вас:

Поступајући по Вашој пријави, у Београду, у Булевару Зорана Ђинђића 45, ГО Нови Београд, патрола комуналне полиције извршила је контролу комуналног реда дана 15.04.2019, године и том приликом је затекла наводе из пријаве, сачинила потребну документацију за издавање прекршајног налога власнику непрописно паркираног возила, а чињенично стање констатовано је службеном белешком број 355-24741/19.

Секретаријат за послове комуналне полиције, односно, комунални полицајац може поступати и предузимати мере сходно законским овлашћењима уколико у време контроле комуналног реда затекне нарушавање истог, примењујући одредбе Одлуке о комуналном реду, починиоцу прекршаја може изрећи меру упозорења, усменог наређења, издати прекршајни налог и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Имајући у виду да инспекцијски надзор над спровођењем одредби Одлуке о комуналном реду врши организациона јединица градске општине надлежна за послове комуналне инспекције, можете се обратити и Комуналној инспекцији градске општине Чукарица.

Такође Вас обавештавамо да комуналне проблеме можете пријавити на број телефона 0800 110 011 или број 309 0007, како би комунални полицајци благовременим изласком утврдили чињенично стање и поступали у складу са својим овлашћењима."
06-05-2019 20:40:44
Hvala što ste nas obavestili i zatvorili inicijativu. Nastavljamo dalje.
24-04-2019 20:44:58
Dobili smo obaveštenje od komunalna inspekcija GO Novi Beograd:

"Поштовани,
достављамо одговор комуналног инспектора.

Одсек комуналне инспекције
Број: III-355-986/19
Дана: 15.04.2019.године
Б Е О Г Р А Д
ДВ
наш број 588/19

У вези ваше представке ,а која се односила на то да је на паркингу у Булевару Зорана Ђинђића 45 на Новом Београду остављено нерегистровано путничко возило обавештавамо вас да ће комунални инспетор проверити наводе из представке и предузети мере у оквиру своје надлежности."
15-04-2019 14:56:57
Inicijativa sa linkom stranice je prosleđena na adrese: Komunalna inspekcija GO Novi Beograd i Sekretarijat za poslove komunalne policije.
08-04-2019 21:10:27
  
INICIJATIVU PRATI